The Conspiracies

Alien skulls and scientific judgment

Possible Alien Intervention

67 questions to Reiulf Steen

The political circle

About Democracy, Security, Feminism, Purification and Economics

To

Stortinget, Karl Johans gate 22, 0026 Oslo

Dagbladet,
Akersgaten 49
0180 Oslo

Verdens Gang
PB 1185 Sentrum
0107 Oslo

A-pressen
Boks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Aftenposten
PB 1178 Sentrum
0107 Oslo

Fremtiden

Boks 9

3001 Drammen

Schrødingers katt

NRK

7005 Trondheim

Adresseavisen

Boks 6070

7003 Trondheim

Bergens Tidende

Boks 875

5002 Bergen

Nationen

PB 9390 Grønland

0135 Oslo

Aftonbladet
Arenavägen 63

105 18 Stockholm

The Washington Post

Att: Political division

1150 15th Street, N.W.

Washington, D.C.20071
USA

CBS

Att: "60 MINUTES"

524 West 57th Stret

New York

New York 10019

NRK, Oslo
Att: Redaksjon 21
Att: Christian Borch
Att: Nyhetsavdelingen

Att: Hans W. Steinfelt

TV2

Att: Rikets Tilstand

Att: Holmgang

Att: Nyhetsavdelingen
PB 7222, 5020 Bergen

BBC Television Centre

Att: News division

London W12 7RJ

England

American Embassy

Drammensv. 18

0255 Oslo

Germain Embassy

Oscarsgt. 45

0244 Oslo

Swedish Embassy

Nobelsgate 16

0244 Oslo

Danish Embassy

Olav Kyrres gate 7

0244 Oslo

Russian Embassy
Drammensveien 74
0244 Oslo

The New York Times

Att: Political Section

229 West 43rd Street

New York, NY 10036
USA

Council of the European Union,

Rue de la Loi,

175 B-1048 Bruxelles

Belgium

Amblin Entertainment

Att: Stephen Spielberg

100 Universal Plaza, #477

Universal City, CA 91608

USA

United Nations

Att: Kofi Annan

New York

NY 10017

USA

The Times

Att: Political division

1 Pennington Street

London E98 1XY

England

The White House

Att.: Colin Powell
1600 Pensylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

USA

The Jimmy Carter Centre

Public Information Office

One Conehill

453 Freedom Parkway

Atlanta, GA 30307, USA

The White House

Att.: Former President

Bill Clinton
1600 Pensylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

The White House

Att.: Former President

George Bush Senior
1600 Pensylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

CIA

Office of Public Affairs

Whashington, D.C. 20505,

USA

Embassy of Great Britain

Thomas Heftyes gt. 8

0244 Oslo

French Embassy

Drammensveien 69

0244 Oslo

Embassy of Egypt

Drammensvn. 90A

0244 Oslo

TV3

PB TV3 Youngstorget

0028 Oslo

TVNorge

Biskop Gunneruds g.6
0155 Oslo

Europabevegelsen

Fredensborgvn. 6

0177 Oslo

Dine Penger

Drammensveien 126A

0277 Oslo

Kapital

PB 444 Vinderen

0319 Oslo

Dagens Næringsliv

PB 1182 Sentrum

0107 Oslo

Terje Søviknes

5202 Os

Cseti
PO Box 4556
Largo, MD 20775

USA

Rauni-Lena Luukanen
Cappelen J W Forlag
(Grøndahl Dreyer Forlag)

PB 350 Sentr., 0101 Oslo

Bente Müller

Cappelen J W Forlag
(Grøndahl Dreyer Forlag)

PB 350 Sentr., 0101 Oslo

Norges Bank

v/Sentralbanksjefen
PB 1179 Sentrum

0107 Oslo

Adv. ved Tinghuset
Att: Oscar Ihlebæk
C.J. Hambros pl. 5

0164 Oslo

NETI
rute 571

2850 Lena

Vilhelm Schjelderup

Langviksv. 1

3145 Tjøme

Hjemmet Mortensen AS

Att: "Vi Menn"

Gulhaugvn. 1

0164 Oslo

Dagbladet Aktuelt
Mediehuset
Kalvebod Br. 35-37

1595 København V

Universitetet i Bergen
v/ Frank Aarebrot

5020 Bergen

 

Konspirasjonene

 

Olav Versto-faktoren
i norsk politikk

Olav Versto er redaktør og sjefssynser i landets største avis. Versto er en historietenker og pidestallifiserer. Når andre mennesker er travelt opptatt med å skjøtte sin 8-4 jobb, så har Versto et hav av tid til å synse. Stort sett til terningkast 1 klarer han litt for ofte å sette malen for meningsdannelser i kongeriket. Men en positiv effekt er selvsagt at dette også mobiliserer motsatt.

Versto er en betviler av alt som har med konspirasjonsteorier å gjøre. Dette har han selvsagt helt rett i. Verstos åpenlyse kommunikasjon med, flørting med og pidestallifisering av etterretningstjenesten, og hans tilhørende holdningsdannelse i det norske folk, er selvsagt heller ikke en del av en konspirasjon. I etterretningstjenesten selv kan man også vanskelig finne noe som ligner på konspirasjon.

Men forstokkede holdninger i embets medfør vil man finne, tilsvarende som hos Versto. Holdningene behøver heller ikke alltid å være av så høy demokratisk valør, selv om man innbiller seg det. Politisk interesse av holdningenes forlengelse via naive personer, som lar sitt ego beruse av å være lojal til et maktapparat, vil man også finne.

 

Sikringen av
åpenhetsprosessen

Verstos kommunikasjon med etterretningstjenesten og hans bidrag til å oppnå større åpenhet er sannsynligvis for det meste av det gode. For enda bedre demokratisk dybdegraving vil det gi raskest fremskritt dersom åpenheten belønnes, lar historie være historie, og at løgnen straffes hardt. Straffes meget hardt.

I denne åpenhetsprosessen må folket også sikres kommentatorer som har en bedre kritisk evne til disse kreftene enn det Versto har. Versto vil nok hevde at disse kritiske røstene eksisterer. Men ikke i en systematisk åpenhetsprosess, utøver de spesifikke høringer. Ikke stilt opp imot ham selv i hans egen avis. Og sjelden i aviser av betydning.

Nå vil det ikke være problematisk for Versto å henge seg på eventuelle kritiske røster mot den militære etterretningstjenestens manglende oppsporing av det internasjonalt farlige, med og uten umiddelbar spredningskraft til Norge. Disse oppsporingene er noe det er bred politisk enighet om. Det er også bred politisk enighet om at tjenesten skal gi mer og bedre informasjon om hva den foretar seg. Blant annet skal Regjeringen varsles foran operasjoner i utlandet. Dette er noe Arbeiderpartiregjeringen nå strammer grepet om.

Men stadig nye grepstramminger burde ikke bli en vane, en stadig maktkamp, slik det ser ut til å være. Man burde heller ikke se seg blind på at Arbeiderpartiregjeringen tar initiativ til dette, fordi dette Norges historiske maktparti har tendenser til å ikke å ha vilje til å komme til helt til bunns i noe som kan skape mer mørke pletter på dets egen historie.

Men nå skal all skitten fram. Ikke la bukken passe havresekken. Norges makt ligger mer og mer i Stortinget, og det vil være naturlig at etterretningstjenesten også står informasjonsansvarlig ovenfor Stortinget. Særlig fordi sikkerhetstenkning på kloden og i demokratiene avhenger av informasjon. Forholdene vil være farligere foruten informasjon, fordi debatten og innsatsevnen baserer seg på den.

 

Konspirasjoner eksisterer

Ja, konspirasjoner eksisterer. Kjernen er påstått sikkerhetstenkning og teknologisk herredømme, i fortsettelsen av den kalde krigen. Og mine damer og herrer, for å henspeile til de åndelige og teknologiske muligheter: UFO, besøk fra andre planeter, parallelle verdener og andre tider er en realitet. På verdensbasis, med hovedrøttene i USA, og konsekvenstenkende likt i de andre stormaktene, så kan dette hevdes å være den innerste kjernen i en verdensomfattende konspirasjon. Religionen og dens informasjonstilbakeholdelse var det tidligere.

Den konspirerende kjerne resulterer i styrt og redusert informasjon, hyppig bruk av avledning og desinformasjon, redusert demokrati, og redusert åndelig individuell og kollektiv utvikling. (Åndelig utvikling er av stor sikkerhetsmessig betydning). Viktige teknologiske nyvinninger blir fjernet før de kommer til markedet. Vi fått redusert vår evne til problemløsning. Kort sagt, vi har brukt noen tiår på å pumpe hodet fullt av begrenset viten og innsats, som vi strengt talt ikke hadde behøvd.

At det norske etterretningsvesen har noe særlig informasjon om disse tingene kan jo betviles. Det meste vil i så fall være av personlig dannet viten og interesse. Men at det ikke skulle finnes kanaler av innviede, og grader av innvielse, er det nok få nasjoner av stolte sikkerhetspolitiske selvbilder som vil ha på sin kappe.

Hva så med draptruslene i forbindelse med UFO-spørsmålet? som jeg personlig kjenner til to av her til lands, uten å ha forsket i temaet. Er de utsprunget fra en konspirerende kjerne, via kanaler, og deretter via eller direkte fra sin hovedkonspirerende kjerne i det respektive land? – Nei, ikke nødvendigvis. De kan vel så gjerne være utsprunget fra det forutsigbare i sjefslojalistenes strukturelle tenkeformer, årsak og virkning, som kjemiske reaksjonsmidler.

 

Med frykten som opprettholder av konspirasjonene

Både konspirasjonene og det konspirasjonsaktige dannes for det meste av frykt. I det konspirasjonsaktige har man blant annet frykten for å bli ledd av, frykten for ikke å bli tatt seriøst. Frykten for å miste egen status. Frykten for økonomisk tap kan være så sterk, at det i sum mer kan virke som en planetær konspirasjon enn som konspirasjonsaktig, og bidrar sterkt til den egentlige konspirasjonens enkle opprettholdelse.

Den antidemokratiske sikkerhetstenkende kjerne som man prøver å opprettholde, uavhengig av de politiske endringer og perioder, er som en institusjon, og institusjoner frykter forandringer. Særlig på saker som går imot dens egen opprettholdelsesdrift. Tro det eller ei: For disse kreftene - når man snakker om den kollektive sjefsfaktoren i dem pr. i dag - er det mer trygt å skape nye fiendebilder, og forlede verden inn i de farlige konsekvensene av dem, enn at andre skal få innsikt i deres tankehierarkier.

Enkeltindividet i disse institusjonene kan ha et godt hjerte og en god vilje. Men det er som hos legene; de vil menneskene godt, men deres kollektive bevisste og ubevisste sjefsfaktor motkjemper enkelte viktige fremskritt som kan true deres status.

Vi ser det også i Vatikanstaten. Paven ser ut til å være den som vil offentliggjøre paradigmeendrende informasjon fra deres store historiske bibliotek, som vil reformulere og omformulere deres religiøse oppfatninger. Han har kun sin egen samvittighet og snarlige fysiske død å svare for. Når det gjelder de folkene han har i rundt seg, så har de institusjonens opprettholdelse og tryggheten rundt egen maktbase å svare for.

Men her er det også massene som frykter forandringer. Her er menneskemassene selv med på å bidra til blandingene mellom konspirasjonen og det konspirasjonsaktige. Mennesker i posisjoner, vanlige mennesker i samsnakk med hverandre, – de er alle en forlengelse av en begrenset tankeform.

 

Massenes sfære av
medskyldighet

Det er mulig massene kan kalles medskyldig i det aller meste av hva som ligner på konspirasjoner og ondskap. Saddam Hussein ville ikke eksistert uten sitt eget folks hyllest og vilje til konfrontasjon. Hitler eksisterer ikke som en større historisk maktfaktor enn det han ble fordi vi konfronterte ham.

I hjemmet led de undertrykte kvinner og ofre av en snever oppofrende tanke. De lærte å tolke seg selv som ofre og mennene som undertrykkere. Men mangelen på konfrontasjon bidro til opprettholdelsen av mannens begrensninger og fravær av dypere sjelskontakt. Oppofringen, som resulterte i offertanken, var derfor en begrenset kjærlighetstanke. Dermed ble mannen også et offer, for befestninger av egen begrensethet. Dette slo tilbake på kvinnene selv.

Mannen konfronterte ikke kvinnens fremelsking av drømmen om den materielt rike og egne snarveier i det sjelelige perspektiv. Mannen konfronterte ikke de begrensede kvinnelige trådtrekkere og interne statusønskere på riktig vis. Han skapte religion, kommunisme og enda mer begrenset utøvelse av dem.

Men som ordspråket heter: "Mennene styrer verden, men kvinnene styrer mennene". Begge var maktutøvere og manipulatorer. Begge ble ofre for eget grep og egne konfrontasjonsmangler, først og fremst i seg selv.

Hvor massene ikke går til konfrontasjon er de medskyldige. Men det må være et spesifikt opprør, på noe man spesifikt kan ta tak i. For massene eier ikke alltid innsiktens redskaper til å konfrontere. Likeså er konspiratørene begrensede, formet av tidligere tiders makt, konspirasjoner og opprør av villedet art.

At ingen noensinne er offer kan bestrides og motsies i mange tilfeller. Men i et sjelsperspektiv vil man uansett måtte kvitte seg med offertanken, for å kunne komme seg videre.

 

Tillit, styrke og selvaksept

Mens konspiratørene har mistet tillit til massene, så er det nettopp den man bør gjenopprette og vise seg verdig, Men ikke ovenfor disse kreftene. Bare ovenfor seg selv. Menneskene er guder som for å nå de høyere gudenivåene må vise sin dugelighet. Evnen til å skjelne mellom det høyere og det lavere, og konfrontere det mer begrensede, er et ufravikelig krav for å nå de høyere åndsnivåer. Sjelens krav om evolusjon blant de lavere bevisstheter er dertil nærmest ufravikelig.

Kjærlighet krever konfrontasjon. Kjærlighetens evolusjonære veier kan være tøff, men tøffere for de som ikke griper mulighetene og må vente på de neste.

Selvundertrykkelsen, selvmanipulasjonen og foringen av seg selv med negativitet er større enn alle utenforliggende manipulerende krefter. Ikke at man i stedet skal snu selvmanipulerende negativitet med positivitet, for dette kan gi en tilsvarende ubalanse og selvmanipulasjon. Men man må lære å "akseptere seg selv i nuet", som den vise sier. Akseptere at man er som man er, har gjort som man har gjort, befinner seg som man befinner seg, og så videre. Oppleve verden fra blanke ark. Innse det at ingen har en plettfri vandel fra dette og tidligere liv, men at man finner sin absolutte renhet med å være i det ytre som sjelen er i sitt indre. Alle vil det; vil oppdage hvem man egentlig er.

Fra selvakseptens blanke ark vil man lettere se sin egen ånd og åndelighet.

Åndelighet innbefatter å være praktisk tilstede i vår fysiske realitet.

 

Antidemokratiske
kommunikasjonsnettverk

De høyeste innviede i de sikkerhetspolitiske maktstrukturene er ikke skeptikere. Hadde de vært skeptikere ville de kunne ha motkjempet mulige teknologiske nyvinninger, og er derfor en trussel mot sikkerhetstenkningen innenfor disse kretsene. Skeptikerne har man mest bruk for utenfor.

Det kan godt tenkes at mennesker gradvis blir formet og vervet via losjer, frimureri og lignende, eller bare formet. Disse er makt og holdningsbaserte smeltedigler, som før i tiden resulterte i samkvemmet mellom religionen, godsherrene / pengemakten og staten. I dag kan det godt tenkes at det er de sikkerhetspolitiske maktmenneskene og pengemakten som kan ha sterke interesser av å finne hverandre. Her skapes kommunikasjonsnettverk bak den synlige delen av demokratiet, som av manglende tillit til demokratiet i visse tilfeller kan bevege seg i retning av å være antidemokratisk, særlig dersom denne kommunikasjonen samtidig har en sterk intensjon om å være formgivende i demokratiet.

Mye bra kommunikasjon kan foregå i disse losjene. Man kan observere det at superriktinger ofte kan ha sitt hjerte mer tilstede enn forbitrede misunnelige og fordømmende pengehigende normalmennesker. Men dersom man lar seg relativt forblende av en slik observasjon, av ensidig verstoaktige synsvinkler, så unnlater man altså å konfrontere de mer begrensede aspektene av disse kommunikasjonsnettverkene.

 

Hvor grensene mellom antidemokratiet og demokratiet utviskes

Eksempelvis vil det forefinnes mennesker med eierinteresser i tradisjonelle forurensende energisystemer tilknyttet disse kommunikasjonsnettverkene. Også mennesker med eierinteresser av noe som baserer seg på bruken av dem. Da forstår man at dette kan bli svært så innfløkt, også langt inn i politikken, og sikkerhetspolitikken, som blant annet baserer sin konvensjonelle styrke på disse energisystemene. En klar stillingstagende imot blir vanskelig, og grensene mellom antidemokrati og et konfrontasjonsudyktig demokrati utviskes. Uten å ville det bidrar politikere til å holde demokratiet borte fra den parafysiske teknologi, og dermed borte fra det selverklærte herredømmet til de konspirerende antidemokratene.

 

Parafysiske
energisystemer

Hadde man spurt folket i et folkeavstemning, spesifikt på en slike saker, så er det ikke sikkert de forurensende energisystemene ville ha overlevd. Alternative energikilder og nytenkning ville ha begynt å florere. Og de over 200 patentene som eksisterer på det å få mer energi ut av et system enn man putter inn ville ha begynt å bli allment debattert og videreutviklet. Tilsynelatende evighetsmaskiner, hvilket de på sett og vis kan betraktes. Men pr. kvantefysisk definisjon transformeres det kvantefluktuerende, for oss potensløse, energihav til energier med potensialer, som vi fysisk kan utnytte.

Parafysisk kan vi i stedet definere det som at immaterielle energier, med potensialer i andre nivåer enn vårt fysiske, nedtransformeres til å danne potensialer på vårt fysiske plan, for dermed å kunne utnytte dem.

Parafysikken bryter med loven om energiens konstans i et fysisk perspektiv, men ikke i et helhetsperspektiv. Den kvantefysiske forestilling om at partikler kan oppstå fra intet og bli til intet igjen, er "slått på" i et uendelig kort tidsrom, er egentlig det reneste sludder. Men at det tilsynelatende tomme rom er mer energi enn den synlig og målbare materien selv, er et usynlig kokende energihav, - kan være en idévekker i retning av det immaterielle, for den som trenger det.

 

Parafysisk forklaring på energi og energiplan

Det finnes mer subtile energiplan, parallellverdener, som fra deres perspektiv også betraktes som fysiske. Men enda dypere energiplan kan ikke betraktes som fysiske i det hele tatt. En grunnfilosofisk forklaring på parafysiske parallellverdener og energinivåer kan gjøres slik:

Platoniske ideer eller kvantemekaniske partikler utenom tid og rom er ikke atskilte, for var de atskilte ville dette være ensbetydende med rom, bevegelse og virkelig tid. Det "utenom tid og rom" er ikke i "rom", men er en ubegrenset tilstand som tid og rom baserte beskrivelser som "liten" og "stor" ikke har noen mening på. Et big bang kunne for eksempel aldri ha oppstått fra "et punkt som var overalt som var mulig å være overalt" til å utvide seg til å være mer enn overalt. En før big bang tilstand var ikke begrenset, men ubegrenset.

Velger man logisk bort en slik før big bang tilstand, i tillegg til big bang selv, som skaperen av tid og rom, til fordel for et big bang som oppsto i rommet (som ser ut til å være den nye trenden), så må man også velge bort "partikler utenom tid og rom" og forestillingen uten tid og rom i seg selv, fordi dette logisk konsekvent representerer den samme forestillingen om en overalt ubegrenset tilstand uten tid og rom. En slik bortvelgelse er ukorrekt.

Tilstanden er overalt og alt på samme tid. Derfor er den også ubegrenset energi. Men til forskjell fra en sort hull betraktning så er denne tilstanden immateriell. Da den er alt på samme tid kan den rett og slett ikke skille noe fra noe annet. Naturens innerste vesen er altså ubegrenset og null energi på samme tid.

Denne grunnvesensegenskap gjør at vi heller ikke kan sanse parallelle verdener av høyere eller lavere energier. Kanskje fysiske i sin art de også, men det fysiske er bare planets uttrykk for den ubegrensede immaterielle energi.

 

Tidens oppstandelse
fra det tidløse

Naturens innerste tilstand er evig uforanderlig, derfor tidløs. Men det som er alt rommer det ubegrensede antall kombinasjoner av relativitet, som av kombinasjonsarter og interdimensjonalitet langt overgår vedkubben som rommer det ubegrensede antall av mulige figurer. Relativitet er ensbetydende med illusorisk evig bevegelse, som på vårt lave plan resulterer i en lineær rekkefølge av allerede eksisterende bevissthetstilstander, som er ensbetydende med oppfattelsen av lineær tid.

Troen på et utenforliggende objekts bevegelse fra A til B er en tankelås, en overtro, som skeptikeren ikke våger å betvile.

I stedet må den digitaliserte forståelse rettes mot bevisstheten og dets sanser selv. Man sanser aldri noe objekt, men påfølgende frekvensierte glimt. Den fysiske bevissthet er selv slike glimt, et fokus, en kanal i uendeligheten. Kanalen er av en slik ordensfaktor at illusjonens videreførelse fortoner seg som en utenforliggende bevegelse og lineær tid.

Man kan ikke avvise at vår evolusjonære utvikling leder til den absolutte lineære tids endelikt, og at nye oppfattelser av en annen ordensfaktor vil oppstå.

Speilets illusjoner
og illusjonenes
overskridelser

Bente Müller har selvfølgelig rett i sin bok "Gjennom Lysmuren" fra 1986; Det finnes like mye antienergi som det finnes energi. Det kan forklares enkelt: Den ubegrensede evig uforanderlige tilstand uten tid og rom kan ikke være usymmetrisk. Dermed finnes like mye antiretning som det finnes retning, dersom man skal sette en rombasert forestilling på det. Siden krefter har retning så vil det finnes like mye motkrefter, men kan eksistere i andre parallelle dimensjoner enn vår.

Energi og antienergi er aldri atskilt, for atskilthet ville bety rom, og bevegelse og endrede relativiteter i rom ville bety virkelig tid. Dette må kvantefysikerne erkjenne for at kvantemekanikken skal være logisk konsekvent. Men siden materialistene har en stor makt i kvantefysikken, så kan man med fordel overflytte denne konsekventhet og kalle det parafysikk.

Hva kvantefysikerne har anerkjent er at når man nærmer seg de såkalt partiklenes og atomenes kjerne, så nærmer man seg mer og mer energispeilet, men er feilaktig døpt virtuelle partikler og gluoner. Men ja, motsetningene er det gravitasjonelle lim, for i Absoluttets uforanderlige supersymmetri er nettopp motsetningene supersymmetriens absolutte garantist og opprettholder.

Antigravitasjon og frastøtning er lavere plans uttrykk for det som på det Høyeste Plan er den absolutte supersymmetri og gravitasjon.

Ja, mennesket er en del av supersymmetriens energispeil. Ja, speilet leder til en større illusjon om avstander enn speilet på badet.

Sett fra vårt perspektiv er disse antienergiene og høyere energier gjemt i parallellverdener. Men vi kan utnytte dem, deriblant teleportasjon. Vi kan "plukke dem ned", deriblant fri energi.

Verstoaktig økonomisk
argumentasjon

At man sannsynligvis ikke vil kunne klare å tjene så mye penger på fri energi er en annen sak, men viktig nok for begrensede sikkerhetspolitiske tenkere som ønsker å bruke det i argumentasjons og overbevisningsøyemed.

Men jeg kan avvente med å skrive mer om det i denne omgang, for å se hvordan verstoaktige tenkere roser det nåværende pengesystem og dets historie opp i skyene, og hvordan selvinnbilte fremskrittsvennlige økonomiske tenkere plutselig ikke blir så fremskrittsvennlige lenger, på noe som ikke ligner en videreføring av det eksisterende system, men et hopp til noe nytt.

Men selvrosende beskrivelser av overgangen til den parafysiske teknologi, som nødvendigvis snart vil bryte igjennom, parallelt med åndelig utvikling og ny økonomisk tenkning, vil også forekomme. Slik selvros, blant antidemokrater, og blant de som tenker likt som dem, vil være av interesse for det antidemokratiske individs behov for selvopphøyelse, av antidemokratisk sikkerhetspolitisk interesse for dannelsen av den kollektive oppfattelse, og av interesse for dem som ikke klarer å se og beskrive økonomiske relasjoner og utvikling som noe annet enn en uunngåelig historisk bane med en snever kontekst, basert på uunngåelige maktstrukturer.

 

De neddyssene fremskritt

Det kan også nevnes at store fremskritt basert på det eksisterende paradigmet har møtt mye motbør. Det er snakk om revolusjonerende forbedringer innenfor områder som allerede har vist seg markedsmessig svært nødvendige. Noen har falt igjennom på grunn av manglende investeringslyst. Andre har blitt oppkjøpt og dysset ned. Hvem dysser ned: Antidemokrater eller industrien selv? En kombinasjon av begge, sammenvevd i et omfattende nettverk?

Jeg har ingen forutsetninger for å vite helt klart om det følgende er en slik sak. Men eksempelvis i Fet kommune finnes det en oppfinnelse som er kjøpt opp av et amerikansk firma, General Electric. Oppfinnelsen karakteriseres som "å måtte omskrive historien", noe som hevdes å bli videreutviklet, de siste 5 år, noe de har måttet underskrive en taushetskontrakt på, noe som de som har vært i kontakt med dem har måttet underskrive en taushetskontrakt på.

Jeg har sporet opp navnet; Kjell Tore Målen, dersom noen ønsker å undersøke saken videre. Jeg vet ikke om navnet er stavet riktig. Norges Rikerud; Kjell Inge Røkke, har vært der, men har møtt en kald skulder.

Dersom dette er en slik sak, så tviler jeg på at dette er noe man har til hensikt å med det første slippe ut på markedet.

 

Folk flest er
konspirasjonsbevisste

På lignende vis har jeg kommet i kontakt med mange som kjenner til en eller annen revolusjonerende oppfinnelse, som hevdes å være dysset ned. Det er merkverdig hvordan disse menneskene har konspirasjonsideer, også slike som ikke umiddelbart kan huske det spesifikke revolusjonære de har lest om, eller sett på TV om. Dessuten finnes mennesker med konspirasjonsideer som overhodet ikke er teknologi eller oppfinnelsesorientert. De er flere enn man tror, og kan ligge som en politisk gavepakning, for stemmefiske, for den som i politisk posisjon ønsker å ta tak idet. Men sannsynligvis må riksrefserne på dette området komme fra andre områder enn et politisk parti. Riksrefserne kommer fra mange områder, men den endelige styrke bak må nødvendigvis komme ifra media. Men media generelt preges av motvilje fra sjefsledd og eierskap, selvsagt uten at dette dreier seg om noen konspirasjon.

En forløsningssak er den mest sannsynlige handlingsdanner for politikerne, og at man dermed taper oppslutning hvis man ikke henger seg på.

 

Det er naivt å tro

Jeg har ingen forutsetninger for å påstå at tilfellet med antatt kald fusjon for noen år siden er en slik neddysset sak, eller om det, som det blir hevdet, bare var en falsk alarm. NRK’s offentlige skeptiker, Erik Tandberg, med sin bakgrunn fra forsvaret, mener helt klart at dette var falsk alarm. Men det er naivt å tro at det ikke finnes sterke krefter som vil dysse ned slike tilfeller, når de i framtiden skulle oppstå, hvor kald fusjon virkelig er en realitet.

Det er også naivt å tro at det ikke finnes visse antidemokratiske handlingsplaner for skeptisering rundt fenomener og teknologi, som lett lar seg opprettholde av skeptikermassen når de først er satt i gang. Et UFO-tilfelle med påfølgende ballongforklaring på nyhetene på TV2 for noen år siden kan være et slik tilfelle. Dette fryktgjør ganske lett den grå journalistmasse, deres lederskap og eierskap. Dersom man ikke skaper en journalistisk politisk rutine med å gå de såkalt naturlig forklarerne og deres forklaringsgrunnlag nærmere etter i sømmene, så vil eventuelle skeptiseringsprogrammer lett bli den styrende faktor. For at den demokratiske makt skal bli den styrende faktor må skeptiserernes økonomiske, sosiale og hierarkiske relasjoner kunne granskes. Gjerne sette det som krav for at de skal kunne slippe til i media. Dersom de ikke har noe å skjule, så vil jo dette lett kunne aksepteres.

Det er naivt å tro at det ikke finnes konspirasjonelle antidemokratiske krefter. Det er naivt å tro at antidemokratiske krefter ikke har sterke formuleringsevner. Det er naivt å tro at formuleringsevnene ikke benyttes til å få diverse politikere, parafysiske oppfinnere og andre til føle at de står ovenfor en overmakt. Det er naivt å tro at formuleringsevnen ikke benyttes som en underliggende trussel, kanskje uten å være en direkte trussel. Det er naivt å tro at de med sine formuleringsevner ikke klarer å manipulere andre inn på sine økonomiske og sikkerhetspolitiske synspunkter, med en klar formaning om at man ikke må messe med dem.

 

Kontrollen over kontaktene

Vi har sett det før og kan komme til å se det igjen. I noen tilfeller vil man bortforklare UFO som hemmelig teknologi av jordisk opprinnelse, for å rettferdiggjøre hemmeligholdelse, og for å skjule de egentlige UFO kontakter og inspirasjon som har foregått, og for å kontroll med den videre dannelsen av bevissthet i folkemassene.

Det eksisterer ingen antidemokrater uten kontrolltanker, hvor kontroll kan være et mål i seg selv.

Ja, hemmelig jordisk teknologi har kommet fantastisk langt.

Ja, vi kan opprette en offentlig planetær politisk kontakt med utenomjordiske vesener av lysets krefter, få demokratisk kontroll på det, dersom mange nok står fram og svarer et rungende ja til det. Ja, kravet om dette må komme fra massene, men kan vanskelig komme uten en toveiskommunikasjon mellom media, politikere og grasrot.

Ja, vesenene kan være andre og av en mer negativ karakter dersom negative tenkere, antidemokratene, har den planetære kontrollen på det. Hvilken sikkerhetstenkende antidemokrat ville ikke forsøke å utnytte det teknologiske aspektet rundt en slik kontakt? Hvilken sikkerhetstenkende antidemokrat ville ikke tiltrekke seg vesener av egen kaliber? Hvilken sikkerhetstenkende antidemokrat vil ikke være ikke-naiv, sett andre ut ifra sin egen natur, og når han ikke har kontroll på det se disse vesenene som en stor trussel?

Det sannsynlige scenario

Dersom de konspirerende kreftene blir presset så kan et mulig scenario meget gjerne bli……Jeg avventer dette i denne omgang. Det vil bli snakk om kreftenes overbevisningskraft og journalistenes dømmekraft.

Jeg gjentar: De høyeste innviede i de sikkerhetspolitiske maktstrukturene er ikke skeptikere. Hadde de vært skeptikere ville de kunne ha motkjempet mulige teknologiske nyvinninger, og er derfor en trussel mot sikkerhetstenkningen innenfor disse kretsene. Skeptikerne har man mest bruk for utenfor.

Disse kreftene må bli forsøkt lurt til overflaten, dersom det ikke er politisk vilje til massivt å ta tak i problematikken, grave i den.

De konspirerende institusjoner, dens kjerne, ønsker å transformere sitt fiendebilde til et pr. i dag ukjent område, en ny form for kald krig tenkning. De vil med alle midler forsvare sin skjulte oppbygning av parafysiske våpen, inntil en allmenn dannelse av det nye fiendebildet, som gale Reagen ville bruke for å danne nedrustning mellom supermaktene. Ja, de vil senere propagandere at dette var eneste mulighet for felles nedrustning, framfor egentlige foreningsfaktorer og diplomati.

De vil argumentere for at folk flest ikke er modne for disse sannhetene, mens den reelle frykten er deres egen; Den institusjonelle trygghet og makttanke.

Parafysisk teknologi kan være farlig, som vi derfor må ha demokratisk kontroll over. Parafysisk teknologi kan være enda farligere i de antidemokratiske hender.

Når disse kreftene føler seg tvunget til å komme mer til overflaten, så har jeg ingen tro på at Olav Versto vil konvertere til mine synspunkter. Man vil hos han og andre kunne lese tingene direkte og mellom linjene.

Man må påberegne at kreftene bak deres sannheter vil være de sterkeste i en startfase. De vil hevde seg som selvstendige tenkere, men er dårefullt formet av en negativ del av tidsånden.

 

Fantasiene og
politisk seriøsitet

Hollywood-fantasiene vil nok ha sin påvirkning i det store og hele. Men den politiske seriøsitet vil mer og mer skinne igjennom, og da vil man se mer de åpenlyse krefter, både positive og negative, for hvor denne seriøsiteten ønskes å bevege seg.

 

Gerhard Helskog

Gerhard Helskog er hovedmannen bak TV-programmet "Rikets Tilstand". Han er riksrefseren jeg stort sett, i motsetning til Olav Versto, gir terningkast 4, 5 og 6.

Men han har ennå ikke touchet det jeg i disse fire artiklene er inne på. Spørsmålet er om han har evne og vilje til å gjøre det. Dersom han ensidig applauderer den kalde krig tenkningen, som han kan ha vist tendenser til, så kan han risikere å konvergere mer mot Olav Versto på dette området.

I Helskogs øyne synes mennesker med tilnærmede konspirasjonsteorier om Arbeiderpartiet å være de reneste tåper. Det kan være så. Men han burde være oppmerksom på at den kollektive tanke, som kan være ubevisst, kan være ondere enn den individuelle. Nye dybder kan kreve at han må finne nye kombinasjoner av kollektiv og individuell refs, og at han ikke alltid behøver å finne individuelle syndebukker.

Ønsker han å finne balanser for og imot på dette, nye dybder, med en tilhørende forståelse av det parafysiske, så må det være av demokratisk interesse at han får bevart sin posisjon og journalistiske selvstendighet, uten at han føler at han må foreta jobbevarende formuleringer.

Om Helskog er overdreven skeptiker eller ikke vites ikke i skrivende øyeblikk. Dermed vites heller ikke om han har kompetanse nok til å foreta riksrefsing på dette området også.

Dersom Helskog velger å være empiriker, så avskriver han ikke disse tingene.

Alien skulls

Communication
with Aliens

The human race is a higher standing and lower standing race. It is left to itself for a while, for evolution and to prove its rightful place in the big perspective. Then will again communication on an official level take place.


The proofs are countless, everything from UFO to paranormal phenomenons, and more. But it is up to the individual itself to recognise them, strictly paradigmatic.

These skulls do not mean more for a sceptic than that they are having an interesting form. The most probable explanations they will come with are; "head knots and shrinking cultures", illness and hoaxes. But highly probable these are not the entire explanation, even if they in certain conditions not can be left out.

The worst sceptics are capable to mentions "the elephant man", the one with rare disordered outgrows on his head, and take a blow of other possible conclusions. This is a very primitive and unempirical attitude, and is not what we shall do here.

 

From the museum in Ica in Peru

Found in???

 

 

 

Found in Peru

 

 

Found in Peru

 

 

 

Found in Merida, Mexico

Found in ???

 

 Found in ???

 

Reptilian race? Fantasy drawing of a claimed lovingly race and contact.

All to be found in the museum of Ica in Peru

Three Hoaxes

A very good Internet Hoax? Claimed to exist in the museum of Ica in Peru. To smooth to be true. No nostril hole to be observed. Hook and teeth seems to fit badly. May later be claimed to be a fun act to show how easily fooled people are. But the unofficial answer may be to damage the cause.

Vietnam Alien, probably an Internet hoax, made by unserious guys with a knife, some chewing gum and some mud. Picture sent in anonymously.

What is the most primitive: The Hoax or those who made it?

Primitive Hoax made by very primitive earthlings, made to give fire for the skeptics, fire against the true sides of the phenomenons, and fire against serious research and researchers. This really should prove that skeptics are more easily fooled than true believers. The religious disbelief of the skeptics, and their religious belief of the non-proven fundaments of our science, will use such cases for their own prejudices about all sorts of real cases they dislike, without digging into the phenomenons.

 

A position statement by
the alienhunter.org site

Knowing that one single case can destroy a lot for all the rest, I decided to write an email to Derrel Sims on alienhunter.org. I sent him a part of an unfinished version of this article, although skeptical - believing him to have a web site very informative and scientifically introduced to the people, and a healthy capability to separate things in his work. I therefore asked him if he could confirm what I at that time had put in the article: "Derrel Sims on alienhunter.org confirms on email that he has nothing to do with the Holman.net / Ufon.org site."

His respond came a few days later, on July 10. 2001. "I do not recall making the statement listed below in your letter. My statement is simply that Jimmie Holman has a fine work and we have ours. These are simply differing approaches toward the same goals. I have no animosity toward Jimmy. He was our webcontact man for some years. He is a fine man. His sites speak well for themselves… * **** **** ****** * ** ******* **, and that matter is private to the public until the finds are completed. We simply report what we find and do not construct "evidence" as some has in the past. Jimmy Holman is not one of those kind of people. He is doing some very good and innovative work."

Under the picture where I write "Primitive Hoax made by primitive earthlings…", Sims write "Jimmy Holmans information is true and accurate to the best of my knowledge. He has a lot of good information on his find."

 

The alienhunter.org
standard respond

Derrel Sims, Chief Investigator

Derrel Sims is a Registered Hypnotic Anestheiologist, Certified Master Hypnotherapist, Certified Master Neurolinguistic Practioner, International Speaker; investigator and Researcher of Alleged Human/Alien Enconters.

If you have an experience, or have evidence, and would like for Mr. Sims to review this information privately, with you. Respond in confidence to any of these addresses given here. All evidence materials are returned to the owners (if desired) after all testing is concluded to the satisfaction of Saber Enterprises and the Dream Team Professionals.

Mr. Sims’ primary work is gathering physical evidence from cases of alleged human/alien contact. This data is then reviewed by professionals in various fields. Some of Mr. Sims’ work is reviewed in the Royal Society of Chemical Engineers and other media.

There is no claim here, as to what an "Alien" is, as this seems to still be a hotly debated and ambiguous subject. Sims also makes no claim to what an "Alien Implant" is…as this has never been satisfactory established. There is no smoking gun by anyone, concerning this phenomena. Our original evidence and subsequent findings do not support that absolute. To say so is shortsighted and the burden of proof is upon the claimant

 

Conclusion

Jimmy Holman concludes, after a long treatise about him and Derrel Sims as invited or not invited, that he thinks this is a hoax. This reserved statement is taken even after a technical engineer, who he seems to recognize, wrote him: "Now, to the Alien Skeleton. Jimmie, I was there at the famed meeting, and it was certainly presented as a real alien. And a real skeleton! It was neither. I watched as various photographers took pictures of the display, including the ones on your web site. The pictures you have on your web page are of the display I saw in the house. I am not an expert paleontologist by any means. It does not take an expert to discern the inconsistencies in this display. The first thing I did was to touch the bones;. They were not bone, or even varnished bone. They were a plastic substance of some sort."

Although: Holman continues to present this as "Hoax or History?" on his page.

Fact: We have investigators, Derrel Sims and Jimmy Holman who "simply report what they find", but refuses to put to an end obvious Hoaxes.

Of course, the man who allegedly have created it, professor Slaughter, is dead. But claiming this to be the work of a dead man (not wanting to see how his own funny hoax fools around) could be the strategy of real antidemocrats. We will see if someone steps forth to make something more out of it.

 

My responding statement
- A warning against Sims

After Derrel Sims wrote his respond I started to investigate Holman and Sims pages some more. That is when I found the plastic statement well hidden. But I also found it wise to warn people about Mr. Derrel Sims, Mr. Alien Hunter himself.

What do I conclude about Mr. Sims?

 

WARNING!
Derrel Sims
is an antidemocrat

I am not placing this warning to convince others. I am placing this warning to alert those who agree, and those who wants to be alerted, but put up their own mind.

Of course, I cannot officially be absolute certain. Anyway, he has so many look-alike factors that he would be a tool for antidemocrats anyway, easy maneuverable and usable. Therefore I find it wise to warn about Derrel Sims, no matter what he is. This does also include his entire organization, and Jimmy Holman.

Derrel Sims is a former CIA. CIA has both democratic and antidemocratic individuals. Those antidemocratic individuals are a part of an antidemocratic net, which will find new infiltrating scholars after Derrel Sims, from own CIA ranks and from other ranks.

 

A warning to media
and politicians

The antidemocratic scary picture is partly an organizational instinct of self-preservation. But it is a lot more to it than that. A lot of money is for instance included. Power sickness is included.

The antidemocrats will use any opportunity to accuse people like me to be romantics, love focused, not seeing the Real Alien Danger. "They do not know what we know, and do not have access to many of the resources, like we do." - This sentence shows a common attitude among antidemocrats. It is part of their religion.

But, dear politicians and journalists; I advice you to stand on the top of the pair of scales yourself.

Then we see some danger of some alien races, but not the antidemocratic kind. We take the antinaiveistic position, but not the antidemocratic kind. Pictured on earthly matters; We do for instance show a strong hand against Saddam Hussein and his people, a people not willing to fight him down. But we are not placing nuclear weapons in the east, wanting a full-scale war to test out frequency weapons, playing the hero role, taking full control over the introduction of paraphysical technology and introduce the alien enemy picture, which is the path of future history antidemocrats wants.

What do we do then? Do we trust these people when they want money to be able to shoot down and destroy comets? Or do we make some cleaning up and replace them with democrats? - Of course, the public demand is to be able to destroy comets, but also to get people that we trust to make such weapons, and to control them.

Most Alien races may look on us in the same way as we do on Saddam and his people; The Human race is a race that not yet has fought down its antidemocracy. The Aliens will support our evolution, but not have official contact before a certain face, when the time is in.

What do you see?

I am placing this to prepare you for the scary picture that will be drawn, even far worse than this. This is found on Internet on UFO sites; galleries of aliens, titled "Alien Baby".

I do not know the origin of it. It may be Hollywood. It may be human DNA research. It may be Alien. It may be a Human-Alien hybrid. It really doesn’t matter for the moment.

What matters is to look beyond.

We may see an innocent child. We may see it is a beauty of its own kind. We may se evil men who created it. We may see Humans/Aliens who wanted to do something good, but did not succeed. Perhaps they succeeded, from their kind of view?

If this of some political purpose was planted on the net, we may see an even scarier picture of those, because they will not reveal their true purpose. We may see they wanted to reveal the scary picture, and not a nicer looking alien baby. We may see those who want alien enemies, but we may also see those who want to prepare us for the unknown.

The beyond is to not automatically create racism against aliens, and to not automatically create alien enemies. But the beyond may also be to be very angry against those humans doing such research.

 

Done by antidemocrats
– Not Aliens

Be aware: Technology of antidemocrats may be the cause where we find hidden accusations against aliens. What are the antidemocrats capable of? – For instance:

"In 1975 did the soviet party boss Leonid Bresjnev propose in a speech that the superpowers should cooperate in the best interest of the human race to prevent the development of a new kind of weapons which he characterized as "even more terrifying than nuclear bombs". In the UN the same year foreign minister Gromyko promoted the proposal to forbid the development of weapons of such kind. However, it was never given any explanations on what kind of weapons that was on discussion, and therefore the Soviet initiative did not lead to anything." (The back introducing side of "Elektromagnetismen og Livet", by Vilhelm Schjelderup, Dreyer forlag 1987)

The weapons mentioned may be called frequency weapons.

Let us be aware of that antidemocrats have such weapons, not just for building a fence against nuclear weapons. Let us be aware of that antidemocrats have such weapons, when antidemocrats try to divert them to be alien.

They divert aliens as actually visiting earth, but divert the scary picture to those that know they are anyway. They divert the Erich von Dãniken view; aliens visiting earth in the prehistoric past. They divert DNA research from making an impact on evolution. They divert DNA testing from going on now.

But UFO-crashes are real. And the chance that antidemocrats will not try to mix humans and aliens is one to quadrocillion.

Cattle mutilations and DNA testing

Can antidemocrats, to test out such frequency weapons, have done the cattle mutilations? Perhaps in combination with DNA research? - A gigantic program for DNA testing may be the real answer here. Perhaps also to test their respond during influence of radiation and other influences.

"Cattle Mutilations Phenomena refers to thousands of cases in North America where cattle have been found mutilated under abnormal circumstances. The cows are found dead (although the cause of death is undetermined), exsanguinated (all their blood has been removed), and have had certain organs surgically removed from their bodies. Often their reproductive and rectal organs have been removed.

Abnormally high radiation levels have been detected near the dead animals when they are found, and scavengers will not touch the carcass. There are no footprints leading to or from the cows. There is evidence (clamp marks on the animals’ legs) that the cattle were taken from their habitats and mutilated elsewhere. Sightings of UFOs and strange, unmarked, black helicopters coincide.

The phenomena began in the fall of 1973.."

http://www.isur.com/archive/cattle/mutilation.html

Mutilated horse. Accusing Aliens in UFO’s for doing this is too hasty. For those who are not introduced to the latest of UFO-research: Earthly antidemocratic technology, (a lot stolen from democrats and based on their research), has today come so far that some people claim up to 50 – 70% of the UFO sightings to be human technology.

 

If not humans
– what then?

The official answer will of course be that antidemocrats have not done such things. But then they also put themselves in a trap, when not wanting to reveal aliens visiting Earth. The real official position may then be to say nothing at all, before the time comes when they have to confirm it all.

What if aliens from outer space do these things? Can we then automatically call them to be evil acts? If they are sick and dying anyway, would not this just be to find out why?

Are antidemocrats good people on this matter, but not good not to reveal information to the people?

 

Steered info through TV and newspapers

Did they even plant the scary picture into this man, supposingly a man with over 200 in IQ, Mr. Physics Himself; Mr. Stephen Hawking? He was stating in the biggest newspaper in Norway, VG, after seeing the film "Independence Day", that it just as well could happen on Earth. He is a fan of the "Star Trek" TV-series, and his statement could have been manipulated to the top level by negative forces.

How come that the biggest notice on UFO-matters that I remember, seriously presented, in the biggest newspaper of Norway was this statement of Hawking, and of Mr. Alien Hunter, before he introduced the UFO congress in Oslo in January 2000?

Is VG easily fooled, just as much as the UFO congress people and me? -Well, I was skeptical to Derrel Sims already then, as I also heard others were.

The correct conclusion is that antidemocrats have lines into media. But we do not know in what extent. Where there isn’t just reporting, being fooled / manipulated, – there can be insiders, or just weak people falling for and manipulated by security arguments. The international conspiracy conclusion though, is that antidemocracy is far into media. My advice to media: You are perhaps the most important key to revealing information on UFOs and aliens, and have to show some interest and responsibility.

www.disclosureproject.org

A Derrel Sims version

"Alien Fingerprints are considered the physical evidences (of many types) left behind after a physical abduction has 0ccurred. Some of those evidences are covered here. (…) The first cases of fluorescence I found was due 2 separate discoveries. One was during a revivification hypnoses session on a young man and his alleged abduction event. The other was fluorescence found on cattle that were later mutilated!"

http://207.1.103.215/Ahfluorescence.htm

"Defend Yourself! Use these alien hunter techniques. We urge abductees who feel they are victims of the experience to take charge…and FIGHT BACK if appropriate.

A client who learned to defend herself (in this case through post hypnotic suggestion) as well as other Alien Hunter Techniques, assailed her captors, fought back, and tore off the black eyepiece of the alien perpetrator. This was met with a struggle and the aliens retrieving the eyepiece. Although unable to bring back the evidence, she now knows more about the perpetrators, brought back information, and is no longer a victim!

Other have learned to protect their children and even stop the event! These cases are documented in the Alien Hunter Files and are the result of using specialized techniques Sims has developed for use by the Abductee." (…)

Conclusion: We obviously have a man, Mr. Derrel Sims, who claims to find fluorescent marks on the victim before and after abduction, using an UV-lamp, is teaching women to become "kun-fu masters", wants other to conclude the abductors are alien, does not conclude what an alien really is, and do not take a clear discussion weather the marks can be made by humans or aliens from other space.

Derrel Sims does not either make a clear discussion between the notion "Contactee" and "Abductee". As he has shown; Contactees have remarkable marks on their bodies shown under the UV lamp.

 

The antidemocratic
players and eels

As antidemocrats most Derrel Sims plays on important part collective consciousness. For instance those of women. Women all around the world suffers from violence, suppression, and from not being equal part of the social and political society, where they are truly needed as equal participators. But inner and outer fight causes some aggression, and also women to sometimes become too fast concluders. That is what Sims is playing on. Some women are victims, and wants to be given keys to shut the door. When they become stronger, do not provoke or say against them, because they are fast and strict reactors. Although not being so much those who write in the newspapers and forming the news, they have power to be the heaviest scale pan and form the opinion. Derrel Sims knows all this, and plays on it.

You name who have the power to form the opinion, and the antidemocrat’s plays on it. You try to fight the antidemocrats down, and they just find new levels of manipulation.

See the outer and false strength of a religious man, multiply this with 10, and you will se the antidemocrat. Se what the mafia was capable of, taking power over policemen, people of court and politicians, multiply this with 10, and you will see what antidemocrats are capable of.

They are capable of killing presidents and make treats against others.

They are masters of playing good Samaritans, without really being it.

They are the owners of security thinking, and use this as The Law behind treats, The Law behind assassinations, and The Law behind self-justification.

To catch the slippery eel, democracy has to take control over the security thinking, define what is to be considered as security thinking and what is to be classified as Top Secret. If antidemocracy takes part in this definition, a lot it lost. But during this process, they will have difficulties not showing themselves.

This may be the symbol of the antidemocratic slippery eel.

 

A list over
antidemocratic
web pages

 

The Nibiruans:
Manipulators above
the manipulators

Beware of the Nibiruans. They are the hijackers and diverters. They are agreeing to lift the manipulative net on Earth. They have some light inside them too. But please see their top political acts, which for instance is to transform the enemy-picture into the universe, against other aliens.

Planet Nibiru. Zecharia Sitchin, a kind of Erich von Dãniken theorist, claims to have a lot of historical findings proving the existence of the 12th planet and the Gods traveling to Earth. He have also found proofs that indicate they where DNA researchers.

According to Barbara Hand Clow, they are 4 dimensional creatures still operating on Earth. Some of us "are their faces" so to say, and the human race contains their genes.

 

How much manipulated are the antidemocrats?

This question is difficult to answer for the moment. But we see their path of hiding falls exactly into place with what the Nibiruans want to hide. We may later come to the conclusion (if we regard antidemocracy to be the rulers of Earth, because of what they are capable to prevent us from reaching) that Earthlings may not be the real rulers of Earth.

We do also know that the antidemocrats, in order to get alien technology, got to come in some kind of conflict with an alien race, which not was of the highest race, for instance because of giving technology to antidemocrats. The situation came out of control, we know the claim that it was this that brought it to the presidential level, causing Ronald Reagen to say in three different occasions that we perhaps need a common enemy from outer space, which also fitted into his own goal and purposes; disarmament of nuclear bombs with the Russians.

Reagen (to the right) proposed a common alien enemy picture to Gorbatsjov.

But the alien enemy picture started all the way from the beginning. The Nibiruan kind of fears (which antidemocrats have inherited, and project manipulatively with that the people is not ready to know yet) was into it all the way from the start. Everything of antidemocratic acts still fit into the Nibiruan kind of fear. The antidemocrats may be ruled by manipulation, without even knowing it.

 

Is the Antidemocrat – Nibiruan contact official?

We do also know that antidemocrats are having official contacts with aliens. In what extent are the top chief antidemocrats influenced by this Nibiruan race? In what degree are they incarnated Nibiruans and feel loyal to their origin? In what degree are they using holograms to walk among us?

Not a TV-screen, but a big version of what you probably played with as a child.

Picture taken from one angle….

….Picture taken from another angle. Not just Hollywood. Ufologists claims aliens are walking among us, with a far more developed technology on holograms than we have. Some aliens are also so look-alikes that they do not need holograms.

 

The Zombie law

How does this antidemocratic – Nibiruan manipulation net work? – Find the key of decision, where it is made, and who makes it. Become the one who makes it. Create a chief factor behind and surround the decision. Create the correct lies around it. What will then happen?

Decisions made in one organ have great tendencies to pass through all the rest. Let us call it the zombie law of state and bureaucracy.

Create a strong hierarchical classification system of security. Make sure to gradually transform the minds of those who rise in security levels. Take in the most loyal ones, but those who also stand on their own feet and are able to think for themselves. They are the ones who will preserve their status and continue the kind of thinking, stand against rebellions, and transform of necessity.

From this the zombie law will continue to exist, defended by security arguments, top-secret marks and loyal men. Even the good presidents cannot fight against it.

 

Speculations on
other motives

Derrel Sims had revealed that he also was working on skulls and footprints. Since I am not a very loyal guy, when I smell something of the lower kind, I reveal his private information. He also probably wanted me to. He is a master of publicity and to make himself interesting. But I advice people to be extra suspicious when the full media cover comes, from whomever and wherever, if these claimed findings ever exist.

My unfinished article emailed to Sims contained some information on some 60cm footprints I found, but not pictures of them. Below this information Sims wrote: "I have some footprints in stone I am reviewing now. These are not the Paluxy river tracks… Which are pretty good."

This information and sentence could contain different motives:

Such big things would be difficult for them to put in an evolutionary picture anyway, not wanting to include Alien visitations and intervention, and not include DNA testing and research. But they may soon introduce an extension of our prehistory, beyond the 1-2 million years, already having the views for different occasions ready for the skeptics and their new skeptical position.

 

Nailing Sitchin and DNA testing from the new world picture

Derrel Sims did 4 times refer to the same link. First time, below the segment: Certainly, some of the research to access more feelings may go wrong. One of these groups causing partly negative impact of the human genes are claimed to be the Anunnakies, partly from the planet Nibiru.

"May I suggest: www.facadenovel.com\positionpapers.htm

Below the one and only segment about Zecharia Sitchin:

"www.facadenovel.com\positionpapers.htm Check the astronomers and others views…"

Below my segment: "Let us assume that Quantum Theory not only is for particles, but also collective connected to different kinds of collective consciousness, their belonging bodies and their type of common evolution":

www.facadenovel.com\positionpapers.htm Again, you want to read this and include the work in your writings. This is a real scholar, with some credible scholars he also referencing. It pretty much nails Sitchins’s work and makes him accountable…Sitchin (interestly enough, hasn’t responded to Dr. Michaels’s offer with Art Bell, to go on toe to toe…just the facts…

At the end:

www.facadenovel.com\positionpapers.htm You might want to look at one real scholars views of Sitchin etc. Most interesting.

The author of "The Fasade", Michael S. Heiser seems to be so new in the business that it does not exist a picture on the net of him yet. We will see when he shows up at www.bayareaufoexpo.com/ September 15 & 16, 2001. I would believe he is a Derrel Sims kind of guy, but with another diverting angle to it. He will come with stuff that makes him interesting on this congress, to gradually infiltrate and divert.

These are the only pictures on the Internet of a very famous scholar (27.july.2001).

 

E-mail to
Zecharia Sitchin

Hi!

I would like a short statement from Mr. Sitchin himself, before putting an article somewhere under the http://galactic.to site.

The chief questionable guy under the alienhunter dot org site wrote me, after sending him a part of my unfinished article on alien skulls, asking him about the hoax on the holman dot net / ufo / -site:

www.facadenovel.com\positionpapers.htm Again, you want to read this and include the work in your writings. This is a real scholar, with some credible scholars he also referencing. It pretty much nails Sitchins’s work and makes him accountable…Sitchin (interestly enough, hasn’t responded to Dr. Michaels’s offer with Art Bell, to go on toe to toe…just the facts…

Can you give a short and quick statement on this, which I will put in my article? I would like the respond to include a front face image of Mr. Sitchin.

The alien hunter seams to have great interests to stop the historic and prehistoric DNA testing idea.

 

Answer from
Sitchin’s
Webmaster,
Erik Parker

Zecharia has no official comment on this new debunker. The following comments are from me the webmaster.

I have had my own conversation with Mr. Heiser and his attempted debunking of Zecharia's work. I did discuss with him that his attempt to personally attack Zecharia and give alleged motives for this deception is a true telltale sign that he is a simple debunker that is trying to make a name for himself off the efforts of someone else. He does not have a body of work to stand behind, but he has his degrees which does not strengthen his position on this subject. At this time in our re-telling of the Earth's true history. I would rather stand behind Zecharia who has been writing for 30 years and

has 8 books under his belt, than behind any academic who is trying to maintain the old party line and take us back 100 years or so in thinking. Mr. Heiser thinks like a debunker would, that if he shows how a few words are mistranslated than Zecharia's whole work is invalid. The problem is that Mr. Heiser is incorrect about his view of the translations. But that is what debunkers do, they take a single point, distort it, try to pollute the complete work, and make a name for themselves tearing the other person's work down and making personal attacks. In fact Heiser advertises his web

page as an attack on Zecharia. Don't you see how he is not trying to add to the body of knowledge but tear down the body of knowledge. He is not competing with, to raise everybody up but he competing against to break everybody down.

I have personally traveled with Zecharia to 4 countries so he could show all of us in the group the physical evidence for ourselves that he has written about. I have seen the evidence with my own eyes, and walked through ancient structures aligned with astronomical perfection. I have seen stellas, carvings, pictures and depictions all giving strength to Zecharia's supposition that have nothing to do with translating a few words here and there.

Here is some information for you that will help you decide what to write. It is a small lesson in the types of data.

Type 1 data = scientifically, testable, repeatable, observable data that all people can observe. Any human can go to the museums I have been to and see the evidence for themselves. Any human can see the ancients texts or cylinder seals.

Type 2 data = multiple witness testimony with no physical evidence remaining. For example, several people see a shooting star and then it is gone.

Type 3 data = a single witness testimony with no physical evidence remaining. For example a UFO sighting with no pictures.

Zecharia Sitchin and his work is all based on type 1 data. All of us can observe the evidence for ourselves and that is why Zecharia has had trips all over the world so we can see for ourselves with our own eyes the evidence he has written about. When Zecharia translates ancient texts he usually translates with an open mind that the stories are not fantasy but reality based, using old language and limited understanding. Most academics consider all ancient stories as myth. Even though in several cultures they

have the same story.

 

Letter from
Dawn Abel

Here is a copy of a letter, a Sitchin fan wrote me after she sent it to Heiser.

Dear Mr.Heiser:

I have read all of Sitchin's books and none of yours so far. I have my own conclusions about Sitchin's findings but I have come to some conclusions about your website (www.facadenovel.com), your challenges, and you credentials. First, having a Ph.D in ancient languages, as you go out of your way to impress upon others, does not contribute to more than contemporary orthodox translations and thinking, or you wouldn't have gotten your Ph.D.

Second, being a Messianic Jew myself, I can tell you that Christians, despite all of their studies and Ph.Ds in ancient languages, could not possibly interpret Hebrew correctly nor other language texts that were written in ancient languages by Jews because you do not understand the Jewish context in which they were written. So, too, do I have an issue about your criticisms of Sitchin and his knowledge of the Hebrew and ancient languages spoken by the Jews.

So let me get this straight: what you are saying is that someone who is Jewish and has spoken and read Hebrew and other ancient languages, from the context of that written by Jews and Hebrews, can't possibly understand how the languages translate? I think you have it backwards. Based on your information, it appears to me that you are no more than another Christian fundamentalist trying to prove your apocalypse theories by taking someone else's lengthy and difficult life's work and turning it into a travesty for the sake of fundamentalist Christians.

This is no different than what the Vatican did when it tired to turn the Dead Sea Scrolls into documents intended only to support their form of Christianity and as both the Vatican and the Southern Baptists did with the New Testament. You might want to read the Jewish New Testament. Maybe it'll humble you but I rather doubt it.

Again, I have not read your book and I am sure there is some valuable information, if not new, about the UFO experience, but I am part of the UFO community as well, and have had my own personal experiences to draw from. Maybe you should do some real scholarly research and come up with something creative and new instead of leeching off of someone else's detailed life's work for your own advantage. But I guess that would have taken you another twenty years and you wanted to make sure you got your name in the limelight before then.

 

A Sitchin finding
and conclusion from ancient texts

From Sitchin’s official web page: "According to Sumerian texts reported by Zecharia Sitchin in his books "The 12th Planet and Genesis Revisited, ADAM was the first genetically modified primate, some 300.000 years ago!"

The Case of the Genetically Modified Primate: http://sitchin.com/primate.htm

The Case of Adam’s Alien Genes: http://sitchin.com/adam.htm

Contains information about the 223 genes that do not had the required predecessors on the genomic evolutionary tree.

Contains information about the number of human genes (30.000+) and the small difference between humans and other species. The difference between Man and Chimpanzee is about 300 genes. Each gene consists of thousands of "letters", A-C-G-T that stand for the initials of four nucleic acids that spell out all life on Earth.

 

More questions
to Erik Parker

Without your statement, I would have stated nearly the same; that disagreements on a few words cannot tear down a great mass of findings, contexts and their documentation, even if Sitchin at the end should show up to be wrong.

My source to the 12th planet, Nibiru, is "The Pleiadian Agenda", by Barbara Hand Clow. I am not always using scientific sources. But I look forward to read Sitchin on later occasions. He goes the right way; new paradigms needs proofs and the proofs going out to the masses, for them to judge for themselves.

I have some more questions, if you would please like to answer:

The classic Hubble Deep Field image, taken in 1995, revolutionized the way astronomers looked at the universe. A seemingly empty patch of the night sky turned out to be filled with distant galaxies in a multitude of shapes and colors. Using the non-local idea of quantum physics and the non-existence of time and space on the quantum level, traveling with the speed above light and teleportation is not impossible. Immediate action at a distance was for instance shown by the Aspect experiment.

The web sites I am referring to: www.nibiruancounsil.com

http://inannareturns.com

http://inannareturns.com/enki10.htm

I have to state, I do not draw the scary picture of aliens, even if we cannot be naive against a few races. This does not justify antidemocracy though, and their kind of operations.

 

Open letter to
Derrel Sims

By not willing to put to an end such an obvious hoax as the one on the www.holman.net site, I simply distrust your scientific judgment. Good judgment is always needed in science, since science always bases itself on something given, which themselves are judgments. Not being capable of the correct judgment one way, I simply distrust your scientific judgment the other way, and I will not advice other people to let them be taught by you "the correct scientific method".

I see you are spreading the scary picture, and that is probably your mission. I see you are a diverter.

Concerning your guess; that I am using Zecharia Sitchin as my authority, I have to tell you that I haven’t read a single word from Sitchin’s books. About DNA testing and so on I am just referring to logical ideas, what is possible, historically and prehistorically. I understand though that Sitchin refers to historic DNA knowledge, which is very interesting.

My writings are not scientific. My mission is to spread ideas, in a logical and philosophical manner, also pointing on bad logics and conclusions of science. This can be more powerful than giving the public 1500 pages of dull and incorrect documentation. It can more powerful to let people easily make up their own conclusions, and my facts and speculations can help on that, perhaps combined with their own references to science.

I am referring some to Barbara Hand Clow, the author of The Pleiadian Agenda, mixing it with a few ideas of my own. The Pleiadian Agenda is not a scientific book, and as you know, I cannot refer to her scientifically. But as a contactee myself I know some things, and I take the advantage to get ideas from whomever I want. I have to remind you, that Albert Einstein himself claimed that he liked to dive into "The Secret Doctrine" by Madame Blavatsky when he was stuck. Madame Blavatsky is by some people claimed to be the starter of the New Age movement.

 

Please sue me

Calling you an antidemocrat is simply my own judgment. They are simply not using me to look on you as an enemy, using me against you. Spiritual guidance is not telling, but helping people to make their own judgment, their own decisions, and to learn from their own decisions. By acting from my own judgment I see the will of it. By seeing the will and act of my judgment, I see the strength of it. I feel my strength, but perhaps seaming arrogant to others, a "better knower" and an over ruler. Spiritual guidance includes the individual’s own judgment, will and strength, and its own wise conclusion to shut its mouth.

I am calling you an antidemocrat. Mr. Sims. Please sue me, and let us get some action.

Please sue me, give me the opportunity to confront you, and let me grow stronger. Let me observe my own and your humbleness into it.

Please sue me, and let others get the opportunity to judge for themselves.

Please sue me, show your kind of authority, and let people debug you as an authority if they want. But also give people the opportunity to find answer themselves, concluding the authority inside themselves, if they want to.

 

Respond from
Erik Parker

 

When I explained to you that type 1 data was where Mr. Sitchin, scientists, researchers, astronomers and myself formulate our beliefs and opinions. Then you will understand that anything that is not based on type 1 data but is instead based on type 3 (single witness opinion) data is something we will not comment on. You have to judge for your own mind and life which opinion to let into your belief system.

I do not accept any of the statements of Barbara Hand Clow or take her information inside or change opinions that were based on type 1 data. In fact when it comes to Pleiadians, only Billy Meier is an acceptable source of information. This belief is based on 3 years of study of Type 1 data, that you can of course look up yourself with regards to the Meier case. The physical evidence in this case will take you years to research if you can get it. What physical evidence has Mrs. Clow revealed that would strengthen her contention she had personal conversations with Niburians? You see I can't accept a statement claiming to be coming from the Niburians themselves.

You also said "They were DNA researchers. That means partly access to our consciousness..." This is a conclusion that you have made or accepted but how do we know this is true. It can't be tested and this evidence is not revealed in the ancient texts. How is DNA research connected with access to our consciousness?

I have not seen any good type 1 evidence that the munitions used in Kosovo were frequency weapons and not depleted uranium. In fact the reports I have seen are of illness that could be attributed to depleted uranium. They may have used both types of weapons.

I don't like this term antidemocrats being used as a blanket statement.

Last comments: Mr. Sitchin has made many public statements to the following subject of reptilian intervention into our past. Mr. Sitchin has seen NO EVIDENCE of any reptilian influence in our past.

Mr. Sitchin has no comment on the current location of Nibiru.

 

Tor Opdahl

You see, I am an contactee myself, but do also have to do some speculations, because spirit is based on judgment, free will, acts and strength. Using frequency weapons in Kosovo is an information I got, which I cannot use 30 years to prove. I have to base my writings on that, and to those readers who wants to feel on it. I have to write things that may offend many people, and cannot base them on sales numbers.

When it comes to type I data, they are also, as you say, based on individual judgment, and judgment are based on the spirit, with its relativity, contexts and so on. Scientific methods or not, it all comes back to the spirit.

Is religion the answer? -No. Is science the answer? -No? Is spirit the answer? -Yes, if one doesn't fasten to opinions. Right the moment you have the right answer, a new one takes over. One has to have ones feet in every stall, and in the same time in no one of them.

Monotheism, atheism and pantheism are all correct.

My point is that science must base on empirical attitudes, which means to be open-minded. Sitchin comes to a level, and does good work up to that. Sitchin must twist around his views to come to newer and more correct views and conclusions. Jews must twist around their views. Christians must twist around their views. I must twist around my views.

If 300.000 years ago is a scientific finding/conclusion of Sitchin, then he is perhaps just digging in a little part of the truth. And that is a small part of spirit. Findings of sculls and humanoid footprints from all from 4 mill years old to 600 mill years old is also just a part of spirit. But if spirit goes beyond time and space, all historic views are just parts of spirit. If all is one and spirit goes beyond time and space, spirit may be a far higher and faster truth-finder. But the truths are anyway individual.

My point was that Sitchin cannot scientifically rule out the possibility that Nibiru-Annunakies operates today, because this ruling out is not empirical. If he does this for his own sake, it is his own choice, and it is perhaps not wise to ask him such questions. My point is also that Barbara Hand Clow may go a more direct path to truth, and one cannot scientifically rule out that possibility. My mission is to tell people about the spirit, which may be bigger than the physical body, and a more direct path to truth. Since science is judgment, Spirit is science. Since spirit may be multidimensional, then it may be higher science than physical science.

Physical science was necessary to reach above limited religion. In that way physical science stood above limited spirit.

Anyhow, if all is based on judgments, even of Sitchin, then we all have to work together to rise the spirit. Is parapsychological capabilities higher spirit?

-Not necessary. But the path free of false shortcuts is, and will lead to expanded spirit and capabilities.

My writings may offend Jews in various ways. My speculations now is that Akhenaten was an era-changer, created monotheism, which is correct, but also very correct for its time, because the "gods" were not wise to take for models any more, and was mixing totally into the homogeneous mass. The humanity had to find their inner self, but was not ready to take full responsibility for themselves jet, without any outer or inner "rulers". There is research the may show that Moses was influenced by Akhenaten. My guess is that the Nibiruans, with Jehovah, a Nibiruan, diverted your people, and now the world, and took it to that kind of manipulative control, even if a lot of light shines through.

By the way. I do not believe Nibiru can be classified as a Pleiadian planet. I believe that is part of the manipulation and diversion. Nibiruans fear what incarnated Pleiadians are capable to achieve.

Sitchin is mentioned on the front side of http://inannareturns.com. I guess that has nothing to do with his type 1 classification.

 

Erik Parker

Now I can show you the problem with using opinion or the spirit as your proof of evidence, instead of physical evidence. The Raelian movement started by Rael, who claims to have met with the Elohim: The same ones that the Bible is written about have much to say on Jehovah, Yahweh etc.

They say that not only is Jehovah still alive but he is an alien who is their commander still and was there commander in the bible days. They have mastered cloning which is the real everlasting life talked about in the

Bible, according to their material. They also claim to have created all life on Earth in the last 25,000 years and don't believe in a soul, but only scientific cloning as opposed to long living soul. They are not Niburians, but come from a different solar system far away. Rael claims to have met this character. There reasons for picking the Jews is clearly explained but I don't want to say it here. Rael has 50,000 followers (the most of any ufo group) and has never provided physical evidence.

Barbara Clow claims that Jehovah was a Niburian. He was a taskmaster. She has not provided physical evidence (unless you know otherwise).

According to the Billy Meier material, which is backed up by years worth of physical evidence. Jehovah was the third in line after 3 generations of similarly named top scientists that wanted to be treated like gods even though they were not. He demanded blood sacrifices and demanded worship. He was not from Nibiru, although Billy does recognize beings from Nibiru that were active in the Sumerian area. Gilgamesh was a descendant from them.

And according to my research, whoever Yahweh was... when he traveled his ship landed with dust, smoke and fumes. It also gave off radiation that lighted Moses skin. He also gave them a lunar calendar to follow, and killed thousands at a whim, when his word was not followed precisely. He demanded blood sacrifices and special meals in the desert. He was seemingly a

taskmaster that allowed the killing of thousands of idol worshipers instead of making them converts. This evidence is from the Bible itself, a document edited and translated so many time I can't count that high.

He sounds a lot like the Billy Meier story as opposed to the Biblical god of creation that I would assume would love all creatures and people equally if they were his creation. But you know what, in the Bible Yahweh never claimed to be the god of anybody but the Hebrews.

Who is the most correct? Which evidence do we follow? Where do we stop and just say we really don't have a clue?

 

Tor Opdahl

We seem to agree about much.

The Rael group seems to be a UFO religion, no real spirit, although some light will shine through there too, and people will finally experience, see and learn what is low spirit, which we may say often is the only way to higher spirit.

Spirit as my proof of evidence? -Yes, and science and physical evidence is part of spirit, which very often stand above beliefs and speculation. If all is one, everything is connected, and therefore everything is consciousness, spirit. All contexts that we possible are able to find are to be drawn into it.

When it comes to the bible, I recognize it and do not recognize it. The Bible was written by people too, and views are always subjective and relative, no matter the highness of parallel worlds of energy, Gods and their reality. If Jesus came down and told you something, it is just relative, and it also has to pass through the forehand understanding of the individual. But the possibility that energies of big contexts (which is big contexts of consciousness (if all is one)) will shine through is very high. If God is everywhere at the same time, and if God an quantum particles is outside time and space, they do not leave behind holes, like in a cheese from Switzerland, because then God would not be everywhere at the same time, and the particles would somehow be surrounded by space on every side, which means to be inside space. The outside time and space-notion leads logically to a everywhere point, like a everywhere before Big Bang point, the only that is Absolute, a point without comparing, which means unlimited energy and zero energy at the same time. Through this, everything is connected to everything. This Absolute state is the highest potential of the spirit, but also the lowest, because this absolute state of consciousness doesn't compare, doesn't conclude etc. This state contains relativity, which equals to illusory movements, which on our low level equals to illusory linear time. The innermost existence is eternal unchangeable and eternal changing at the same time.

Perhaps spirit is working between us right now? What you find in the bible about Yahweh and Moses is very interesting. Perhaps the translators did not understand this point entirely as dangerous for their belief, and therefore a good opportunity came for you.

When it comes to Barbara Hand Clow and Jehovah as a Nibiruan? - I do not know. I just know that I find very must in her book that speaks to my soul, that has great contexts, although I do not use her as an authority. What speaks to my soul is an authority, personal spiritual science. I have no authority unless myself, and that authority is often wrong, as everybody else. I see everyone as authorities, and I have something to learn from everybody. Spirit works through all and do never stop. If it stops, it stops in a relative sense.

I also know that many persons have claimed to be exactly the same person in that previous life. Do we then have the conclusion that nil or just one of them are correct? - No, not necessarily. Spirit can scan into whatever it is, and can be misjudged as previous lives. And for instance: Spirit has parallel pasts, parallel futures and parallel now's. We may have X and Y combinations of crossing worlds, and many pasts crossing into our now. How many Erik Parker exists? - Countless, not just as your different personalities, but also as real independent personalities in different parallel worlds. Your reality, and time, is not to move from A to B inside space. Time is successions of states of consciousness.

Can I prove this for others unless creating an UFO? - No, my intension is to make people interested, those who want to. My intension is not to drag evidence above other people’s head. I believe though, I am capable to create an UFO, if I got the time and money. I could create some easy stuff, anti-gravitation, if I did not prior writing all my free moments.

If science is used to convince, judgments can fasten, and that is lowering of the spirit. Evidence is always individual. Even if we as big groups choose the same evidence, there is the same number of contexts to it as it is individuals, and even more, because contexts change in the individual all the time.

All is relative.

By the way, I saw a UFO yesterday ca. 24:00. First it moved like a satellite, shining, on clear sky. Then it became weaker, on clear sky, and then it did suddenly shoot fast and disappeared some distance away, all on clear sky. Does it matter? - No, it was just a little point on the sky. Spirit matters. Spirit does not matter. Evidence type I matters. Evidence type I does not matter.

 

Erik Parker

I use type 1 data to prove the existence of the soul. This, you are going to like.

I am sure you have heard of Edgar Cayce. Well all of his readings were documented and recorded by a transcriber and he was not even aware of his statements while in the trance state. His sons are still alive and along with the records and his institute, a real physical evidence based work of knowledge is available for anyone to see. Cayce made more than 15,000 medical diagnoses and predictions, 99% have come true. In fact I think his sons wrote a book describing the ones that haven't yet come true. All of his writings are still available from his institute or through bookstores.

From this starting point one can prove beyond a reasonable doubt that at least one man had the capability to know things that were impossible to the physical human and can only have been done by the spiritual human. In fact while Cayce was alive reporters were trying to prove he was a fraud and they came back and wrote that he wasn't and he was indeed a real prophet. Cayce said that his ability was something that all humans had if they would exercise that part of themselves and enhance the ability. For example all humans share a similar experience that goes like this.

You think about someone and they call, you haven't seen someone for along time, think about them and then meet them. All of these are experiences of the soul or spirit.

That is how you use type 1 data to prove the soul or spirit is real.

 

Tor Opdahl

I do like what you say. I would doubt the 99% thought, but I cannot deny it. I do not think we shall put the demand for 100% correctness of clairvoyant capabilities. But Edgar Cayce might have chosen key factors that the universal spirit gravitates on for the necessity of evolution almost anyway, that are very equal in different parallel realities, and pushes X and Y combinations into the realities in a slightly different manner.

Some people claims we came to a different path around 1986, around the ERA of Gorbatsjov. Some people claims we avoided the Nostradamian 3rd world war. But, operating with the correctness of the parallel worlds, this war is expressing itself in different parallel realities, and these expressions can come back to us, if

 

Erik Parkers
conclusive respond

******

 

Open letter to
Derrel Sims,
part II

******

 

Taking political position

Such cases as the Derrel Sims case make it necessary for serious UFO organizations of the other kind to do some separation, to clean out and purify, and by this also make a clear position for the public.

The Norwegian UFO-organization NETI has for instance taken the clear political standpoint that aliens in fact visit us from outer space and other worlds. Beyond skeptical programming there is 100% certain evidences that we in fact are.

Norwegian organization for the study of ExtraTerrestrial Intelligence.

If we as UFO organization do not take a clear position for; whom do we want to get the strength to take it for us? It is better to be laughed at than more easily being infiltrated. It is better being laughed at than not taking position and strength.

From this new position we will still take the scientific evaluation, whether the findings; the skull, is historic, prehistoric, caused by sickness, alien from outer space, human-alien hybrid, historic or prehistoric DNA science, and mixing, sexual interaction between quite different alien races (who had lived on earth for a while, or not). In fact, we cannot even rule out those strange creatures from mythology, for instance with mixings of humans and animals. A lower moral though, but it cannot be left out.

This is a position even more scientific open-minded, and therefore a more correct scientific position than the skeptical rule out position.

 

Enough of Derrel Sims.

Since science seams to be more political than scientific these days, ruled by negative forces. I had to do some defense, and also expose the enemy.

Back to Alien Skulls and the no hoax cases:

Titled on internet as
"Gods of Cholula"

 

The Starchild Project,
San Diego

 

Front view of normal, same age skulls with mystery skull.

 

 

Deformed Human, Alien or Hybrid?

Preliminary investigation shows the skull to be about 200 years old.

 

Many contributors

Many races. Many interests. Different kinds of genetic contributions. Different historical views and angles may all be correct. In a certain phase earth became a protected evolutionary area by the galactic UN.

Is "Monster Child"
part ET?

 

A human gave birth to this.

"Researchers are puzzling over the origin of an 18th Centaury German "Monster Child" that’s been preserved in a small museum in Waldenberg for over 200 years. They’re not eliminating the possibility that the horrible looking, deformed infant may be a human-alien hybrid." (More on http://www.cosmiverse.com/paranormal040701.html).

An Alleged Alien Hybrid, Photographed After Being Brought Aboard The USS Shiloh in August 1999. I think it is real. But I do also believe that someone sooner or later will claim it as a forgery. I will then advice media to do a very good research of those coming with this claim, their communication lines and so on.

Here is one of alleged alien races that have visited Earth (shown on diverse internet sites). after UFO-crashes and so

 

http://artbell.com/aliens5.html

Alan L

DNA

Diverse literature claims that one of the main reasons for some alien races to hybridize, is to get genetic codes to develop their emotional bodies, that they for some reason are short of, and necessary for their further development.

Certainly, some of the research to access more feelings may go wrong. One of these alien groups causing partly negative impact of the human genes are claimed to be the Anunnakies, partly from the planet Nibiru. The late historic start of this research and impact are claimed to be about 7200 before Christ. Nibiru are claimed to be the 12th planet, circulating between Earth and Sirius in a period of 3600 years. The reptilian Anunnakies is partly a negative race. With access to our genes, they had and have manipulative access to our cells and mind. Knowing the codes they can scan, and they can form, for instance by using frequencies. Barbara Hand Clow claims they where planning to take over Earth around year zero. (Probably not by wars, witch would have been discovered in the universe, but by infiltrating presence and incarnations.) She also claims that Jesus Christ’s transmuting of wine into blood (meaning higher and non manipulative dimensions was coded into the blood, cells and genetic codes) made the earthlings lesser manipulative.

She further writhes in "The Pleiadian Agenda", page 158: "The Anunnaki Caesars realized what Christ was doing by transmuting wine into blood, and they immediately tried to shut this power down by taking total control of it. Many of you still have emotional bodies that are controlled by religious belief systems and physical bodies that are controlled by the medical establishment. There will be a great fight as you move into the Photon Band. This battle will occur within each one of you as each of you takes back your integrity."

Speculations on
Earthly prehistory

Let us suppose that those traditions that claim there on this planet have been four prehistoric humanity-caused wipeouts are correct, where the Atlantis tragedy 11500 years ago was the last. Let us for instance recognize archeological findings that indicate prehistoric atomic explosions.

Let us operate with the thought that some of the Peruvian findings may be from such Eras. Perhaps the Godly Egyptians also was a rest from such Era. But let us also suppose they were space travelers. Let us suppose that humanoids by the same reason have communicated and are a dominating life form in vast areas in the universe. Let us suppose that high developed humanoid races existed along with our monkey stadium, like gorillas and chimpanzees exists along with us. Let us suppose that we some day find out we must leave the Earth-scene, to give the evolutionary arena to other races. Let us assume that this does not necessarily have to be by space traveling, but may as well be a switch of dimension, with another geography and surroundings in space. Let us assume that Quantum Theory not only is for particles, but also collectively connected to different kinds of collective consciousness, their belonging bodies and their type of common evolution.

Let us assume there existed highly evolved technology, perhaps remains, even in periods where our paradigm claims history was more primitive. Even in our known history.

Prehistoric footprints, skulls and other

300-600 million year old footprint The 10.5-inch footprint appeared to have been made by a human wearing a sandal. The location was Antelope Springs, about 43 miles northwest of Delta, Utah. The known age of mankind on Earth is believed to be no more than one to two million years ago. (More on

http://www.cosmiverse.com/paranormal041202.html)

Paluxy River Tracks, dozens of human footprints along with dinosaurs.

http://www.icr.org/pubs/imp-035.htm

http://paranormal.abaout.com/science/paranormal

 

Glenn Rose Tracks, giant human tracks, by dinosaur prints. Tracks 15 inches (38.1cm) long probably made by people over 2.5 meter tall. More for instance on http://pathlights.com/ce_encyclopedia/13anc07.htm

 

A tremendous list…

…from a little Internet book, By Ronald Powell, Th.D (Read the Internet book on http://www.biblebelievers.com/powell2.html):

Mid-Pleistocene [4 million years ago]

Lower-Pleistocene [5.5 million years ago]

Piocene [7 million years ago]

Miocene [26 million years ago]

Eocene [50 Million years ago]

Paleocene [70 million years ago]

Jurassic [190 million years ago]

Pennsylvanian [310 million years ago]

Devonian [350 million years ago]

Silurian/Ordovician [500 million years ago]

Cambrian [600 million years ago]

Red = additions

 

Other Historic / Prehistoric / Alien immigrant / Hybrid anomalies

Human skulls with horns were discovered in a burial mound at Sayre, Bradford County, Pennsylvania, in the 1880’s. Horny projections extended two inches above the eye-brows, and the skeletons were seven feet tall, but other than that were anatomically normal. It was estimated they were buried around AD 1200. Some of the bones were sent to the American Investigation Museum in Philadelphia, where they seem to have disappeared.

In 1837, a number of tiny human skeletons from 3 to 4 ½ feet tall were found buried in tiny wooden coffins near Coshocton, Ohio. There were no artefacts found, but the number of graces led one observer to note that they "must have been tennents of a considerable city."

Seven skeletons were found in a burial mound near Clearwater Minnesota, in 1888. They had double rows of teeth in the upper and lower jaws and had been buried in a sitting position. Facing the lake. The foreheads were unusually low and sloping, with prominent brows.

(All three according to http://paranormal.about.com/science/paranormal)

Alien Remains Found At The Vatican. Pope Told To Remain Silent.
"Whatever those remains represent, there's a reason why the good fathers buried them there to be forgotten. Many alien skulls were found during a restoration project at the Vatican Library"

http://www.conjecture.com/aliens.htm

 

My own footprint(?)-findings, near Oslo

I was not looking for anything. Just saw some color difference in the mountain, and got curious. It looked like 3 giant footsteps. Nr.1 pretty clear (lower right). Nr. 2 (lower left) not quite as clear, but showing great symmetry on the inside with nr. 1. Nr. 3 very unclear, but are also showing a outgrow and deepening on the outside upper part. The humanlike footprints(?) are about 60cm long, which means a very tall humanlike individual. The outgrow might then have been a balance tool.

I would perhaps not have thought of this as footprints if not Rune Øverby (the author of "Jordens Fjernhistorie I et nytt lys", Polaris Forlag) had claimed there has existed 4 meter tall humans on earth.

The footprints show some deepening edges around them. They may have come forth during building a mountain road. Scientists are welcome to find out if, what and when.

 

Nr. 1 (Right). Nr. 2 (Left)

 

Nr. 2. Great inner symmetry with nr. 1. (The ruler is 50cm long)

Nr. 3. Deepening outgrow on the upper right, as nr. 1. Are all just coincidences?
– Maybe. Are they non-humanoids?

Alien race in Egypt?

Some old Pharaohs and Egyptians are claimed to be remains of an alien race, or someone who was settling, guiding.

Nefertiti, wife of pharaoh Akhenaten (1379-1362), mother of three daughters, also made statues of with large back skulls. Two of them shown below.

Statue 1

http://freemaninstitute.com/Gallery/RTGpix7.htm

Statue 2

If these two prehistoric statues show the bare skull, they may be compared with the Peruvian findings. They were daughters of Akhenaten, the instructor of a new artistic style, together with a monotheistic religion. Nevertheless, these Egyptians may be an own alien race.

Pictures of Nefertiti

 

Speculations on
Egyptian Gods

Where the later western religion claimed the link between the priests and God, the earlier Egyptian pharaohs and priests were Gods themselves. Let us operate with the theory that there did exist self-confident people in Egypt on what Jesus and the Bible says; "You are all Gods". Let us at the same time operate with the theory that they were from an alien race; space-travelers.

Let us operate with the theory that there was few of this highly developed guiding alien race, and that is one of the reason why they often mixed with ones own relatives, as diverse non-scientifically literature and everyday people claims. Let us give those writers and everyday people a lot of the credit if this is correct, as the strong maintainers, even if status-seeking scientists will increase their skepticism on this.

The picture is showing larger head of the ruling not mixed god-race, behind the hair and hat - culture? Alien gods helped a lower race genetically evolve, and when ruled the order gave them insight in higher laws of Nature?

From the above symbolic perspective: The "ruled" wanted to become the rulers themselves. The gods had to draw back from the arena, letting the humankind gain insight themselves, by experience and belonging evolution.

A godly law is free will, and insight cannot be gained only by telling what and how.

 

 

Egyptian Gods mixing
with Humans?

 

Large back heads. The four inscribed canopic jars, topped with the faces of the four children of the God Horus. Some lowering of the skull? Mixing with the human race?

The four sons of Horus. Imsety, the human head. Duamutef, the jackal head. Qebehsenuef, the falcon head. Hapi, the baboon head. Symbols of a God race mixing with humans? They were the protectors of the parts of the body of Osiris, and from this, became the protectors of the body of all the deceased. Symbolically meaning they had genetically properties of the God-race, were the first degenerated, and therefore play a key roll for earthly deceases, and the way back to long-lived incarnations and health?

 

Akhenaten – Era-changer?

 

 

 

 

The about 17-19 year old young man, perhaps even younger, Tutanchamun, with some genes that gives a little up bending back head.

Saharan man. Some up bending back head. May we some day conclude the genetic historical path of this shape. Are there different historical paths?

 

Some Egyptologists claims Amenhotep III is the father of Tutanchamun. This seems to demand a radical difference in age between father and son, and the race of parents.

 

Fatherhood of
Tutankhamen?

He was son of Nefertiti and Aknathon. Tutanchamun seems to have a lesser scull than the statues of his parents. We cannot conclude that Nefertiti and Aknathon had higher genes. We may have some vanity among the rulers. But the fact is that the skull is different, and for all we know there can be a strange growing path through aging.

Large back head skulls also of a bare headed child. This Picture is of Amenhotep IV (Better known as Akhenaton) and his wife Nefertiti. Information written at the exhibit in Cairo Museum: "Stela representing Akhenaton, Nefertiti and three of their daughters in an informal pose holding an earing out to Meryet-Amon (later chief queen of co-regent Smenkhare), the eldest child standing between her parents, while their daughter (who will die prematurely) and Ankhesenamun (later Tutankhamen’s wife) are respectively standing and sitting on their mother’s lap."

 

 

We also know the link between pharaohism and spiritual priesthood. We know about their great knowledge about the stars and the planet earth. We know about, and do not know about, their technology, not yet fully recognized by the scientists. We know about the strange powers of the pyramids, when active. We know that thought powers can change the crystalline structure of water, and understand that outer crystalline structures may have influence on the individual, and in extreme cases may go all the way into the forming or deforming genetic codes. We cannot rule out the possibility that the shape of the scull belong to great spirituality, perhaps combined with manipulation by spiritual technology. This would then have to be connected with great responsibility.

Comparison between Thutmose IV and Amenhotep III, and Tutankhamun and Amenhotep III.

 

 

 

May we some day find the undisputable proof of a large Egyptian skull? Were the alien or/and prehistoric Egyptians mummified at all? May we expect a conspiracy on this too, like the one below?

 

What to look for?

We cannot put equality signs between the size of the scull and spirituality. The Egyptian case may just be the type of race and the type of tradition. A great tradition. We recognize Jesus, that according to recently discovered testaments says that a very important part of his study travel was in Egypt, "angel guided", to find the best remains. But we do not recognize the best of the traditions where he got it from. To that is the belief system that Jesus was a marionette direct below God himself to big.

No historical source says that Jesus had an extremely big scull. But few doubts his spirituality, more than religion itself.

Even the Bible can we find

 

Democratic demands

Exist undisputable proofs? Does not the Peruvian incident show that paradigmatic changes of the world society demand something else? Is it wise to wait for proofs that will be drawn to skepticism anyway?

The proofs exist already, but as wholenesses of many factors and contexts, which together are undisputable and documented. Indeed as individual relativities, and as relativities of groups. But there is a clear common direction here.

Even without conspiracies, the paradigmatic turnover would not happen momentarily. But a reaction from democracy will make the turnover safer and quicker.

Even popes and former and present presidents should be put under laws against lies of alien matters. Lies under hearings must be punished hard, even if they are under threats of strong negative forces. A law above military loyal silence must be formulated.

Is not the belief of reincarnation, UFO’s, aliens and more now so strong among the people that they have the right of official voices among the politicians? Why be afraid to be made fool of when doing a demand of the people? Why not "do the voice" to make serious and stronger democratic discussions on the already documented? Why not take democratic control? Why be naive and let antidemocratic peoples rule us?

 

UFO-crashes

The below table is to be found on http://www.caus.org/

1939-46

Spitzenbergen, NORWAY

?

4 July 1947

Roswell, NEW MEXICO

4 Bodies

13 Feb 1948

Aztec, NEW MEXICO

12 Bodies

7 July 1948

MEXICO So.of LAREDO TX

1 Body

1949

Roswell, NEW MEXICO

1 ET Living

1952

Spitzenbergen, NORWAY

2 Bodies

14 Aug 1952

Ely, NEVADA

16 Bodies

10 Sep 1950

Albuquerque, NEW MEXICO

3 Bodies

18 Apr 1953

S.W. ARIZONA

No Bodies

20 May 1953

Kingman, ARIZONA

1 Body

19 June 1953

Laredo, TEXAS

4 Bodies

10 July 1953

Johofnisburg S.AFRICA

5 Bodies

13 Oct 1953

Dutton, MONTANA

4 Bodies

5 May 1955

Brighton, ENGLAND

4 Bodies

18 July 1957

Carlsbad, NEW MEXICO

4 Bodies

1961

Timmensdorfer, GERMANY

12 Bodies

12 June 1962

Holloman AFB, NEW MEXICO

2 Bodies

10 Nov 1964

Ft.Riley, KANSAS

9 Bodies

27 Oct 1966

N.W. ARIZONA

1 Body

1966-1968

5 CRASHES IN/KY/OH AREA

3 Bodies
Disk Intact

18 July 1972

MORROCO SAHARA DESERT

3 Bodies

10 July 1973

NW ARIZONA

5 Bodies

25 Aug 1974

CHIHUAHUA MEXICO

? Bodies
Disk Intact

12 May 1976

AUSTRALIAN DESERT

4 Bodies

22 June 1977

NW ARIZONA

5 Bodies

5 Apr 1977

SW OHIO

11 Bodies

17 Aug 1977

TOBASCO MEXICO

2 Bodies

May 1978

BOLIVIA

No Bodies

Nov 1988

AFGHANISTAN

7 Bodies

May 1989

SOUTH AFRICA

2 ET Living

June 1989

SOUTH AFRICA

2 ET
Disk Intact

July 1989

SIBERIA

9 ET Living

2 Sept 1990

Megas Platanos, GREECE

?

Nov 1992

Long Island NY, NEW YORK

?

Subtle energies to disorder the navigation capability of UFO’s may have been used to shoot some of them down. A further development of for instance the Cloudbuster apparatus of Wilhelm Reich may have been used. Information about Wilhelm Reich is for instance to be found on http://foia.fbi.gov/reich.htm. You know, they do not talk about a rocket shield against atomic weapons if they do not have some research on forehand. Some of the above UFO-crashes may be caused by humans. This will then also include a gallery of alien skulls.

 

The UFO-shape

 

 

Aliens

Fra: Tore Alfstad [torealf@multinett.no]

Sendt: 28. juli 2001 19:51

Til: tor@opdahl.net

Emne: Kanalisering fra romfolket.

D2386-K5381D/7893K5
-----------------------------

Kanalisering fra galaktisk myndighet 381 angående situasjonen 
på Jorden og mulige løsninger på problemer som denne 
situasjonen skaper.

1. Formålet med den nåværende samfunnsstrukturen på Jorden er at den
skal inspirere til fredlig sameksistens etter toleranseloven.
I fjern fortid ble det sendt ned individer fra galaktiske grupper
i konflikt som inkarnerte på jorden, for at de her kunne lære
å leve sammen fredlig. Hvis de ikke klarte dette ble resultatet
en krig som ødla de jordiske sivilisasjoner som ikke klarte dette.
Jorden som vesen er helt bevisst og tok på seg denne oppgaven.
Denne prosessen er blitt nøye overvåket fra alle galaktiske
forbund som i sin tid involverte seg i prosjektet. Som Mats
fra Sverige antydet finnes det individer som opprinnelig stammer fra
det dere kaller lyse og mørke forbund på jorden. De forbund som
har deltatt i prosjektet har igjennom sin overvåking av dette
høstet kunnskap som har vært brukt i forbindelse med 
konfliktløsninger andre andre steder i universet. Tony Eckart kom
blant annet inn på dette i møte hos han hvor han antydet at vi
hadde et eksperiment igang på jorden, hvis formålet var at vi skulle
utvikle en menneskerase som var resistens ovenfor ondskap. Det er
ikke dette som var det primære formål, men å danne en 
felles plattform
som kunne bidra til at vesener med et i utgangspunktet helt 
forskjellig tenkesett og verdenssyn, kunne møtes og danne et 
felleskap på nytt (fra skratsh). Dette er noe av grunnen til at
dere ikke husker deres tidligere inkarnasjoner og parallelle 
eksistenser. Dette fordi dere da ville dra med dere fortidige 
konflikter fra tidligere hele tiden, og dette ville ødelagt 
eksperimentet sett fra vår side blant annet. Ved den prosess dere
kaller døden, ble det derfor foretatt en restart nesten helt på 
nytt i forbindelse med en ny inkarnasjon.
Mellom hver inkarnasjon kom dere igjen borti de individer dere
hadde konflikter med, og vi iaktok da hvilken setting som ga det
beste resultat når det gjaldt å utbalansere konfliktenergien dere
i mellom. Hvis dere hadde hatt full hukommelse fra den forrige 
inkarnasjon ville dere dratt med dere den gamle konflikten, og noen
ny setting ville ikke kunne ha oppstått på grunn av at det gamle
tankemønster som ga grunnlag for konflikten da ikke ville ha blitt
brutt. I det dere kaller underbevisstheten ble erfaringene lagret
på en slik måte at det dere hadde oppnådd i forrige innkarnasjon
når det gjaldt konfliktenergi utbalansering ble på en indirekte
måte tatt med til neste inkarnasjon slik at det ble en oppadgående
evolusjon ut av det. Hvis det ikke hadde blitt gjordt på denne måten.
ville den samme settingen ha kunne gjentatt seg som en evivarende 
loop. Da ville vi heller ikke ha kunnet høste noen nye erfaringer
fra eksperimentet. 

2. Det er Jordkloden sentrale bevissthet som avgjør hvor lenge dette
eksperimentet skal pågå. Nå er planeten kommet i en slik situasjon
at den som bevisst vesen vurderer og be oss om å avslutte dette
eksperimentet. Dette på grunn av de fysiske og energimessige
forstyrrelser deres nåværende sivilisasjon påfører planeten.
Hvis planeten som vesen entydig ber oss om å avslutte eksperimentet
er vi nødt til å gjøre det. Deres nåværende sivilisasjon oppfyller
nå kriterier for å kunne gripe inn sett fra galaktiske myndigheters
side. Dette på grunn av at ting dere gjør nå forstyrrer 
sivilisasjonene på andre planeter. Det meste av dette skjer på grunn
av uvitenhet hos deres vitenskapspersonale. Det foregår hemmelig
forskning på jorden, hvis bivirkning er at energier fra disse forsøk
når andre sivilisasjoner i rommet og forstyrrer disse. Ovenfor de
verste tilfeller griper vi inn og jordens befolkning forøvrig vet
ingen ting om dette. De individer og organisasjoner på Jorden som
har fordel av dette (primært våpenindustrien og sjulte strukturer
innenfor myndighets og militær apparat) har blitt advart direkte 
av oss men de har ikke lyttet til disse advarsler, og har heller
inntatt en direkte fientlig holdning ovenfor oss. Visse elementer
i disse miljøer planlegger og starte en åpen krig med oss ved å
misslede Jordens befolkning via massemedia om at vi er så farlige
at vi må bekjempes. På den måten håper disse miljøer å oppnå
å få tilført maksimale resurser fra jordens øvrige befolkning til
utvikling av utstyr og våpen som vil sette de istand til å
starte en krig på galaktisk nivå. Dette vil vi ikke tillate og vi
vil gripe inn direkte før det kommer så langt. En annen ting som
virker forstyrrende er at deres nåværende sivilisasjon bringer
Jorden som vesen i fysisk og energimessig ubalanse. Det er blant
annet bivirkninger av deres nåværende energisystemer som gjør
dette.

2a: Utslipp av gasser fra fossilt brensel som forstyrrer og nedbryter
viktige strukturer i Jordens atmosfære. Utslipp til hav og vann
forstyrrer og nedbryter strukturer i disse samt får vannet til
å oppta og videresende negative energier som forstyrrer jordens
eteriske energisystem generellt.

2b: Utslipp og energier fra deres atomkraftanlegg, som forstyrrer
og nedbryter strukturer i jordens eteriske legme, samt bidrar til
å nedbryte viktige strukturer i deres atmosfære. (Dette er ukjent
for deres vitenskap).

2c: Forstyrrelser som utstråling av 50 Hz og 60 Hz fra deres luftbårne
kraftledninger har på jordens eteriske energisystemer. Samt at
kraftledningenes fysiske tilstedeværelse bryter jordens energi
linjesystemer og lager forstyrrelser i disse. Forstyrrelser som
utstråling fra kraftige mikrobølgesystemer 
(primært militære radarsystemer og i enda større grad hemmelige 
militære mikrobølebaserte strålevåpen) har på Jordens eteriske
energisystem. Kraftige kringkastingstasjoner for radio og fjernsyn
kan også virke forstyrrende på dette energisystemet hvis de er
plassert feil i forbindelse med dette. (Dette er ukjent for deres
vitenskap).

Når Jorden kommer i energimessig ubalanse vil denne ubalansen 
forplante seg via de kosmiske energilinjesystemer til andre 
planeter i galaksen (slik det ble skissert i Tony Ekarts video samt
via andre transportsystemer som ikke er nevnt der). Dette medfører
at en på disse planeter kan bli plaget med stormer og 
andre ubalanser i deres vær og klimasystemer. 
Andre planeters energi
systemer kommer også i ubalanse på grunn av en smitteffekt fra 
jordens energisystem. I visse tilfeller kan ubalanserte energier
direkte eksporteres fra Jorden til andre planeter blant annet
igjennom Channies nulltids tuneller. Det er forurensinger nevnt
under punkt 2b og 2c dette primært gjelder. (Det vil si 
elektromagnetisk og kjernekraftmessig forurensing). Disse forhold
medfører at fødrasjonen nå har rett til å gripe direkte inn i 
forhold til jordens nåværende sivilisasjon. Kriteriet er normalt
at en ikke skal blande seg inn i en annen planets sivilisasjon, så
lenge denne sivilisasjonens aktiviteter ikke er til skade eller
plage for sivilisasjonene på andre planeter. Når det gjelder Jorden
er dette kriteriet nå ikke lengere oppfylt, da aktiviteter på 
jorden nå er til plage eller skade for sivilisasjoner på andre
planeter slik det ble skissert ovenfor. Fødrasjonen har derfor
rett og plikt til å gripe direkte inn i sivilisasjonen på Jorden
for å få stoppet de aktiviter som medfører plage eller skade for
sivilisasjoner andre steder i universet. I klar tekst vil det
bety en total utskiftning av deres nåværende energisystemer, samt
andre omfattende inngrep ovenfor deres nåværende sivilisasjon.

3. Hvis Jorden som bevisst vesen anmoder om at det galaktiske
samfunn avslutter "eksperimentet" på Jorden, vil virkningene være
at menneskesamfunnet vil bli helt endret. Det vil da bli etablert
et helt nytt menneskesamfunn på Jorden, som vil bli harmonisert med
Jordens nye oppgave. De som ikke kan tilpasse seg dette samfunnet,
vil bli evakuert tilbake til de planeter/fødrasjoner de opprinnelig
hadde sitt utspring fra. Hvis Jorden som vesen bestemmer seg for
å gjennomgå en renselsesperiode for å bli kvitt de negative 
virkninger som menneskenes nåværende sivilisasjon har påført den,
vil det bety en nær total evakuering. Så og si alle mennesker,
vil da bli evakuert vekk fra Jorden. Det vil så gå en periode på
flere tusen år hvor det ikke vil være noen stor menneskelig
sivilisasjon på Jorden. Når Jorden er renset, vil det være mulig
å gjennoprette en ny verdensomspendene sivilisasjon på Jorden.
I renselsesperioden kan det forekomme store fysiske og 
energimessige omveltninger på Jorden. Det er ikke gitt at mennesker
fra den lyranske slektsgren vil få befolke planeten på nytt 
etter en eventuell renselsesperiode. 
Det finnes forslag om at mennesker fra 
en helt annen utviklingslinje da vil få anledning til å bygge opp
den nye sivilisasjonen. Et forslag til ny mennesketype er en
type positive kattemennesker som har stor likhet med Mjouri 
beskrevet av Channie West. Det er også mulig med et sammarbeid 
mellom 2 eller 3 mennesketyper. For eksempel mellom kattemennesker
utgått fra Mjouries slektstre som bygger opp sivilisasjonen i 
sammarbeide med feline rasen (løvemennesker fra Sirius A). 
Menneskene i den nye sivilisasjonen på Jorden vi ha full bevissthet
angående sine tidligere og parallelle inkarnasjoner. De vil også
leve på et naturplan med en høyere frekvens enn dagens fysiske
plan, da frekvensen på dette vil bli kraftig hevet. Selv om Jorden
som bevisst vesen ikke skulle bestemme seg for å
endre sin oppgave med det første, må fødrasjonen allikevel gripe
inn. Dette på grunn av at den nåværende sivilisasjonen på Jorden
er til energimessig ulempe og skade for noen andre sivilisasjoner
i galaksen. Ønskescenariet er da følgende sett fra konfødrasjonen:

Stewen Greer og andre personer med like visjoner, får fullt
gjennomslag for sine krav om offentlige høringer angående 
utenomjordisk besøk. Disse høringene medfører at den Jordiske
befolkning generellt blir bevisst på de utenomjordiskes eksistens.
Representater fra fødrasjonen tar da mere åpen kontakt 
og forteller om hvordan de har innrettet sine samfunn. Menneskene
på jorden får da et valg, og velger igjennom sitt demokratiske
system representanter som har som formål og omforme samfunnet slik
at det blir harmonisert med resten av galaksen. 
Dette er ønskescennariet, men vi vet at systemet med valg og 
demokrati ofte er skuespill, og at de som virkelig har makt er
personer som styrer verden gjennom økonomiske verktøy fra 
forskjellige multinasjonale selskaper. Disse krefter har aldri 
vært demokratiske, og vil antakelig prøve å tilsidesette et 
valgresultat som fratar dem makten. Enten ved hjelp av kupp eller
på andre måter. Ved et slikt tilfelle kan de bli aktuelt å evakuere
representanter for disse kreftene vekk fra Jorden, slik at et 
slikt valgresultat vil bli respektert. Hvis myndighetene og mediene
i alle land bevisst blokkerer slike initiativ som Steven Greer
med flere prøver å få til, slik at den vanlig befolkning på Jorden
fremdeles holdes i uvitenhet angående de andre sivilisasjonene i
rommet, vil vi måtte gripe mere direkte inn. Det kan da bli snakk 
om et invasjonslignende scennario med masseevakuering for å tvinge
den nåværende maktstrukturen på Jorden i kne, samt å innføre
et overgansstyre med representanter fra fødrasjonen i ledende
posisjoner. Oppgaven for disse blir da å harmonisere
sivilisasjonen på Jorden med de galaktiske sivilisasjoner.
En direkte inngripen vil ikke arte seg som noen krig. Fødrasjonen
har så mye mere avanserte resurser enn den Jordiske sivilisasjon
at en maktovertakelse av deres planet kan skje uten at en dråpe
blod blir spilt. Vanlige mennesker vil i første omgang ikke merke
noen ting. Personer i miljøer hvis funksjon er å opprettholde makt
strukturene på Jorden, vil kunne registrere at flere av deres 
kolleger forsvinner sporløst. Disse blir nå teleportert opp til
skjermede romstasjoner, og derfra transportert til egnede 
utdannings planeter. De vil ikke bli returnert til Jorden så de
forsvinner for godt. Etter at all nødvendig evakuering er 
gjennomført vil det bli teleportert ned representanter fra 
fødrasjonen primært tilhørende raser som ligner så mye på deres
rase (også androider produsert spesiellt for formålet og disse vil
se ut som flere av de personer som er blitt evakuert) at de
ikke virker oppsikt utseendemessig. Disse overtar
flere sentrale posisjoner i styre og media. Det vil så komme en
kunngjøring i media om en endret politikk. Det blir så foretatt en
stor offentlig høring av samme type som Stewen Greer har lagt 
opp til, og denne gangen blir det sendt i alle store media.
Myndighetene (som nå er erstattet med androide politikere) vil så
innrømme sannheten i høringen, og det vil bli opprettet åpen
kontakt til fødrasjonen på politisk nivå. Fødrasjonen vil så gå
direkte ut på TV globalt å forklare problemene som de
nåværende energisystemer på Jorden forårsaker med mere, og vil
foreslå alternative løsninger på problemene. Etter hvert vil da
sivilisasjonen omformes slik at den ikke lengere er til 
energimessig skade eller ulempe for andre 
sivilisasjoner i galaksen. Den nye oppgaven til Jorden blir 
antakelig å bli en utdannigs og transitt planet for de andre 
sivilisasjoner i verdensrommet. Jorden vil da få et åpent samfunn
i forhold til disse, og forskjellige kosmiske vesener vil kunne
besøke Jorden i kortere eller lengere tid. På Jorden vil det i
denne perioden befinne seg repesenanter fra vidt forskjellige
galaktiske utviklingslinjer. Hvis Jordkloden som bevisst vesen
går inn for det, kan hele den nåværende sivilisasjon på Jorden bli
fjernet enten ved hjelp av en "naturkatastrofe" eller ved direkte
evakuering. Menneskene på Jorden blir da primært evakuert til 
planeter i Pleiadene, Hyadene, Lyrasystemet, Siriussytemet og
Andromedagalaksen. Jorden vil da bli befolket av mennesker som ikke
utgår fra det lyranske slektstre som menneskene på Jorden nå gjør.
Disse vil da etter all sansynligvis være en 
type positive kattemennesker. Valget er deres !


Kanalisering mottatt av Tore Alfstad 15/7-2001.
 

 

   

 

 

67 spørsmål til
Reiulf Steen

Reiulf Steen (et knippe data):

Andre verv og aktiviteter:

Hvorfor Reiulf Steen?

Jeg stiler spørsmålene i denne artikkelen til Reiulf Steen fordi han har god innsikt i de mørke og lyse aspektene av Arbeiderpartiets historie. Men samtidig stiles spørsmål av varierende karakter, også om nasjonale og internasjonale krefter, negativt forførende på demokratiene. Arbeiderpartiets indre gemakker har tradisjonelt vært Jugender for mange av disse kreftene, delvis aktivt medvitende og medspillende, og delvis som uvitende fotfølgere.

Jeg mener det er tid for selvransakelse og et oppgjør med seg selv, også på de områder partiet og demokratiet har vært blindt. Dette vil sikre en bedre evne til å gjennomskue de antidemokratiske krefter, og derfor en bedre avstandstagelse.

 

Reiulf’s kapabilitet?

Reiulf Steen er kapabel til å forsvare de mørke aspektene av Arbeiderpartiet dersom det kan tjene Arbeiderpartiet og hans egen sak, men Reiulf kan også være den rette mann til å ta et oppgjør med de mange mørke aspektene, dersom han ønsker det. Reiulf er trolig ikke den som har hatt mest innsikt i de aller mørkeste aspektene av Arbeiderpartiet i hans egen historie og samtid, og kan derfor ha et rent nok hjerte til å se tingene fra et riktigere perspektiv. Dette beror på hvilke krefter han velger å følge, og om han er sterk nok til å følge det han innerst inne føler er riktig.

Som han selv sier har han vært deltager i den kalde krigen uten å vite det. Spørsmålet er om han ønsker å sementere det historiske syn, eller om han ønsker å forløse det, for riktigere mellommenneskelige og sikkerhetspolitiske aspekter, nasjonalt og internasjonalt, hvor Norge fortsatt kan bidra med en viktig rolle. Kanskje enda viktigere.

Men artikkelen er ikke avhengig av Steens besvarelse, som jeg for øvrig heller ikke forventer å få. Vekslingen mellom spørsmål og avsnitt er gjort som en måte å fortelle på, delvis mine egne syn, samtidig som noe stilles åpent for leseren. Et svar fra Reiulf Steen ville dessuten trolig bare bestå av halvinnrømmelser og vage og unnvikende formuleringer, og forsøk på sterke sementerende motangrep.

Men en åpenhjertig tiltro bevares samtidig, og en tillit til at det vakre til slutt vil vinne, i den individuelle og den kollektive sjel .

 

Det sannsynlige forløp?

La oss operere med hypotesen om at Reiulf Steen kan være kapabel til å sette enda sterkere kritisk søkelys på Arbeiderpartiets historie enn det han gjorde i sin bok Maktkamp, og samtidig ta avstand fra den samme historien. La oss operere med hypotesen om at Reiulf Steen er kapabel til å komme med avsløringer som pr. i dag ikke er kjent for demokratiet. Hva kunne vi da forvente av reaksjoner og sosiale relasjoner Arbeiderpartimenneskene imellom? Ville Steen pånytt bli forsøkt kastet ut i kulden? Ville Steen bli tatt enda mer inn i varmen igjen, via en rosende akt for hans bidrag i politikken, som en gest for hans lojalitet og sikring av hans lukkede munn på de mest ømtålige emner? Ville Jagland være strategen for denne akt, eventuelt ved at han skyver Jens Stoltenberg eller andre foran seg? Ville Ronald Bye, som tidligere har forsøkt å halvkastrere Reiulf Steen politisk, fore media med en ny avsløring, for å gjøre den mett for denne gang? Ville Steen og Bye gjenoppta sitt gamle "vennskap" og vise dette offentlig?

Ville partiets gode krefter endelig kreve at alt kom på bordet, i god tid før neste valg? Eller har Arbeiderpartiet så mange svin på skogen, at de fleste ville se det så skadelig for partiet, at det dermed på nytt oppstår et hemmelighold og en kontinuitet i den politiske umoral? Ville det oppstått et nytt kaldt samhold, i den forvissning om at maktmenneskene eksisterer kun i egenskap av hverandre, uansett forskjellighet og indre stridigheter?

 

Maktmenneskers
agitasjonsform

Med svært så forskjellige aspekter synes Reiulf Steen, sammen med Torbjørn Jagland og Ronald Bye, å være den som ivaretar arven fra Haakon Lie mest. Haakon Lie var sersjanten fra youngstorget, gneldrebikkja fra etterkrigstiden, Arbeiderpartiets sterke partisekretær etter leninistisk modell.

Hvordan er disse tre lik Haakon Lie? Som partisekretærer har Bye og Jagland sannsynligvis vært mer maktmennesker, trådtrekkere og hatt en større politisk umoral enn det Steen har hatt, selv om Steen har deltatt en god del i det politiske spill han også. Men Steen har til tider vært mer lik Haakon Lie og Ronald Bye når det gjelder å bruke røsten for å sementere en holdning, for å skape stilltielse og stanse motargumentasjoner, og for å danne en kunstig enighet Det har vært en del av testosteronmaktens måte å få det som den vil, en bevisst bruk av røsten for styre andre inn på et kaldt samhold, og for å fryktgjøre og skvise de uenige. Røstbruken har egentlig ikke dreid seg om følelsesmessig engasjement. Gamlegutta "tordnet" for å vise hvor skapet skulle stå, mens Jagland har tilpasset seg mediebildets makt og kvinnenes økte inntreden i politikken.

 

Gro Harlem Brundtland

Reiulf Steen var Arbeiderpartiets kronprins, en sannsynlig mann til å bli landets neste statsmininister. Men Steen hadde alkoholproblemer og var psykisk ustabil. Gro Harlem Brundtland ble Arbeiderpartiets neste store skikkelse.

Gro Harlem Brundtland var et sterkt bindeledd mellom mannskulturen og kvinnekulturen. Ikke fordi hun introduserte feminisme, for hun kunne være mer maskulin i væremåte, argumentasjonsform og politikk enn mange menn. Hun evnet heller ikke å inkludere mange poler i sine regjeringer. Hennes regjeringer var sterkt hierarkisk sentrert rundt henne som person. I en karikaturtegning fra den tiden ble alle medlemmene av regjeringen Brundtland tegnet som Gro Harlem Brundtland selv.

Gro Harlem Brundtland var et bindeledd mellom mannskulturen og kvinnekulturen, eller riktigere sagt mellom den testosterone maskuline kultur og den feminine kultur, mest fordi hun som kvinne var sterk i å bruke språket som makt. For feministene var hun en etterlengtet sterk personlighet, for å vinne selvrespekt, selvsikkerhet og innpass i mannskulturen.

Om Gro egenhendig bidro til økte rettigheter for kvinnene, mer enn den politiske prosess ellers ville ha gjort, og mer enn i andre land, er tvilsomt. Men det er klart at man kan bruke utviklingstrekk og subjektive politiske oppfatninger for å beskrive det i en slik retning, dersom man ønsker det, eller dersom man ønsker politisk gevinst av det.

 

Var Gro en løgner?

Også Gro kunne tordne. Også Gro kunne lyve, dersom man skal tro på artikler og smånotiser i avisene fra den gang, beskyldninger fra forskjellig hold, angående forskjellige saker. En gang møtte hun artikler og de mange smånotiser om løgn med en tordnende motbeskyldning, hvor en kvinnelig politisk motstander ble offer. Beskyldningen og dens akt var gjennomskuelig, men fortsatt finnes det mange i demokratiet som ser kraftsalvene mer enn argumentasjonen og det bakenforliggende.

Gro var statsminister da regjeringen holdt tilbake rapporter fra EU, slik at folket ikke fikk ta stilling til denne subjektive og objektive informasjon når det skulle avgjøre Norges forhold til EU. Det var politisk press mo Arbeiderpartiregjeringen på den tiden om nettopp dette, samt at tidsperspektivet var så stort, at Arbeiderpartiet ikke kunne skjule seg bak argumentasjonen om byråkratisk rot og sein behandlingstid. Dermed stiller Gro seg i rekken av den Arbeiderpartitradisjon som ønsket å rå makten og få gjennomslag ut ifra hvordan folket ble manipulert.

Gro versus Kåre

Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch var de to store motsetninger og det store paradoks i norsk politikk. Kåre Willoch var høyresidens hyperdyktige argumentator og debattant. Han var den forfinende og høflige, men som i sin dyktighet også ble oppfattet som nedlatende. Gro Harlem Brundtland var et svulmende følelsesmenneske, den som lot seg provosere, den som så på argumentasjonsdyktighet med frykt og som en trussel. Men hun lot seg også forføre, for aldri som i hennes tid har vi opplevd en så stor høyredreining i norsk politikk, og en så stor omformulering av Arbeiderpartimenneskets tenkesett.

Mange av argumentasjonene Kåre Willoch brukte tidlig på 80-tallet, og som var en del av Arbeiderpartiets skremselspropaganda den gang, finner vi igjen som sentrale deler av Arbeiderpartiets argumentasjonsform i dag. Men vi finner også i dag at Kåre Willoch har et mer prostatlig og kontrollvennlig syn, opprinnelig mer tilhørende Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Noe ute av moten i debattformen, men likevel aktuell, for balansen. Nettopp derfor blir synene ivaretatt, fra et helt annet hold enn det vi kunne tenke oss for et par tiår siden.

 

Jens Stoltenberg

Arbeiderpartiets nåværende statsminister, Jens Stoltenberg, har ikke et så stort testosteront behov for å hevde seg, som vi kan finne hos f.eks George W. Bush og Putin. Som disse guttene har han et sterkt behov for å bli godt likt, men forveksles ikke i samme grad med ønsket å bli sett opp til, til det å bli respektert. Men i konfrontasjonen mellom kravet om reformer og ønsket om å bli likt, så kan han for ofte tendere mot å følge de store gutta og de negative krefter, men er foreløpig ikke fullstendig smidd i dette jernet.

Jens har vist å kunne endre oppfatninger, men også fra det edle til det uedle, for makten og maktens krefter. Han virker ikke å ta løgnens manipulasjonskappe med fulle, enda, men politikkens selvinnbilte hvite løgner, med den uttalelsen i den situasjonen og de tilhørere, og andre i andre situasjoner, kan med hans vesen og partiets tradisjon utvikle seg til ikke å være så hvite lenger. Grensene trekkes, man ser at demokratiet glemmer og at man kan komme unna med det. Et varsku. Også et varsku til at det finnes mørkere trådtrekkere i partiet enn Jens, og at vi kan få et samrøre mellom det edle og det uedle, delvis tilpasset Jens, hans styrke og saker, et samrøre som lett kan integreres i hans person.

 

Pikenes Jens

Vi har de maktmennesker som trives i forgrunnen og vi har de som trives bakgrunnen. Arbeiderpartiets partisekretærer og andre bakgrunnspolitikere bygget opp synet på sine forgrunnspolitikere. Haakon Lie skapte betegnelsen "Landsfaderen" på Einar Gerhardsen. Gro Harlem Brundtland ble fra en viss persons strategi eller munn til "Store Mor", eller rett og slett bare "Gro". I dette tilfellet trengte ikke pidestallifisererne et annet uttrykk enn Gro, især når hun var såpass innarbeidet i maktbildet.

Man har på sikt ønsket om å profilere Jens som en mann for damene, og sjarmen og dyktighetens eksempel for mennene. Bakgrunnpolitikernes store sorg i Arbeiderpartiet er at Jens mangler et par år på baken til at dette kan utnyttes til fulle. Men i forhold til partiet selv utnyttes dette selvbildet, og partiet har til dels vært dyktigere enn andre i forhold til kvinnene.

 

Feminisme og
kommunikasjonsflyt

Forgrunnspolitikerne i etterkrigstiden har sjelden vært "ledere" med ovenifra og ned holdninger, i samme målestokk som folket delvis har hatt behov for noen å se opp til. Det har sjeldent vært en militant ovenifra og ned kommunikasjon fra forgrunnspolitikerne, selv om tankesystemet gjerne har vært sterkt hierarkisk oppbygget. Men det har vært en klar ovenifra og ned holdning i den grad man har brukt taktikeri, og overstyrt demokratiet i en manglende tillit til det.

Gro Harlem Brundtland hevdes å være en som ikke brukte maktmanipulerende taktikeri i de politiske bakkanaler. Men til gjengjeld var Gro en av de med svulstigst ovenifra og ned holdninger, til dels stormannsgal til tider. Gro var belæreren, samlende i form av sin styrke, og i mindre grad i form av sine mellommenneskelige egenskaper.

Kanskje representerer Jens, som et barn av sin tid, en enda bedre organisasjonsmessig flat kommunikasjonsflyt, i sakene og mellom kjønnene i Arbeiderpartiet. Jens kan representere en flatere organisasjon i regjeringen, selv om han selvfølgelig ikke er oppfinneren av dette, som jo er en del av tidsåndens utvikling.

Kjell Magne Bondevik fra den tidligere Sentrumsregjeringen kan hevdes å være en enda bedre representant for nettopp dette, fordi sjelsdybden og medmenneskeligheten i større grad er med. Dette til tross for at noe kan være et spill for kameraet; forfengeligheten med å ta seg godt ut, og at enkelte begrensede hensyn til kristenfolket av og til kan være for dominerende. Kjell Magne skårer høyt hos mennesker fra alle samfunnslag, uansett hva de stemmer, og synes å være en av politikkens mest modne mennesker, i tillegg til hans gutteaktige interesse for fotballen. Noe lekende tilhører enhver form for visdom.

 

Likestilling og Feminisme

Likestilling leder ikke automatisk til økt feminisme. Man kan ikke sette et likhetstegn mellom likestilling å feminisme, selv om muligheten for økt grad av feminisme er tilstede ved lik deltagelse mellom kjønnene.

Kvinner i politikken leder ikke automatisk til femininisering av samfunnet, men kan til tider vel så gjerne representere det motsatte. Eksempelvis representerte Gro et overdrevent materialistisk fokus, bort fra samfunnets åndebevissthet. Mennesker ble i alle samfunnslag redusert til konkurranseindivider, fra skole, arbeidsliv og til pensjonisttilværelse. Satt på spissen: enkeltmennesket hadde ikke sjel og ånd, men var kun et objekt for konkurransekraften. Konkurranseindividet skulle tjene nasjonen, representert ved dets leder. Men for dette ble hun umåtelig populær blant de maskulint dominerte økonomiske tenkere. Kuttisme og økte forskjeller mellom folk var det eneste korrekte, noe som den kollektive tanke måtte være lojal til.

 

Gro Harlem Brundtland representerte en maskulinisering

Det må ikke stikkes under en stol: Feminisme kan være maskulint beintøft. Pr. taoistisk definisjon er det feminine det innadgående mens det maskuline er det utadgående. Men disse to sidene kan aldri skilles ad, og om tingene er feminint eller maskulint avhenger av det relative øyet. Men spesifikke relative kategoriseringer kan likevel gjøres, selv om de uansett kan motsies fra andre relative synsvinkler.

Naturens feministiske innadgående gravitasjonelle modernatur kan tidvis representere en beintøff maskulinitet, blant annet fordi man rent bevissthetsmessig tvinges til å konfrontere visse sider, noe man må oppdage, noe man må gjøre og noe man må gjennomgå for å komme seg videre.

Men dersom individet i denne maskuliniteten samtidig forledes bort ifra en åndsbevissthet, eller det å leve i nuet, så får man en avsporing, som individuelt og rent samfunnsmessig kan lede til unødvendig tunge faser og mye grums. Dette ble ikke tilstrekkelig balansert under Brundtland, slik at hun i sum mer representerte en maskulinisering av samfunnet. Men den kollektive kraft slår tilbake og balanserer inn det feminine på egne måter.

 

Den mannsfeministiske selverkjennelse

I sin natur er kvinner og mødre kanskje mer oppdragende i forhold til vår maskuline fysiske verden enn menn. Kvinner kan være vel så sterke konservative forsvarere av det bestående. Ikke det at man ikke skal lytte til sin mor, for å lytte til sin mor er jo klokest i de aller fleste tilfeller. Men man må være oppmerksom på at mannen også rent energi og bevissthetsmessig er av modernaturen, og at et overdrevent øre til fysiske mødre og kvinner av å til kan være en avsporing, slik kvinners overdrevne øre til mannen kan være en avsporing.

Det må legges til rette for den mannsfeministiske selverkjennelse, og hans erkjennelse av at hans feministiske oppfattelse ofte kan være mer høyverdig enn den spesifikke kvinnes. Å motkjempe dette vil være undertrykkende for mannens indre liv.

Det kan være et tidsspørsmål før yngre menn ikke lenger gidder å ta den fulle skyllebøtte for historiens mannsdominans, maskuline bevissthet og kriger. Likeså vil mannen ta sin del av æren for de positive feministiske bevegelser oppigjennom de mørke tidsaldre.

 

Kollektivismens og Individualismens Feminisme

Kollektivismen vil ta vare på fellesskapet og individet i fellesskapet. Individualismen vil ta vare på individet og fellesskapet i individet. Det beste er en kombinasjon av begge, som er en kombinasjon av maskulinitet og femininitet, i utallige varianter. Av og til kan kollektivismen overgå individualismen i feminisme og sosialisme. Andre ganger kan individualismen overgå kollektivismen i feminisme og sosialisme.

Men en kombinasjon av begge kan vel så gjerne kombinere de overbalanserte maskuline egenskaper i begge. Dette kan hevdes i stor grad å ha vært resultatet i den tiden vi lever i. Men mye er bra, man oppdager positive og negative egenskaper på begge sider, slik at den balanserte sentrumstanke uansett vil vinne igjennom, i alle politiske partier.

Betraktet i forhold til dagens balansenivå vil utviklingen gå i feminin retning, fordi vi går bort fra en fase hvor intellektualitet, bevissthet generelt, har gått fra ånd og til det materielle, altså utadgående. Vi går til en fase hvor intellektualiteten, bevisstheten generelt, vil basere seg mer på ånd, indre bevissthetsenergier bak dagens materielle energiplan.

I den stadig dypere ånden vil nye betraktninger på maskulinitet, femininitet og deres balansegang oppstå.

 

 

Arbeiderpartiets
forutsigbarhet

Grunnet Arbeiderpartiets vingling før valget 2001 har de politiske kommentatorene vanskelig for å se Arbeiderpartiets strategi. Det kan være at kommentatorene ikke ser strategien fordi partiets mange holdninger før valget gjerne er det motsatte av hva de var ca. et år i forveien. Valgtilpasning. Gjerne si imot velgeren da, med styrke, med ansvarlighetsargumentasjoner, men ikke en viss tid før valget. Bare delvis, forklarende. Politiske motstandere på politiske saker har brukt tid og krefter på å spisse sine motargumentasjoner, til liten nytte.

Er man bevisst på det så kan Arbeiderpartiet være ganske så forutsigbar blant det uforutsigbare. Arbeiderpartiet vingler ikke uten å ha noe å markedsføre seg stø og fast på. Kvinnene kan bli et satsningsområde denne gangen, mens en støhetkjerne i økonomisk politikk vil alltid bli argumentert for at eksisterer og vil bli satt fokus på. Slik er i hvert fall Jagland-æraen, krydret med litt Jens Stoltenberg, med den internasjonaliserte økonomi som alibi.

Fungerer det ikke helt vil partiet markere seg stø, trygg og flink på andre vis.

 

Rente-strategi

Renta vil igjen bli sentral. Det vil igjen bli argumentert for at det må føres en økonomisk politikk som ikke overoppheter økonomien. Men alt tyder på at Arbeiderpartiet vil ha både i pose og sekk denne gangen. Partiet vil både bruke penger og ha en lav rente. Heri vil argumentasjonsbalansen ligge, og dermed at noe ikke kan igangsettes mer enn litt etter litt og kanskje først om noen år. Som forrige valg vil de kjedeliggjøre opposisjonen med formaninger om ansvarlighet, for så selv å smette forbi med overbud på tampen. I tillegg kan vi forvente at Arbeiderpartiet denne gangen har et spesielt trumfkort.

Arbeiderpartiets makt er stor; Sannsynligheten for at partiet får satt en annen økonomisk vinkling og fokus, og sannsynligheten for å få den økonomiske elite med på den, basert på en ny rapport, eller på hva som helst, som tilsier at økonomien nå er moden for en rentenedsettelse, allerede før valget, eller ganske like etter, er faktisk ganske så stor, til tross for at ekspertene til nå ikke har spådd dens snarlige komme. Og man må i så fall ikke tro at Arbeiderpartiet har tenkt å tilskrive æren til noen andre nasjonale og internasjonale forhold enn egen politikk og stødighet.

Men skjer det spår jeg riktigere enn Sentralbanksjefen og landets økonomiske elite. Like fullt: Nå skal oljepenger brukes, renta skal ned og skattene skal være de samme eller reduseres, alt på samme tid. Man skal bare bruke pengene på en "ikke-overopphetende måte", som man argumenterer for.

 

Arbeiderpartiets
Trumfkort

Trumfkortet til Arbeiderpartiet ved valget 2001 er med meget høy sannsynlighet å på sikt innføre en eller annen form for flat beskatning, delvis eller helt. Men for å agere nytenkende vil denne skattereformen bli kledd i andre ord og formuleringer.

Drømmen er å kjøre valgshow på dette, og få stor fokus på seg selv. Men lykkes man ikke å få regissørrollen på det, så kan en slik reform risikere å bli utsatt eller motkjempet fra Arbeiderpartiets side. Eller at de utsetter det til de i regjeringsposisjon kan trekke full politisk gevinst av det. En siste nødløsning, for å beholde regjeringsmakt, vil være å dele politisk gevinst av dette sammen med Høyre. Slik er politikken.

Utgangspunktet for ideen synes å være en debatt på TV2 høsten 2000. Superrikingene ville ha mindre skatt for de med lavest inntekter og flat beskatning på de med høyere inntekter. Samtidig var det en superriking med navn Spetalen som såret Ap-selvbildet dypt i sin sjel med å hevde at LO, Ap og Sv egentlig ikke ville gi småkårsfolket levelige kår og handlefrihet.

Spetalen ble uthengt og mobbet på Arbeiderpartiets landsmøte noe senere, noe han burde ta som en stor ære. Men for å se Arbeiderpartiets strategiske kilde må man se dets uttalelser mot strømmen. Spetalens sterke uttalelser kan få stor påvirkningskraft.

Skattereform
som flokeløser

Det er klart at Arbeiderpartiet har satt seg selv i et lås med rente og overopphetingsargumentasjoner. Man vil fortsatt se dette som nødvendig, men vil ikke føle seg selv så mye budet av det lenger. For på sikt ville dette ha ledet til partiets venstrepolitiske og sosialistiske død, hvor i stedet høyrekreftene, med avgift og skattereduksjonsargumentasjoner og sosial pengebruk, fremstår som de mest sosialistiske. Arbeiderpartiet fremstår som det partiet som har ledet landet til økte forskjeller mellom folk og til økt fattigdomsproblematikk. Det fremstår som det partiet som kameradisk har flest inkompetente mennesker i stat, kommune og fagbevegelse, noen fortsatt sovende en times tid midt i arbeidstiden. Det fremstår som det partiet som er privatiseringsvennlig, men som bruker privatiseringsspøkelset som skremsel mot høyrepartiene, mens det folk flest egentlig er opptatt av er å få garantier for å få det de har krav på.

Det Arbeiderpartiet nå frykter aller mest er å miste makten, kontinuiteten i stø kurs argumentasjonen, og ikke minst hva andre kan få til i regjeringsposisjon.

Skattereformen har derfor mange formål. Den skal demme opp for høyrekreftene ved å slå dem på egen hjemmebane. Og ved å få regissørrollen på det hele så vil man argumentere for reformens sosiale fordelingsrolle, altså en etterlengtet rehabilitering av sitt sosialistiske selvbilde. Sist men ikke minst vil det bli argumentert for at dette har en ikke-overopphetende effekt på økonomien, og derfor vil virke gunstig på rentene.

Det vil ligge avgiftsproblematikk og behandlingskostnader ved et økonomisk system med flat beskatning også. Men ved et valgshow rekker demokratiet ikke å få satt fullt søkelys på dette, samt at det vil ta tid før en debatt og oppgløddhet i folket vil være tilbake til det normale.

 

Syntesen av
Jens og Torbjørn

Jens Stoltenberg har til nå ønsket å trekke mer penger ut av rikingene, uten å lykkes med den velgergruppen han har nå, og med det paradigmet Ap selv har bidratt til å skape. Trusler om utflagging osv. Men med ny skattereform kan det denne gangen lykkes, i og med at dette er en idé fra kaksene selv. Ved eventuelle motargumentasjoner vil nok disse bli satt i et argumentativt moralsk lås. Samtidig vil et grunnfjell få ivaretatt sitt politiske trygghetsbehov om det ikke-overopphetende i økonomien.

Den sannsynligvis kommende skatte og avgiftsreformen kan av A-pressen komme til å bli presentert som en syntese av Torbjørn og Jens, mens den i virkeligheten er et nytt tyveri. Men trolig velkomment hos veldig mange.

Men sentralbanksjefen burde ikke oppføre seg som en fjernstyrt marionett, eller en som har lyttet over en kaffekopp. Det burde være forbudt å endre renta innefor 3-4 måneder før valget, eller gi noe tilsagn om hvordan den vil bevege seg.

 

Rentas politiske død

 

Vi vil ha renteproblematikk både i og utenfor unioner. Men vi kan stå ovenfor et økonomisk paradigmeskifte, så gjør den nåværende overopphetingsargumentasjonen mindre gjeldende.

Renta vil om noen år ikke ha samme validitet i politisk argumentasjon, fordi nasjonalstaten, med den internasjonale økonomien, gradvis vil miste evnen til å manipulere økonomien den ene eller den andre retning med bruk av størrelsen på renta. Pristigningen, som vel så gjerne er et fenomen skapt av statlige skatter, kan vanskelig kontrolleres innenfor nasjonalstaten. Tjenester og produksjon har delleveranser over landegrensene. Et kontinuerlig lavt prisnivå skyldes konkurransen og forbrukernes årvåkenhet, mens segmenteringen mot kvalitet og eksklusivitet ikke må forveksles med prisstigning.

Det man sitter igjen med er trusselen om renteøkning dersom lønningene og kravet om lønnsøkning blir for høy, som tilsier prisøkning, som tilsier lavere konkurransekraft. Men også her vil tingene på sikt harmoniseres. Vi vil oppleve at rentene i de forskjellige land tilpasser seg mer og mer det samme nivå. Det vil bli større sikkerhet for den enkelte å ta lån i utenlandske banker, eventuelt i utenlandsk valuta. Og sist, men ikke minst, konkurransedyktighet vil kreve endret fokus mer i retning av å ikke sette renta for høyt. At høy nasjonal valuta ikke nødvendigvis bedrer konkurransekraften kan være så, men det å ikke dempe konkurransekraften for egne banker og flyten i eget næringsliv vil bli et enda sterkere argument, særlig i tilfellene ved felles valuta.

Men så lenge unionsbaserte sentralbanker og unionsblokker eksisterer, så kan man ikke forvente at tilsynelatende fri konkurranse trekker renta for langt ned. Systemer som ikke overoppheter, demper prisstigning, vil eksistere så lenge det ikke finnes et økonomisk system som i stor grad er selvkontrollerende på å unngå prisvekst.

 

Åpen økonomi

Åpen økonomi kan ligge noe inn i fremtiden. Men slike og tilsvarende idévekkere kan allerede nå redusere overvurderingen av gamle økonomiske tenkemåter, og derfor gjøre overgangen til nye økonomiske helheter lettere.

Privatismen og det frie marked genererer, på lik linje med kommunisme og statlig eierskap, unødvendig tidsforbruk. Den økte effektivitet er disseffektivt på andre måter. Effektivitetskravet vil øke ytterligere, men nå mer i retning av systemer som favoriserer den menneskelige organisme. Det nye må nødvendigvis utkonkurrere stressamfunnet. Det vil selvsagt ikke være kun ett trylleformular, men mange samspillende faktorer.

Enkel informasjonstilgang gir mindre leting og bedre reaksjon og aksjonsevne. Dersom ideologien om total informasjonstilgang rettes mot selve det økonomiske system, så vil pekefingre, riksrefsere og demokrati ha kortere vei til målet, samt at muligheten for en annen om mer rettferdig fordelingsnøkkel i det økonomiske system blir større. Åpen informasjonstilgang i de økonomiske transaksjoner og prosesser, og en bedre fordelingsnøkkel, flater ut det økonomiske hierarki. Utflatingen frigjør kreative krefter, gir mer egenkontroll og mer individuell frihet.

En åpen økonomi krever en fellesaksept mellom kunde og selger. Eksempelvis settes dekningsgraden fast, et enkelt grep for fellesaksept som kan overflødiggjøre aktiviteter på mange plan i samfunnet. Åpenheten må lett kunne spores til produktenes og tjenestenes første ledd, slik at ikke eierinteresser uhensiktsmessig overfører større fortjeneste dit.

En åpen økonomi kan bare lykkes innført totalt dersom man genererer mer og mer av det som et absolutt kundekrav. Og at det skal bli et kundekrav når muligheten oppstår, er naturlig. De som står utenfor den åpne økonomien er de som har noe å skjule. Men de som står utenfor den åpne økonomien er også de som kan miste markedsandeler. Med en åpen økonomi vil man lettere kunne avsløre kriminalitet, også blant de som forsøker å holde seg utenfor den åpne økonomien.

Med en åpen økonomi vil prisstigningen ligge innenfor et selvkontrollerende system, uten behov for omfattende prisundersøkelser og offentliggjøring av dem i media, og uten behov for å manipulere ved hjelp av rentejusteringer

 

Storebror ser dine
mørke tanker

Frykten for "Storebror ser deg" er overdrevet. Muligheten for å se de mørke aspektene i samfunnet ved en åpen økonomi, kameraer utplassert, og eventuelt annet, er langt større enn at mørke statlige og private krefter underkuer friheten til individet.

Men det pågår en kamp. Per i dag kan mørke krefter ha overtaket på mange områder i "Storebror ser deg" komplekset. Men noen ser også Storebror. Alt er ett, og alt er derfor bevissthet. Tid og avstand er en illusjon. "Bak tid og rom" er ikke begrenset, men ubegrenset, overalt uten tid og rom, hvor begrepene liten og stor ikke har noen betydning. Absoluttet er alt på samme tid, uten begjær, derfor absolutt orden. De lavere energiene, delvis av tilsynelatende kaos, går sammen i plan bak plan bak plan, av mer og mer orden, og ender til slutt opp i Absoluttet, den absolutte orden. Disse energiene, som går sammen i plan bak plan bak plan, kan betraktes som et karma i forhold til individets ståsted i tid og rom. Individet sparker bein for seg selv med det mørke, som er kaos, mer eller mindre ufravikelige karmabaner. Disse banene behøver ikke å begrenses av et fysisk jordeliv.

Karmaet ser deg. Gudene ser deg, dersom de ønsker (men uten en pekefinger som tar fra deg fri vilje og lærdom). I indre immaterielle realiteter finnes bevisstheten i ren form, uten å være i fast form. Tanke og form er ett, slik at individet der er en tankeform som endrer ytre form etter hvordan det tenker. Dette er vakre rene tanker av høy orden.

Når mennesket blir mer og mer bevisst om at andre ser sine tanker, så blir det mer og mer bevisst på å skape vakre tanker. Dette er den åpenhet og evolusjon man kan forvente seg. Åpenheten i samfunnet er en del av vår kollektive evolusjon. Den er treneren mot det høyere. Lysets krefter i individet og samfunnet vil til uansett vinne kampen mot de mørkere, for lysets krefter er Naturens indre sjefsfaktor, av en høyere energi og orden. Gravitasjonsloven bak alle lover.

 

Overopphetingsøkonomiens øvre grense

Før det økonomiske fallet i Østen ropte alle eksperter i kor: Vi har et bunnsolid økonomisk system og kan ikke få et bedre. Etter fallet ropte alle ekspertene i kor: det kan være noe fundamentalt galt med vår økonomiske tenkning. Så avverget man at fallet kom til vesten. Forholdene er til tider noe usikre og uventet, men forhindrer ikke "ekspertene" fra å uttale seg skråsikkert.

La den økonomiske saueflokken gjerne fortsette å gjøre det. Men de gjør det på et mer begrenset plan dersom individet ikke kjemper for de også skal gjøre det på vegne av eget og alles beste. Økonomiske eksperter tror på økonomiens uunngåelige dynamikk og lovmessighet, mens det i stedet ofte dreier seg om skjulte politiske interesser og saueflokkmentalitet.

Overopphetingstenkning har en viss relativitet, altså sant sett på visse måter, ikke sant sett på andre måter. Overopphetingstenkning har også en øvre grense, som kjennetegnes av høy nasjonal valuta, høye renter, konkurransekraften begynner å vakle, men at prisene likevel stiger. Det knipes på kronene, men også på en sådan måte at man skal få hjulene til å gå rundt. Dermed prisøkning der man kan. Dermed lønnskrav der man må.

Norge er i dag i en slik situasjon. Rentenivået holdes igjen. Frustrasjonen og lønnskravene tårner seg opp, og hvis man står i denne situasjonen for lenge så kan økonomien få seg en knekk. Så må man inn med oljepenger for å reparere på en skadesutt økonomi, fra ubrukt til reparerende bruk, i stedet for en viss parallellitet.

 

Det rentepolitiske paradigmeskiftet

Folk flest forstår jo det at lavere avgifter gir mer igjen i lønnsposen, og ser ganske enkelt det uhensiktsmessige i tidens overopphetingsargumentasjon. Folk flest kan per i dag ha en bedre økonomisk forståelse enn Sentralbanksjefen og den politiske og økonomiske elite.

Folk flest ser det slik at det kan være ett fett for konkurranseevnen om valutaen er høy og lønningene lave, eller motsatt. Det beste ville jo være lavere valuta og mindre lønnskrav. Og hvordan gjør man det? – Jo, med å føre en kontrollert senkning av renter og avgifter.

Det kan forventes et snarlig økonomisk paradigmeskjefte på slike momenter i Norge, og at overopphetingsideologi aldri vil komme tilbake i like ekstreme varianter. Dette paradigmeskiftet kan være felles for de aller fleste land.

 

Byggeboom – nedgangstider – byggeboom - nedgangstider

Man kalte rådyre håndverkere for oppgang i økonomien. Man økte renta for å dempe prisene på et pressområde. Prisene økte stabilt likevel. Ungdommer bor hjemme eller bor seg i hjel, og kjenner seg ikke igjen i den såkalte kjøpefesten. Mange i dessertgenerasjonen har det bedre, hvor skribenter og de økonomiske eksperter finnes. Så bygde man flere boliger, og prisene begynte å synke. Så kalte man det nedgang i økonomien, fordi det ble mindre å gjøre for håndverkerne. Man hadde skapt et behov for en byggeboom, en bølge som gjerne vil gå ned igjen. Håndverkere omskolerer seg, eller flytter tilbake til utlandet, mens andre drømmer om nye tider hvor de er for få.

Man ville unngå bo-boomen med å øke renta. Men etterspørselen tilsa noe annet, og etterspørselen fikk det den søkte etter; nemlig flere håndverkere og flere boliger. I mellomtiden har Sentralbanken loppet folk for mange penger. Så stemmer folk under valg på en slik måte som tilsier at de er dritt leie av å bli loppet for penger.

Så må politikerne og økonomene sette seg ned for å se hvordan de kan unngå de store bølgene, med andre virkemidler enn renta.

 

Stat og kaksegrisk
overoppheting

Store deler av overopphetingen har den økonomiske elite selv stått for. Hva sier dette hylekoret nå, og hvorfor? Jo, de ser de økonomiske relativiteter, men kan også se egne gevinster ved dagens høye valuta og valutadifferanse med andre land. Ved spørsmålet for eller imot kan en uhensiktsmessig griskhet ta overhånd, selv om en motsatt konklusjon også kan være en form for griskhet.

Med dagens internasjonale økonomi ønsker staten å være en sterk investor i utlandet. Ved dette kan nasjonens høye valuta være en fordel. Staten ønsker å rettferdiggjøre en økonomisk argumentasjon som lopper folk for penger, for å unngå valutafall, kalt overoppheting.

Så har vi kaksene og halvrikingene som tar lån i andre valutaer. Nå gjør de det i flokk, med bindingstid, og frykter en rask nedgang i nasjonens valuta. Så argumenterer de for folk flest at de ikke skal overopphete egen investeringsevne og investeringer. Lån i utlandet ville bli større. Egen investeringsevne ville bli mindre.

Så kan det bære til det punkt at folk flests lune i stedet blir overopphetet. Blir denne stor og kollektiv nok, så må staten og kaksene, med egen griskhet, ta overopphetingen på egen kappe. Terger man for mye for lenge, så kan fallet bli bråere enn alle ønsker. Men derfor kan også folket være overdreven hensynsfull på stat og kaksers vegne.

I tillegg bidro fagbevegelsens høyborg og dens Arbeiderpartitilknytning til lave krav og større forskjeller mellom folk, mens folket ble foret med statistikk om at dette gav mer igjen i lønnsposen.

Før i tiden klarte en familie seg på én lønning. I dag så gjør man sjeldnere det, selv med utgangspunkt i at man allerede har alle nåtidens hjelpemidler og utstyr.

 

Stat og kaksers
felles interesse

Nå er paradigmet blitt den at staten ikke duger som eier og investor. Den takler ikke omstillinger. Den takler ikke konkurranse. Dens grunnegenskaper var lav effektivitet og det å loppe folk for penger der hvor den var enerådende. Så fikk vi kravet om de private giganter. Men de private giganter var like flink til å loppe folk for penger. De små kan være billigere enn de store, uten at de økonomiske paradigmeskapere har erkjent det riktig ennå.

Så solgte staten seg ut av finansinstitusjoner. Så tilsa paradigmet at vi trenger en fellesnordisk investeringsbank. Så var staten på utkikk etter kakser som kunne skjøtte disse interessene. Men man ville kreve noe tilbake. Man ville linke politiske egeninteresser til denne kaksen. Kaksen på sin side ville linke egeninteresser mot politikken. Så fant man Rimi-Hagen, matvaregiganten. Ikke det at forholdet er så godt, men felles interesser finner man.

Tiden er aggressiv og ambisjonene store. Man tar inntjening der man kan, og baserer seg på folks uvitenhet. En gang blir landets største avis lei av å foreta prisundersøkelser, og overlater det hele til markedet. Og markedet viser seg ofte å forene seg om prisøkninger i stedet for å konkurrere prisene ned. Prisstigning er mindre for pengene, altså overoppheting. Vi får en stat og kaksegrisk overoppheting på et spesifikt område.

"Who Says Inflation’s Under Control?" – harselerer Andy Rooney i "60 minutes" med. Han setter ord på noe som kan være et generelt kollektivt inntrykk: Priser på utsatte ting går opp, og man undrer på hva det er som drar statistikken ned. Og som kjent kan statistikk, og hva den baserer seg på, lyve.

Med en åpen økonomi, som lett og lett tilgjengelig kan spore opp priser og alle økonomiske forhold og sammenligninger, så ville Rimi-Hagen & Co. være under de demokratiske massekravs kontroll. Men vi må nok vente til datahastigheten og internettverdenen har utviklet seg ennå noe mer.

 

Reiulf Steen og hans
nåværende posisjon

Det er har lenge vært modent for rentenedsettelse i Norge. Arbeiderpartiets drøm er imidlertid at renten skal settes ned i forbindelse med valget. Dersom Sentralbanksjefen kommer med uttalelser som favoriserer Arbeiderpartiet i denne perioden, så må det foretas granskning på det.

Vi kan også av Arbeiderpartiet komme til å få en kopling mellom den høye renten i Norge og Norges manglende medlemskap i EU. Heri kan ligge en større politisk interesse i folk flests og eksperters meningsdannelse enn reell økonomis dynamikk, selv om felles valuta kan være hensiktsmessig på sikt.


Reiulf Steen er i dag leder for Europabevegelsen, den organisasjon som jobber for å få Norge inn i EU. Det kan anses som sannsynlig at sterke krefter i Arbeiderpartiet har jobbet for å plassere ham der, som en kombinasjon av flere forhold. Selv om Arbeiderpartiet har vært delt i synet på norsk medlemskap i EU, så kan partiet ha nytte av en så sterk 50/50 problemstilling, særlig dersom meningsmålingene peker i negativ retning. Ledelsen er vel vitende om at et splittet syn på EU i Arbeiderpartiet kan være tjenelig, og at partiet har mange lojale velgere som stemmer på Arbeiderpartiet uansett. Steen kan få en viktig igangsetterrolle på debatter, direkte og med perifer infospreding.

 

Arbeiderpartiets
nye kvinnelige
partisekretær

Vi har også det forhold at partiets nåværende partisekretær er av den politiske oppfatning at Partisentralen ikke skal fore partiets agitatorer, deriblant A-pressen, med hva de skal mene. Denne meningspåleggelse har åpenbart hatt mange negative virkninger på demokratiet, en form for intern propagandaspredning som den nye partisekretæren nå vil bryte med. Arbeiderpartimenneskene har hatt en hang til å tro på en ledelse og ideene, framfor å føle på tingenes dybde og riktighet, og man kan gjerne se på et Arbeiderpartimenneske at nå har det en ide å tro på. En kvinne som partisekretær skal nå bidra til en positiv utvikling av tidsånden på dette området.

 

 

Maskulin dominans

Nettopp i dette vakuumet til en ny tid kan det være at de tradisjonelle tenkere i Arbeiderpartiet har ønsket Reiulf Steen, som en mann av den gamle garde, som en slags "leninistisk partisekretær" fra en annen posisjon. Arbeiderpartiet befinner seg dermed også i den maktposisjon å kunne dra i gang en EU-valgkamp, via eget medieapparat, dersom det måtte passe, og samtidig holde sine strategiske linjer til partiledelsen skjult.

Samtidig har Reiulf Steen en sterkt posisjon i forhold til seg selv, men som i intervjuøyemed vil identifiseres til Arbeiderpartiet.

Til tross for hans kamp for kvinnene har Reiulf Steen, og Arbeiderpartiet generelt, til tross for kvinnenes medvirkning, vært preget av en for maskulin bevissthet, maskulint dominert tankegods og tenkning. Og til tross for at feministene og Arbeiderpartiet har tendenser til å måle feminisme i antall barnehageplasser og antall kvinner i arbeid, så unnlater dette ikke det faktum at vår politiske og individuelle bevissthet fortsatt er maskulint dominert, både hos kvinner og menn.

 

Kampen om Stortingets sammensetning

Arbeiderpartiet har opprinnelig lovet å ikke ta opp EU-spørsmålet i denne valgkampen, så tett på den forrige. Men samtidig ønsker krefter i Nei-partiet Senterpartiet en snarlig omkamp, også for å bygge seg opp igjen fra sitt historisk lave nivå. Valgkampen ville i tilfelle dreie seg om Norges forhold til EU, Norges forhold til resten av verden og Norges forhold til seg selv, uten at dette er et valg om Norge skal være med eller ikke. For Stortingets sammensetning kan det imidlertid være viktig, fordi det egentlige ønsket blant mange Ja-tilhengere er å melde Norge inn i EU uten å gå via en folkeavstemning. De samme maskulint dominerte tenkere vil også være med å bestemme i Europa-politikkens Mekka.

Mangelen på Demokrati

Få er vel i tvil om at vi går mot en mer forent verden, hvor alle grenser etter hvert vil forsvinne. Det øverste fora for dette i dag er UN. Men for en mer forent verden må UN videreutvikles på flere områder. Det ser blant annet ut til at UN må utvikles til å ha en rolle som økonomisk motor i verdensøkonomien, for rettferdig fordeling, og som økonomisk igangsetter og stabilisator, blant annet når økonomistormaktene og de økonomiske relasjonene mellom dem vakler. For resonansen mellom det planetære og lokale demokrati kan det også kreve at UN må ta sikte på å skape en planetær valuta. Trolig vil en felles valuta være de små staters beste forsvar mot de store krefters spekulasjoner og kortsiktige gevinster. Ellers kan en felles valuta ha mange andre gode aspekter.

Globaliseringen vil få et ekstra kraftig puff framover når nullpunktsenergi, kald fusjon, fri energi, antigravitasjon og ikke-lokalitet i den "makroskopiske" teknologi blir en allmenn del av jordas teknologi. Men foreløpig har de militære og superøkonomiske kontrollkreftene makten over denne delen av vår framtid, og hvordan innviede personer ledes inn på begrensede sikkerhetsmessige og økonomiske tankebaner.

Skepsisen mot EU i Norge kan i stor grad skyldes at vi har en historie av å være underlagt unioner. Det kan også skyldes en observasjon av hvordan makt blir utøvet her til lands og utenlands, og at de ikke-demokratiske aspektene blir enda mer uhåndterlig i en slik union.

Men det finnes også det tilnærmet motsatte; at man vil inn i EU på grunn av overstyrende statlige kontroll her til lands.

 

Folkeavstemning kan
forene positive krefter

Nå finnes det forhold i EU hvor de har vært flinkere på demokrati enn i Norge. For eksempel er Norge et land med enda færre folkeavstemninger enn det vi har sett i enkelte EU-land. Folkeavstemninger, gjerne med flere saker til avstemning samtidig, kanskje i kombinasjon med meningsmålinger, i samme postgang eller internettgang, kan være en måte å forene positive krefter hos EU-tilhengere og EU-motstandere. Dertil må det også ligge en rett til å si Nei til pålegg fra unionen, som foreløpig lider av en mangel på en åndelig naturbevissthet og tilhørende pedagogisk styring.

Nå har vi sett at folkeavstemninger også kan splitte. Splittelse eller forening; dette vil sammenhenge med graden av demokrati og individets sjelsdybde i dette fysiske jordeliv, samt ivaretakelsen av den tapende part og ivaretakelsen av rettighetene til minoritetene, eller minoritetenes mulighet til å ivareta seg selv.

 

Lobbyismens makt

Stortinget vedtok nylig at prøveordningen med åpne høringer skal bli en fast ordning. Dette gir mindre makt til lobbyistene. Lobbyistenes ønske er å påvirke regjering, politikere og andre beslutningstakere mest mulig direkte. Men med åpne høringer må interesseorganisasjonene, gruppene, pengemakt og industri prøve sine saker mer offentlig og demokratisk, framfor at politiske vedtak mer avhenger av de sterke lobbyistenes politiske bakgater, deres nettverk, overtalelses og overbevisningsevne.

Klarer man å utnytte dette til fulle, så kan åpne høringer ha meget stor sprengkraft i retning av å bedre demokratiet.

 

Styring og beslutningsorganets juridiske ansvar

Har et lite land som Norge, med sitt halve medlemskap, kraft nok til å motstå de negative pålegg som kommer via EU, via EU-lobbyistene og de økonomiske interessene?

Lobbyistene tar ikke på seg ansvar dersom for eksempel genmodifisert mat tillates og viser seg helseskadelig. Pengemakt og industri vil knapt gjøre dette selv. Men det er helt klart at styringsorganet som tillater genmodifisert mat på vegne av folket står ovenfor et juridisk ansvar dersom den senere viser seg å være helseskadelig. Vi kan for eksempel kommet til å stå ovenfor det scenariet, at matvarer som for eksempel er genmodifisert for å være mer resistente mot forråtnelse, bidrar til en forrykkelse av mikroorganismenes balanse i menneskekroppen. Dette kan også direkte bidra til dannelsen av nye resistente og farlige mikroorganismer.

Vi vet det ikke helt sikkert, for det er foretatt meget liten forskning på farene ved genmodifisert mat. Men vedtak om godkjennelse kan oppfattes som en helseforsikring, hvor individet ikke vet om det står ovenfor det valg om dette er å gamble på egen helse eller ikke.

Med en folkeavstemning tar folket en avgjørelse om det vil utsette seg selv for denne risiko. Og den som uansett vegrer seg må få den rettighet at genmodifisert mat merkes, lett synlig og lesbart. Men likevel står styring og beslutningsorganet ovenfor et juridisk ansvar, i og med fattigdomsproblemet, og i og med at det økende kravet om kostnadseffektivitet forleder stadig flere produsenter og forbrukere inn på en nødvendighetskultur.

En tilleggseffekt vi kan komme til å oppleve ved enkelte typer genmodifisert mat, er at vitaliteten og næringsinnholdet forvitrer, på samme måte som vi har sett hos matvareproduksjonen med bruk av kjemikalier, og hvor den kjemiske "oppgiring" av og til også overføres til menneskekroppen, på et uhensiktsmessig og devitaliserende vis.

 

Den nye Storkoalisjonen
i norsk politikk

Slike hensyn og ansvarstakelser er det for lite av i hele vårt politiske miljø. Arbeiderpartiet og Høyre tar begge i dag mer hensyn til de økonomiske mekanismer og makt, og ønsker i mindre grad på et edelt grunnlag å bestemme hvordan disse mekanismene skal se ut.

Det kan være en storkoalisjon på gang mellom de tidligere hovedfiendene i Norsk politikk, nemlig Arbeiderpartiet og Høyre, som introduseres gradvis, i og med at likheten, sympatien og velgersympatien mellom de to partiene i dag er stor.

Arbeiderpartiet kan i dag ha en viss effekt av å markedsføre seg om et venstreparti, men dette kan også ha en ødeleggende effekt på oppslutningen. Hva som i dag kan synes å gi større oppslutning er å ha en rentefokus og det å menge seg med de store, blant rikfolk og økonomisk elite.

Velgernes identifikasjon med Arbeiderpartiet som et sosialistisk parti, og andre som ikke-sosialistiske partier, synes å ha avgått med døden. Arbeiderpartiet kan ikke gå til valg med tanke på hvordan folk stemte før, for disse velgerne er ikke der lenger.

 

Konfrontasjonene og
deres troverdighet

Hvordan vil så konfrontasjonene mellom Arbeiderpartiet og Høyrepartiene bli, nå når velgerne er dritt leie avgifter og skattetrykk, og nå når høyrepartiene skårer så høyt i meningsmålingene på avgiftsreduksjoner og skattelette? – Vi vil i stor grad få tradisjonelle venstre – høyre –debatter, for det kollektive ansvar på den ene siden, og for den individuelle frihet og det individuelle ansvar på den andre.

Da spørs det hvilken troverdighet Arbeiderpartiet vil oppnå med argumentasjoner det kjenner godt, og ved et politisk fiendebilde og skremselspropaganda det kjenner godt.

Hvilken troverdighet vil Arbeiderpartiet klare å oppnå, med sin historiske høyredreining som bagasje, og med at de helt sikkert på tampen av valgkampen vil gå inn for skattelettelser og avgiftsreduksjoner, som de under hele valgkampen har klandret de andre partiene for ikke å være ansvarsfullt?

Hvilken troverdighet vil Arbeiderpartiet oppnå, når folket er misfornøyd og ikke er enig i at landets formue på 2800 milliarder kroner ikke skal investeres og sosialt brukes ansvarlig her til lands?

Hvilken troverdighet vil Arbeiderpartiet og Sentralbanksjefen oppnå når folket med stor grad av riktighet mener at overopphetingsargumentasjon har langt mindre rot i virkeligheten enn det som blir argumentert for?

Hvilken troverdighet vil Arbeiderpartiet oppnå med sosiale ansvarsargumentasjoner folket ikke er uenige i, når folket samtidig higer etter frihet og livsglede blant tidens overlevelse, mas og stress, hvor penger mellom hendene er sentralt for å fullbyrde dette higet?

Hvilken troverdighet vil Arbeidepartiet oppnå dersom folkets hig er såpass stort, såpass bevisst om hva pengene rekker til, og tar det som en fornærmelse når politikerne roser seg selv for å ha oppnådd småkroner, og som bare spises opp av andre politisk økonomiske disposisjoner?

 

Høyres
konfrontasjonsvegring

Sjefen i Norsk rikskringkasting (NRK) går ikke av foruten at det er en Arbeiderpartiregjering (gammelt jungelord). Det at det denne gangen ble utnevnt en mild og lett kontrollerbar Høyremann i sjefsjobben er en ny trend. Men Arbeiderpartiet har sikret seg styreformannen, noe de har lært av svenskene.

Mens Arbeiderpartiet har en nese for posisjoner og makt, så har Høyre en nese for økonomi. Tradisjonelt har de hatt staten og det private som sine forskjellige maktarenaer. Høyre har vært fornøyd med det. Så lenge Høyre oppnår en slant med fordeler, så ser de ikke maktovergrep, antidemokrati og manglende fordeling. Med overdreven fordelsfokusering på egne ting, så har opposisjonen, med Høyre som det største partiet, vært det internasjonale og nasjonale antidemokratis garantist her til lands. Garantist for Arbeiderpartiets ikke-demokratiske karakter likeså.

Egentlig ikke så rart at Arbeiderpartiet mer og mer søker bakgatene og de offentlige gater til Høyre, for å få det som de vil, opprettholde makten, og for å la historie være historie.

 

Det tredje tyngdepunktet
i norsk politikk

Tradisjonelt har Arbeiderpartiet og Høyre vært de to tyngdepunktene i norsk politikk. De var hovedrepresentantene for henholdsvis venstresiden og høyresiden. Men makten har stor sett vært Arbeiderpartiets.

Media har ingen tro på at Sentrumspartiene skal få statsministeren denne gangen, slik de heller ikke hadde det før forrige gang de fikk ham. Egentlig ganske dumt av media, for dersom Sentrum navigerer riktig, så kan de atter bli sjefsfaktoren i regjeringskabalen.

Når så Arbeiderpartiet og Høyre argumenterer på tradisjonell måte, så må Sentrum markedsføre seg for hva det er, nettopp sentrumstanken. Men sentrum må ikke bare oppføre seg som den balanserte mekler, men også våge det kontroversielle.

Høyre ønsker statsministeren selv. Høyre bidro til å vrake forrige Sentrumsregjering til fordel for en Arbeiderpartiregjering.

Høyre og Frp ønsker hverandres velgere.

Dersom Sentrum under valgkampen erklærer et samarbeid med Frp, kanskje ta dem med i regjering, så kan dette forårsake store velgerbevegelser fra Høyre, til Sentrum og Frp. En historisk akt som på en unik måte kan manipulere et annet partis oppslutning.

Høyre blir på ny stilt ovenfor en rolle hvor det må velge mellom Arbeiderpartiet og Sentrum. Høyre kan velge Sentrum, med egen opposisjonsrolle, i beste fall en birolle i regjering. Velger de atter Arbeiderpartiet, så må dette framprovoseres og synliggjøres for velgerne.

Sentrums rolle er også å innby til politisk samarbeid med SV, dermed vise egen balanse, men burde klart vise en foretrekkelse av Frp denne gangen. Sentrum er seg bevisst at SV og SV-velgere foreløpig er for mye sort – hvitt tenkere og ikke vil ha noen befatning med Frp, den andre utkanten på den tradisjonelle politiske linje.

 

Sentrumsæraen

Dersom Sentrum er bevisst sin tyngdepunktsrolle i politikken, uten å splittes til venstre eller høyre, så kan vi få et skifte fra Arbeiderpartiet til Sentrum som den største sjefsfaktoren i norsk politikk. Dette selv med lavere oppslutning enn andre partier, som kan ha større oppslutning for valgstrategier og holdninger basert på et enten eller. Men mens Arbeiderpartiets sjefsfaktor har vært et fysisk tankehierarki, så vil sjefsfaktoren til Sentrum på sikt mer og mer basere seg på det immaterielle, bak sjefsfaktoren i hvert enkelt av de tre sentrumspartiene. Men det kan også forventes at alle partiene baserer seg mer og mer på det immaterielle, ordensbaserte bevissthetsstrukturer bak og styrende på de fysiske bevissthetsstrukturene. Tidvis kan de andre partiene også være mer sentrumsbasert enn Sentrum selv.

Sentrum må være bevisst sin rolle, uten hovmod, selv om media og andre partier oppfatter det som arroganse at så små partier får så stor rolle og makt. Sentrum må se på seg selv som representanter for begge sider, de fleste sider, alle sider, som nettopp rettferdiggjør Sentrums makt.

Arbeiderpartiets ønske har vært valgordninger som favoriserer de store, som kan ha økt hierarkifaktoren, og redusert den demokratiske debatt, for i og hos folket.


Venstre og Senterpartiets lave oppslutning

Nå står både Venstre og Senterpartiet, to av Sentrumspartiene, faretruende lavt på meningsmålingene. De står så lavt at man kan betvile at de fenger selv sin egen potensielle velgermasse. Noe annet fenger velgere mer.

Men dette kan disse partiene se som en mulighet, en mulighet til å bli mer vidtfavnende.

Dersom i stedet frykten tar dem, og det blir desperate forsøk på å vinne tilbake sine egne velgere, så kan dette virke imot sin hensikt. Dette valget kan kreve en "fandenivoldsk" holdning av dem; gjøre akkurat som de føler, for seg selv, og for minoriteter og majoriteter i folket. Så får det heller bli som det blir, og så får man bare akseptere det.

 

Sentrums støhet blant Arbeiderpartiets skremselspropaganda

Som kjent baserer Arbeiderpartiet seg i stor grad på skremsler mot andre. Dersom Sentrum velger et samarbeid med Fremskrittspartiet, som er Sentrums rolle uansett om de måtte velge dem som hovedsamarbeidspartnere eller ei, så ville det være en fordel at de ikke henger seg på en eventuell skremselspropaganda fra Ap. Sentrum har i for liten grad evnet å motsi Arbeiderpartiet på dette tidligere, noe som Arbeiderpartiet har tjent mest på.

Fremskrittspartiet har foretatt en opprydningsaksjon som det står stor politisk og menneskelig respekt av. Opprydningsaksjonen foregikk på det meste på et ideelt grunnlag, som resulterte i et fall fra over 30% oppslutning til ned imot 10%. Velgermassen satte seg på gjerdet, gikk til partiet Høyre, som argumenterte med: "Hvem har tatt velgere fra hvem?".

Om det i en liten grad var grunnlag for skremsler før, mot enkeltpersoners fremmedfrykt og deres makt i partiet, så eksisterer ikke dette grunnlaget i dag, annet enn som sunne pekefingre mot problematikk, som dermed lettere kan reduseres ved nettopp det å sette pekefingeren på det.

Før var det f.eks skremselspropaganda mot Frp’s holdning at våre nye landsmenn burde lære seg norsk. I dag forstår også Ap at massive aksjoner på dette er meget viktig, ikke minst for kvinnene.

 

Medias mistolkninger

Det ideelle grunnlaget for utrenskning av ukultur og verstinger ble ikke forstått, og ble mistrodd av det store medieapparatet, som er vant med Arbeiderpartiet. Dette er medieapparatets paradoks, som generelt er mer positiv til Arbeiderpartiet, som kommer av Arbeiderpartiets historiske maktrolle og den enkle matematikk at det før fantes mer Ap-mennesker enn andre mennesker. Dermed finnes i dag mer journalister med Ap-sympati enn journalister med andre sympatier. Dette kan være en sak hvor den individuelle og kollektive objektiviteten ikke holdt mål. Dette kan være en sak hvor det også i partiuavhengige aviser slo igjennom politiske grunnholdninger hos journalistene. Ganske usynlig, men likevel som en kollektiv maktfaktor.

Medieapparatet har ikke dannet seg positive bilder av de individuelle og kollektive bevissthetsmønstre i Fremskrittspartiet, og kan heller ikke avsløre negative reaksjoner med presisjon. Det må erkjennes; det eksisterer en annen kollektiv psykologi i Frp enn i Ap.

Kanskje er det generelle Frp individet i utgangspunktet ikke like lojal som sin tidligere nestleder. Men Frp individets annen type lojalitet, og andre reaksjonsmønstre ved motstand, kan i mange tilfeller være mer på sin plass enn Arbeiderpartiets tankedrepende hierarkiske lojalitet.

 

"Fortsatt
Arbeiderpartiregjering"

"Fortsatt Arbeiderpartiregjering" står det på et stort banner for allmenn beskuelse på Arbeiderpartiets hjemmebase på Youngstorget.

Arbeiderpartiet er mer moden nå enn før for å søke regjeringssamarbeid med andre partier, for å beholde makten. Det er truende til litt av hvert som det ikke har gjort før, fordi det frykter at andre skal vise sin dugelighet, samtidig som det akkurat nå er avhengig av kontinuitet, for å vise seg som det egentlige store og stødige alternativ. Partiet kan også ane viktige kommende reformer og kollektive tankeendringer, som det kan være skadelig for partiet om det ikke står i bresjen for.

SV er bankers som samarbeidspartner, Høyre kan bli en tilleggsnøkkel, mens den store drømmen er å splitte sentrum. At Ap i dette valget vil søke regjeringssamarbeid med Frp er mer tvilsom enn samarbeid med Høyre, selv om det har vært stor velgerflyt mellom disse to partiene, og hvor Frp ofte kan framstå som mer sosialistisk enn Ap.

 

Sentrum kan med fordel ha en skeptisk grunnholdning til Ap

Det må erkjennes: Noen høy moral kan ikke forventes mellom partiene, når det er snakk om oppslutning. Man kan se dårligere moral hos Arbeiderpartiet enn hos andre. Så lenge Torbjørn Jagland er formann og fortsatt har stor påvirkningskraft i Arbeiderpartiet, så kan partiets bistøtterne i en eventuell regjering komme til å lide en ublid skjebne.

Ved eventuell regjeringsposisjon for Arbeiderpartiet og bistøtterne vil det være naturlig å forvente, at Arbeiderpartiet søker å stå alene tilbake, for å få den fulle ære selv, og for å oppnå full effekt av agitasjonen om Arbeiderpartiet som det eneste stødige og naturlige maktparti.

Dette kan skje ved å skape en krise på en sak som er uspiselig for samarbeidspartnerne, samtidig som opposisjonen er i en fase hvor de finner samarbeid seg imellom som svært vanskelig.

Ut ifra hva Arbeiderpartiet har vist seg i stand til tidligere; å skape kriser mer for egen gevinst enn demokratiets, så kan Sentrum med fordel ha en skeptisk grunnholdning til Arbeiderpartiet i overskuelig fremtid.

Uansett hva sentrum og de andre partiene gjør, så dreier det seg om egen og demokratiets læreprosess.

 

Herr Reiulf Steen:


 1. Arbeiderpartimann og tidligere sentralbanksjef Moland og Telenors Hermannsen og AP-mann nærmest hånd i hånd i New York. Telenor kjøper seg inn i A-pressen. Hva tror du folk flest kopler om kommunikasjonslinjer, valg og demokratiets status i forbindelse med dette?

 2. Dersom du fikk valget mellom fjerning av pressestøtten til media med partitilhørighet og en politisk likestillingslov for medier med statsstøtte, hva ville du ha valgt?

 3. Mange ser det som demokratisk forkastelig at et delvis statseid selskap som Telenor går inn i A-pressen og gjenoppbygger et kriserammet apparat (som inkluderer aviser og TV-stasjoner), til styrket front mot politiske motstandere. Hvordan vil Arbeiderpartiet i framtida skaffe penger fra de rike og lesere hos "de fattige"? Er halvstatlige finansieringsselskaper, som også andre partier har foreslått, begynnelsen til dette, noe som nettopp dere måtte starte for å ha kontrollen over det?

 4. Du har tidligere uttalt deg om Arbeiderpartiets og politikkens halvsannheter, altså delvise løgner / løgner / manipulasjon av demokratiet. Kan du si litt mer om det? i første rekke om det du har nært kjennskap til, altså fra Arbeiderpartiet.

 5. I hvor stor grad har du selv brukt slike halvsannheter, i egne hensikter og for lojalitet til partiet? I hvor stor grad tror du halvsannhetene foregår i dag? (Er dette spørsmålet en dementativ gavepakning som du vil utnytte? – Les neste spørsmål).

 6. Ap-mennesker i LO-kantinen, fagbevegelsens høyborg, har nylig uttalt: "Det finnes bare to politikere som kan lyve og se rett inn i kameraet på samme tid; Kjell Magne Bondevik og Carl. I Hagen. Når Torbjørn Jagland gjør det samme flakker han med blikket og stotrer, slik at velgerne avslører ham." (Fritt sitert)

  a) Har Ap-politikere en tendens til å projisere egen umoral over på andre?
  b) Er det godtatt blant Ap-ere at man kan lyve i demokratiet?
  c) Hvorfor skyver Ap-ere over på andre egne umoraliteter i stedet for å rydde opp i egne umoraliteter og i egne rekker?
  d) Kan det være seg at Jaglands flakking og stotring bunner i en mindre sjelelig dybde, en større umoral, og en mindre personlig og politisk ærlighet, slik at det derfor er store sjelekvaler som kommer til uttrykk, kanskje i en indre kamp mellom lys og mørke, som han undertrykker?

 7. Kan dine egne psykiske problemer være en kamp mellom lys og mørke, moral og umoral, sannhet og halvsannhet/løgn? – i tillegg til at du sterkt følte et krysspress mellom partikontorets kalde atmosfære og partiets ungdomspolitikere? Er du også et politisk menneske med et sterkt kreativt behov, som ikke har fått utfolde dette tilstrekkelig eller på riktig måte? Kan politikken til tider være så tung at du faller for dens egen tyngde? Er det like tungt å være fraværende fra å kjempe for det gode og de gode visjonene? Har du en så stor viljeskraft i politikken, at du må via kriser for å komme til de rette erkjennelser? Bruker du for sterk vilje, uten å la erkjennelsene komme av seg selv?

 8. Kan det tenke seg at du må ta et nytt oppgjør med datidens partilojalitet og din beundring for Haakon Lie?

 9. Håndbok i agitasjon og propaganda, forfattet av Haakon Lie, var pensum i arbeiderungdomslagets studiesirkel på din tid. Ligger det ikke i denne enkle tittel at Haakon Lie og Arbeidepartiet i stor grad har vært mer agiterende og propaganderende enn kommuniserende, informerende og demokratisk?

 10. Kan det tenke seg at Haakon Lies grunnvesen, som det eksisterte en del av på den tiden, bidro vel så mye å være en sikkerhetstrussel som det motsatte? – at han med fordomsfullhet, mistenkeliggjøring og manglende kommunikasjonsevne bidro til å styrke og befeste galskapen og dominofrykten på begge sider?

 11. Hvor mange flere atomstridshoder tror du hadde pekt mot Norge dersom Haakon Lie hadde fått viljen sin om atomvåpen på norsk jord?

 12. Det både påstås og avvises at nye russiske atomvåpen er plassert i Kaliningrad. Burde vi ikke uansett fokusere: Vi har en russisk leder som er villig til å bruke den gamle metoden krig for å samle en nasjon i økonomisk krise, for å gjenoppbygge en fallert selvfølelse og for å holde ved like en viss pengeflyt. Hvor langt tror du denne mannen er i stand til å gå? Hvordan ser du på dette i lys av kommunikasjon og handlinger og i lys av manglende kommunikasjon og handlinger? Ville du ha brukt Haakon Lie-mentaliteten i hans egen tid og nå i vår tid?

 13. Vi har to nye spirrevipper med markeringsbehov i internasjonal politikk, som kan gjøre verden mer farlig igjen, nemlig Putin og Bush. Uten grasrotaksjoner, for å forlede disse to inn på hjertets status, så kan forholdet gradvis forverres, kanskje raskere enn vi tror. Hva slags innsats og hvilke aksjoner vil du foreslå, fra organer og grasrot?

 14. Apropos atomvåpen: Norsk media har nevnt tilnærmet ingenting til informasjon og debatt om de ca. 80 atombombene i stresskoffert som har kommet på avveie i Russland. Hva slags fenomen er det? (Om atomkoffertene: Ref. for eksempel Discovery Channel 25.des 2000). Kald krig kan jo ha vært en langt mindre trussel enn dette.

 15. Kan Norge med sin nye sikkerhetsrolle i UN tillate seg en slik mangel på innsikt, debatt, informasjonsspredning og handlingsevne?
 16. Vesten bidrar til å skape atomvåpenmakter i Østen

  "Vestlige krefter har bidratt til atomvåpenprogrammer i Østen, for å opprettholde et fiendebilde, og opprettholde stabilitet og makt for den nåværende økonomi"
  . Uten referanse kan dette betraktes som en påstand, men bør av sikkerhetsmessige årsaker ikke oversees. Min personlige indre motspionerende kontakt sier ikke i hvilke(t) land og i hvilket omfang. Men vi vet fra før at for eksempel Tyskland bidro til oppbyggelsen av Saddams våpenmakt, samt at våpenindustrien har hatt sterk påvirkningskraft på den tyske regjeringen.

  Tysk etterretning har nylig offentliggjort at Saddam muligens har atomvåpen innen 3 år. Er denne informasjonen planmessig frambrakt?

  Selvsagt ikke planmessig frembrakt ble det i et av TV-programmene 60 Minutes nevnt mange nye nasjoner som er i ferd med å etablere seg som atomvåpenmakter.


 17. Det kan vise seg at hovedtrådene til oppbyggingen av atomvåpenmaktene i Østen går til USA. Har Norge vilje og evne til å slå hardt imot USA og USA’s ikke-demokratiske sterke krefter dersom dette viser seg å være korrekt, at USA, med sine antidemokratiske krefter, er hovedfaktoren bak?
 18. Ikke-demokratiske sterke krefter ønsker å spille helterolle

  Ikke demokratiske sterke krefter i USA, som trolig ikke omfatter nok individer og er sterke nok denne gangen, har ønsket og ønsker seg en storkrig i Midtøsten. Dette for å spille helterollen og ha herredømmet over innføringen av parafysisk teknologi i verdenssamfunnet, samt opprettholde herredømmet over sikkerhetstenkningen, og ivareta økonomisk styrke, makt og en sjefsrolle. Økonomi og sjefsrolle er nøye sammenbundet med denne form for sikkerhetstenkning. I helterollen vil disse kreftene oppnå en større manipulasjonsevne og styrke til å kunne forsvare det anti-demokratiet som har pågått igjennom så mange tiår, og som har satt den politiske og individuelle åndelige evolusjonen så sterkt i lås, og som har redusert vår evne til problemløsning, f.eks med miljøvennlige energiforsyningssystemer.

  Men det er ingen tvil om at antidemokratiske krefter uansett i stor grad vil vinne fram med sine synspunkter, mye pga. svake skeptikere, journalister, kommentatorer og rikssynsere, og det paradigmet vi er så bundet av, og som antidemokratene vil forsvare hvorfor vi måtte bindes i. Når antidemokratiet agerer den gode samaritan, skrur på sjarmen, forteller om farene ved den nye teknologien (som det jo alltid vil være med ny teknologi, og som demokratiet må lære ansvar og ikke-naivitet i forhold til), som de heltemodig har forsvart oss mot, ikke kommet på hendene til verdens gale menn osv., ja da vil journalistene falle som fluer. Men selger våpen gjør de.

  Alle kjenner mikrobølgeovnen. Da kan vi spørre; hvorfor er ikke gatene overfylt av mikrobølgevåpen? som går spesifikt på vannmolekylet, som bare er forspillet til denne teknologien, med utallige frekvensvarianter. De vil nok komme. Men kommer de uten at demokratiet kjenner til dem og kan gjøre tiltak, så vil de være desto farligere.


 19. Kan Arbeiderpartiet love å ikke være nikkedukker, slik at de antidemokratiske synspunkter ikke får uhensiktsmessig og farlig fotfeste via dere?, verken i et uforbeholdent forsvar av historien eller i et forsvar av fortsettelsen av antidemokratisk hemmelighold og maktovergrep?
 20. Presidentene har stort sett tilhørt demokratiets side

  Rats sto det i Bush’ politiske reklamesnutt, et lite flash, usynlig for dagsbevisstheten, men som skulle påvirke underbevisstheten og dermed opinionen.

  Presidentene har hatt liten innsikt i antidemokratiet, men antidemokratiet har hatt sine presidentkandidater, som gjorde det lettere for antidemokratiet å navigere på sin måte. Bush lå denne maktfaktoren nærmest under siste valg; pengemakten og våpenmakten, og det tilknyttede hierarki og spredte maktapparat, som ivaretar supermaktens herredømme og sikkerhetstenkning, uavhengig av de skiftende presidenter og andre folkevalgte. Ikke alle i denne skjulte makten er så demokratisk innstilt. Ikke alt de mener er sunn sikkerhetstenkning.

  Noen presidenter fikk et lite innblikk. F.eks forledet de Ronald Reagen til å si: "Kanskje trenger vi en felles fiende fra det ytre rom". Men han insinuerte og sa det for ofte.


 21. Tror du, blant annet med Bush’ sine holdninger under stemmeopptellingen, at han er en mann av moral og en mann med evne til å redusere på antidemokratiet, med påfølgende politisk evolusjon, også i Norge?

 22. Dersom Norge hadde forhold som vi kunne ta tak i her hjemme, som kunne redusere antidemokratiet, og også skape dominoeffekter i USA, ville da Arbeiderpartiet gjøre dette?

 23. Hvis Arbeiderpartiet ikke ville gjøre dette uten rådføring med USA, tar dere da imot den antatte gode anbefaling om å kun forholde dere til utenriksminister Colin Powell?

 24. Bill Clinton var imot det. Tony Blair var imot det; De var imot patenter på gener og liv. Torbjørn Jagland var for. Hvorfor kaster Arbeiderpartiet seg på de synspunkter som tilsynelatende ligger størst maktfaktorer bak?

 25. Er det mote for Arbeiderpartiets ledelse å forkaste god moral og selge sjelen sin for negativ utvikling og negative krefter? -foruten den sunne og gode debatt og moral dere ser politisk gevinst av at diskuteres lenger ned i partiets hierarki?

 26. Hvorfor ser ikke Arbeiderpartiet den verdenssosialistiske mulighet at genteknologi kan bli en FN-politisk sak, hvor FN fungerer som et moralsk tak, og danner administrasjonsmessige og teknologiske sentra, som kan fungere som økonomiske motorer og bidra til verdenssosialistisk mer rettferdig fordeling? Hvorfor ser dessuten ikke Arbeiderpartiet at dette kan lede til en utviklingsmessig effektivitetsøkning, ikke bare på genteknologien?
 27. Bevissthetsmanipulasjon

  Når det gjelder forskning i bevissthet så har også dette hatt høyeste prioritet. Vi så i TV-programmet "Rikets tilstand" om operasjoner med elektroder i menneskehjernen og hvilken effekt dette hadde på de psykisk lidende. Forskningen ble støttet av CIA. Vi fikk se på "Globus 2" på TV 2 søndag 5/11-95 hvordan tankekrefter og telepati ble sett på som et mektig våpen under den kalde krigen, som kan kontrollere enkeltindivider og store folkemasser. Vi kjenner også til filmglimtet som skal manipulere underbevisstheten, og dermed dagsbevisstheten.

  Hva demokratiene kjenner mindre til er at bevisstheten er bølger / frekvenser, og at man dermed kan bruke teknologi til å gå motsatt vei, altså manipulere menneskehjernen fra et sted nært eller langt bortefra, altså uten å operere. Forskningen i Norge med operative inngrep, foretatt av Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, skulle bare bekrefte deler av det den lyssky forskningen selv hadde kommet fram til.

  Hva kan de så gjøre med dette? – De kan skape depresjoner og frykt i individet, og aggresjoner. De kan skape en stemning i opinionen. De kan bevare samfunnet innenfor det rådende paradigmet. De kan skape kreft hos uønskede personer. De kan framprovosere hjerteattakk hos uønskede personer. De kan viljesfryse et individ, slik at all handlingsevne blir lammet, for eksempel mens det kjører bil. Egenfrekvensen til en mikroorganisme kan etterlignes, slik at individet er mer mottagelig for invasjon av denne organismen. De kan skape sinnsforvirrede drapsmaskiner for å kvitte seg med uønskede personer. Og så videre. Formålet er å kontrollere og manipulere, uten selv å bli oppdaget.


 28. Min personlige motspionerende etterretningskontakt hevder at disse frekvensvåpnene ble utprøvd i stor skala i krigen i Kosovo, som har ledet til så utrolig mange krefttilfeller, og at "utarmet uran" hele tiden har vært planlagt som et dekke. Hva sier du til det og fra hvilket autoritetsståsted uttaler du deg?

 29. Samme frekvensvåpen, kanskje i en annen variant, ble sannsynligvis også brukt i Golfkrigen. Hvilket ståsted kommer du til å innta når de antidemokratiske krefter høyst sannsynlig vil komme til å forsøke å spre den holdning, at dette våpenet var nødvendig for å vinne krigen(e) på en effektiv og barmhjertig måte?

 30. Hva sier du til påstanden om at krigen på Balkan trakk så i langdrag fordi bakenforliggende krefter i Nato ønsket å opprettholde et tidvis fiendebilde og en rettferdiggjørelse av det økonomiske system, basert på våpenmakt? Var disse kreftene i tenkeboks for å vinne tid, kanskje også for å forske i nye våpen og strategier, i en tid da fiendene synes å forsvinne?

  I utelivets diskusjoner konfronterte jeg en del mennesker med ovenstående påstand. Den generelle tilbakemelding jeg fikk var: "Det verste er at jeg tror du faktisk har rett."

 31. Noen går så langt som å hevde at frekvensvåpen finnes i satellitter, blant annet for å sløve ned menneskeheten innunder den grense som er definert som gagnbart for økonomi og sikkerhet. Har du noen tro på at noe slikt kan foregå?
 32. Antidemokratiets Backup


  Likeså så vanskelig journalistene kan ha for å tro at antidemokratisk virksomhet i vesten (tilknyttet sikkerhetstenkning og politikk) har medvirket til atomvåpenprogrammer i Østen, likeså umulig kan antidemokratene ha støttet hverandre i en slik akt uten en form for backup. Denne backupen kan nettopp være frekvensvåpen, og at de har kommet mye lenger med stjernevåpenprogrammet enn de selv vil innrømme. Hva slags backup? Skyte ned atomvåpen på vei over Atlanteren? - Nei, dette er nok mye mer omfattende enn som så.

  Skulle man risikere bommerter over Atlanteren eller ville man uskadeliggjøre faren på et tidligere stadium? Både og. Man vil kunne eliminere faren på et så tidlig stadium som mulig, dersom det skulle oppstå et uønsket trusselbilde ved et ønsket nytt fiendebilde.

  Backupen må ha en spennvidde. Er satellitter det eneste de har å basere seg på? – Nei, det påstås jo for eksempel at amerikanerne har klart å etterligne UFO-teknologien en viss grad, at de nå har triangulære hyperraske flygende fartøy som er frekvensiert / dematerialisert til å befinne seg over det synlige spekteret, eller at gravitasjonsavbøyning avbøyer lys og andre frekvenser rundt selve fartøyet, teknologi fra det dementerte Philadelphia-eksperimentet, Einstein’s generelle feltteori, Tesla’s forskning osv. Disse fartøyene kan være ideelle for bruk av frekvensvåpen.

  Men backupen vil nødvendigvis ha en enda større spennvidde i selve bruken og for hva slags bruk, til hva slags formål og så videre. Det er ikke snakk om en laserstråle, selv om man også kan fokusere frekvensstrålen, med en uant presisjon. Det er ikke umulig at man kan bruke dette fra satellitter, som kan se med en detaljrikdom og har en treffsikkerhet mer enn de selv vil innrømme, ta livet av en uønsket person her og der, og det som verre er. Og det er jo ikke snakk om at slike stråler blir tatt av vinden, slik en kule. Men visse brytningseffekter kan i visse tilfeller oppstå.

  Hvordan forsvare seg best mot de atomvåpen i fiendeland som man selv er med å plassere ut? Det kan være at de bruker frekvenser mot selve "lydbinderen" i metallet i raketten, og som samtidig finnes sporadisk i menneskekroppen, som dermed skaper en rask nedsmeltning, uskadeliggjøring både av rakett og knapptrykkere. Det kan være seg at de skaper magnetiske forstyrrelser som går på selve styringssystemet. Og sannsynligvis vil de også sikre seg med å ha tradisjonell nedskytning som backup.

  Det kan være seg at en Tesla-variant av frekvensvåpen kan generere jordskjelv, som påstås fra visse hold, og at jordskjelv uten forhåndsamplituder gjerne kan være slike menneskeskapte jordskjelv. Det påstås at Tesla-jordskjelv er blitt brukt mot visse områder for å danne økonomisk skade. Tesla jordskjelv vil derfor ha et annet bruksområde enn spesifikt mot atomvåpen.

  Det påstås at man kan bruke bakkebaserte stasjoner, stråler som reflekteres i atmosfæren. Det påstås at nettverk av bakkebaserte stasjoner kan skape negative interferensmønstre over ganske så stedbestemte steder på kloden. www.eiscat.no, Tromsø - Svalbard, påstås å være linket opp i et slikt nettverk, for militære folkemanipulerende formål ved behov.

  I følge Wilhelm Schjelderup, i hans ennå høyaktuelle bok fra 1987; Elektromagnetismen og Livet, benevner Russerne den ikke termiske effekten av elektromagnetisk stråling for "vinduseffekten", det at selv stråling av meget lav intensitet kan virke spesifikt på spesifikke nivåer, og kan ha skadelige virkninger. Dette anerkjennes pr. i dag ikke av tradisjonelt kjemiske tenkere, som for eksempel også vanskelig kan akseptere den økte kreftfaren ved høyspentledninger, selv om dette pr. i dag regnes som bevist. Farene ved mobiltelefon er et annet eksempel, og kun en liten termisk varmeeffekt anerkjennes.

  Bevissthets-
  manipulasjon
  i Norge

  I følge noen har Rauni-Leena Luukanen påstått at frekvensbokser for folkemanipulasjon er plassert på Karl Johan og Gardermoen (Jeg har ikke hat tid eller adresse til å spørre henne selv). Discovery Channel har hatt minst ett program som spesifikt omhandler temaet folkemanipulasjon med frekvenser, og som blant annet avslører (pr. påstand) en av frekvensene som brukes. Det er alvorlige demokrati – antidemokrati problemstillinger som reises.


 33. Synes ikke du også at det er alvorlig at det norske demokrati og norsk media tilnærmet aldri følger opp programmer som blir vist på Discovery Channel? Er det tilstrekkelig grunn til å ikke følge opp disse tingene pga. antagelser at dette ikke finnes noe av i Norge? Burde ikke norske journalister uansett sette Klodedemokratiet i høysetet?
 34. En annen kvinne, Wenche Kaspersen fra Maura, mener å kjenne til utstrakt bruk av bevissthetsmanipulasjon med frekvenser i Norge, nok til å fylle et par bøker. Dette fremlegger hun sterkt, men samtidig ydmykt og jordnært. Men, som med så mange av oss, er hun i risikosonen for å bli latterliggjort dersom en journalist skulle fatte interesse for saken. Journalistene kan formulere seg i nedlatende vendinger, og i misforstått balanserte vendinger, kanskje i frykt for selv å bli latterliggjort. Vi må bare erkjenne at journalistene lider av et gigantisk kompetanseunderskudd i forhold til et metapolitisk og parafysisk paradigmeskifte. Vi må også akseptere, at forgrunnspersoner i denne overgangstiden i stor grad må påta seg en klovnerolle. Men man kan også med fordel holde seg unna de verste fallgruvene som offentligheten kan volde, for å bevare sin indre styrke, som store menneskemasser vil kalle for selvløgner og fantasier.

  Wenche Kaspersens store fordel er hennes bevissthets sammenknytning med denne type manipulasjonsteknologi. De aller fleste kjenner til våre evner til å bli smittet av eller skanne humøret hos andre mennesker og grupper av mennesker. Vi kjenner til at enkelte mennesker kan ha forstyrrende innvirkning på visse instrumenter. Det som kan gå en vei kan også gå den andre veien. Mennesket sender ut på samme vis som det mottar. Wenche Kaspersen hevder hun både med en tilstedeværelse og med en viljesakt er i stand til å sette frekvensbokser med manipulasjonsformål ut av funksjon.

  Hun hevder å vite om to slike bokser i Braathens bygninger på den militære delen av Gardermoen. Hun hevder at frekvensmanipulasjon var en del av det militære opplegget på Hauerseter militærleir ved Nordkisa.


  Åndsmakt eller
  Våpenmakt?


  Det finnes mange påstander om at antidemokratiet egentlig ikke vil mennesket og demokratiet det beste. Full kontroll over de mørke aspektene av sikkerhetstenkning, økonomi og makt krever undertrykkelse.

  Det finnes påstander om at aidsviruset og ebolaviruset er menneskeskapte. Vi har nylig fått en påstand i norsk media om at legemiddelindustrien egentlig ikke ønsker en vaksine mot aids, som vil være tilgjengelig om kort tid dersom tilstrekkelige ressurser settes inn på det. Industrien ville selvsagt ikke innrømme dette selv. Man kan også vanskelig påvise en sentralisert mørkemakt bak, selv om man kan påstå at negative underbevisste strømninger; selvløgner som ikke ville sees, har dannet negative tendenser i innsatsfaktoren.

  Da kan det være lettere å finne holdbarhet i påstanden om at kreft er en sykdom som av sterke krefter ikke har vært ønsket fjernet, særlig med tanke på manipulasjonsevnen i krig og fred, og at motstanderens sykdom kan være en velsignelse.

  Herredømmet over de omkringliggende sannheter vil man også beholde. Jeg hørte en gang et rykte om at en mann som fant egenfrekvensen til kreftceller, ble tatt av dage. Jeg har per i dag ingen navn eller kilde å henvise til angående dette.


  Men nå hevdes det fra flere tradisjonelle hold at også kreften kan bekjempes. Faren da er at antidemokratiet intensiverer psykisk krigføring og folkemanipulasjon med frekvensvåpen. Når muligheten for at færre stryker med øker muligheten for at flere ikke har sterke moralske motforestillinger mot frekvensvåpen. Slik mediefokuset på den politiske dekkoperasjonen; utbrent uran, har vært, så kan det i dag være av antidemokratiets interesse at konvensjonelle metoder for bekjempelse av kreft dukker opp. Mørkekreftene forflytter seg bare til et nytt plan.

  En annen kreftforsker, Dr. Ryke G Hamer, som har begynt å oppnå stor anerkjennelse, har opplevd både fengsling og ellers møtt mye motbør i sitt tidligere hjemland, Tyskland. Dr. Hamer har i over 20 år forsket i hvilke tankemønstre som ligger bak de forskjellige krefttyper, og ved å endre tankemønsteret så fjerner man kreften, gradvis over tid. Det hevdes at 98% av tilfellene resulterer i helbredelse, ved hans nye tilholdssted i Sveits, uten at jeg på det nåværende tidspunkt kan bekrefte det. Mer om Dr. Hamer kan man f.eks finne på: http://home.online.no/~dusan/diseases/canser/canser_body_mind.html, og http://home.online.no/~elseege/kreftgb.htm

  Forskningen viser at det er sammenheng mellom emosjonelle konflikter og kreft, og at det er sammenheng mellom forskjellige emosjonelle sentre i hjernen og forskjellige krefttyper. Utifra dette og vinduseffekten kan man konkludere at frekvensiell bevissthetsmanipulasjon kan danne kaosmønstre som bevisstheten transformerer til kroppslige resultater, kreft, uten at det er snakk om høye strålingsdoser som pr. tradisjonelle termodynamiske eller elektromagnetiske reaksjoner kan resultere i kreft.

  Paradigmet som tillater kreft med så lave og subtile strålingsdoserdoser, og som tillater en forbedring og regenerering dannet fra egen bevissthet, kan logisk mulig beskrives slik: Kvantefysikken, som hevder at det dypeste energiplanet er kaos og statistikk, og at orden oppstår på et høyere plan, avvises som falsk. Isteden hevdes Parafysikken som korrekt. Parafysikken hevder at de dypeste ordensstrukturene befinner seg bak kvantefysikkens såkalte virtuelle fluktuerende felt, og at ordensfaktoren sentrerer seg mot et punkt uten tid og rom, som nødvendigvis må være absolutt. Dermed forstås bevissthet som noe som strekker seg forbi det synlige og målbare fysiske. Sykdom forstås som kaos, bevissthetsmønstre som man har festet seg i og som samsvarer dårlig med de dypere ordensstrukturene. Helse forstås som at den fysiske bevissthet har åpne kanaler mot de dypere ordensstrukturene og disses transformasjonsevne.

  Men dermed betyr helse at man tidvis også må konfrontere de mer negative mønstrene, altså tidvis sykdom.

  Dermed forstås også bevissthet som noe som er overordnet genetikken; at bevissthet kan transformere genene, og at gentransformasjon av sykdom ikke kan skje med full suksess uten en medfølgende tilhørende bevissthetsendring. Om sykdomskilden ikke fjernes helt, hvor tilhørende bevissthet ikke identifiseres, så vil man få et tilbakeslag, eller en forflytning til svært så resistente mikroorganismer; parasitter, bakterier og virus. Dette vil være et kollektivt problem, delvis rettet mot tidsånden, hvor menneskene med tilhørende bevissthetskoder stiller seg mest åpne for disse organismene og deres sykdomsart. Genteknologien vil derfor hele tiden ligge på etterskudd, selv om vi kan erkjenne den som en viktig del av vår utvikling.

  Vi lever i en tid hvor genteknologi og sterk åndelig oppvåkning vil gå hånd i hånd. Men vi vil få oss noen på trynet, som vi nødvendigvis tvinges til å lære av.

  Åndelig oppvåkning gjør oss mindre manipulerbare. Frekvensvåpnene vil ha mindre effekt; de eksiterer på et lavere plan enn bevissthet av en høyere orden. Bevisstheten av en høyere orden vil være bedre i stand til å beskytte de kroppslige funksjoner og helse mot de negative innvirkninger. I dag kan vi på ingen måte si vi har kommet åndelig langt nok i dag til å ta slik beskyttelse for gitt.

  Bevissthet av en høyere orden betyr i bunn å grunn kjærlighetsevnen, fordi ordenssentralen bak tid og rom har umiddelbar ordenskontakt til alt eksisterende. Fra dette perspektivet eksisterer ikke noe kaos eller ondskap. Alt på de lavere relative plan som nærmer seg eller etterligner ordenssentralen vil merke mindre av kaoset, og være mindre påvirkelig av det.

  Sett ifra manipulasjonskreftenes side er derfor sykdom en velkommen ting. Åndelig oppvåkninger er ikke en velkommen ting. Den grå menneskemasse skal tjene de begrensede økonomiske og sikkerhetsmessige hensyn. Derfor ønskes ikke at menneskene skal kjenne til visse tenkemåter, som for eksempel de frekvensvåpnene innebærer. Det ønskes ikke at menneskeheten skal kjenne tilsvarende tenkemåter, som kan gi bedre rom for åndelig oppvåkning. UFO, frekvensvåpen og slike ting ligger for nært for positive individuelle og demokratiske konklusjoner.

  Men vi vet også at det antidemokratiske rollekrav trekker tilsvarende informasjon til negative konklusjoner. Unnskyldningen for å forlede demokratiene og menneskeheten bort ifra den potensielt helbredende tenkemåten vil ha en tilsynelatende edel karakter, på en planet som uansett har atomvåpen og nok andre våpen til å drepe hverandre utallige ganger.

  Når vi ikke kjenner til tenkemåtene til antidemokratene og de negative mulighetene de innebærer, så vil vi også ha mindre mulighet til å demokratisk beskytte oss mot dem. Man må forstå at antidemokratene lider av sammenblandinger av lys og mørke som forhindrer dem å nå de store åndelige dybder. Dertil også manglende teknologiske dybder, for åndskraft og teknologi vil i de stadig større dybder vare stadig mer sammenvevd. Større åndskraft er større kjærlighetsevne. Større kjærlighetsevne er klarere tenkeevne. Det er ikke mulig for antidemokratene å nå de aller største dybdene slik de er i dag. Disse dybdene har et eget naturlig innbygd selvforsvar mot slike krefter. Disse dybdene er naturens naturlige sikkerhetstenkning. De slipper ikke de lavere bevisstheter inn. De er mer telepatiske, slik at man i slike forhøyede samfunn lettere vil kunne avsløre negativitet.

  Men det finnes høytelepatiske vesener med manglende tilhørende emosjonell utvikling, som jo også er en del av den totale helhetlige bevissthet. De er lavere vesener av høye teknologiske og telepatiske evner, lavere enn oss på den universelle evolusjonsstige, men kan forstå langt mer enn oss. Disse vesenene kan til tider bære karakter av sterk negativitet, men behøver generelt ikke være det. Det er slike vesener de konspirasjonelle antidemokrater vil påprakke oss et ensidig fiendebilde på, rettferdiggjøre konspirasjonelt hemmelighold, rettferdiggjøre utviklingen av parafysiske våpen og rettferdiggjøre storskala utforskning av dem.

  Det er ikke slike konspirasjonelle krefter galaktiske UN organisasjoner nå vil forsøke å ta kontakt med, når jorden nå passerer en viktig del av sin evolusjon. Men vi skal selvsagt ikke naivt basere oss på slik hjelp, like lite som vi skal være naive til krefter utenifra. I dag ser det ut til at vi aller minst skal være naive til de konspirasjonelle antidemokratiske kreftene, som holder nede jordens åndelige og teknologiske utvikling, og som blant annet ønsker påføre oss en ny form for kald krig tenkning.

  Hva om det generelle demokratiet avslører dette og ikke vil akseptere dette fiendebildet i denne formen? – Da vil det ligge nye argumentasjoner på lur for å rettferdiggjøre det konspirasjonelle antidemokrati. De vil blant annet argumentere for at dette har forhindret at despoter og diktatorer i farlige småstater har kunnet utvikle og nyttiggjøre frekvensvåpen. De vil argumentere for at forhindringen av demokratisk utvikling av antigravitasjon har forhindret at folk har kunnet bevege seg fritt over grensene. Mange argumentasjoner vil komme. La oss lure dem til overflaten. La oss tvinge dem til overflate. La dem slippe til, så vet vi hvor vi har dem.

  Man må påberegne at kreftene bak deres sannheter vil være de sterkeste i en startfase. Men dette betinger offentlighetens lys. På det nåværende tidspunkt anser de seg som sterkest i det skjulte, mens offentligheten bedriver skyggeboksing.

  Journalistene og redaksjonene vil bli stilt ovenfor mange grelle påstander, hva frekvensvåpnene innebærer og i hvilket omfang de blir brukt. Noe kan nok være overivrige påstander, men man kan nok forvente seg at sannheten har langt verre karakter enn man i utgangspunktet trodde. Men man må også forvente seg bevisste avledningsmanøvrer fra negative krefter, for alle journalistene løper jo etter den ballen som blir sparket ut.

  Man vil ikke få bukt med antidemokratiet før man får opprettet en løgnlov, med særdeles streng strafferamme dersom løgn påvises, slik at en dominoeffekt kan begynne å fungere. Selv de som dekker for andre i et nettverk eller hierarki, eller har draptrusler hengende over seg ved avsløring, eller over nær familie, må straffes meget hardt ved løgn, eller ved tilbakeholdelse av informasjon. Bare på denne måten kan demokratiet komme videre.


 35. Hvordan stiller du deg til alt dette?

 36. Har du selv i din manglende åndelige og kunnskapsmessige utvikling hatt en alt for stor iver etter å påvirke eller manipulere opinionen – vår kollektive bevissthet?

 37. Dere har i mange valgkamper, om ikke i alle, brukt skremselspropaganda mot hva slags samfunn synene til deres politiske motstandere vil representere, bare for senere å adoptere deres synspunkter og hevde dem som tidsriktige, og som fornyelse og modernisering av eget parti. Hvordan klarer dere å få journalistene med på at dette er tidsriktig, samtidig som media mobber andre partier som opptar Arbeiderpartiets synspunkter, som dere delvis fortsatt står for, som delvis er tidsriktig og som delvis er synsmåter dere avglemmer og misskjøtter?

 38. Frp’s store oppslutning kan hevdes å være et sosialistisk opprør, stikk i strid med den tidligere politiske linje, som er i ferd med å utvikle seg til en sirkel, og er i stor grad allerede en sirkel. Samtidig er Arbeiderpartiet bekymret over velgerflukten til Frp, og motivet for det. Stemmer det at dere erkjenner egen udugelighet uten å erkjenne den, og at dere ser etter en måte å kapre Frp’s syns og argumentasjonsmåter, samtidig som dere ser etter en mulighet til å "holde Frp’s fingre fra fatet"?

 39. Arbeiderpartiet har den senere tiden samlet opp en del uttalelser fra Frp’s historie for å få fram det budskap at Frp er et parti som spiller på fremmedfrykt og delvis er rasistisk. Gjensiteringene er trukket ut av sin kontekst, for forhold som har dreid seg om å konfrontere problemer som har oppstått rundt våre ellers så hjertelige velkomne venner fra utlandet, der hvor de andre partiene har vært naivt snillistiske, som bare resulterer i at problemene øker og kriminaliteten tiltar. Samtidig må det ikke stikkes under en stol at enkeltpersoner i partiet kan ha hatt halvrasistiske trekk, som har ligget uavklart i demokratiet, inntil deres nylige renselsesprosess. Vil dere i den kommende valgkampen forsøke å utnytte dette for alt hva det er verdt?

 40. Hvordan vil dere legge tilside Bondevik-regjeringens erklæring om at Frp ikke er et rasistisk parti?
  (Bondevikregjeringen: 1997-2000, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, også kalt Sentrumsregjeringen).

 41. Demokratiknebling
  via utlandet?

  Arbeiderpartiets strategi er å forme utenlandsk opinion, om at Frp er et parti som fremmer fremmedfrykt og rasisme, for på denne måten å kneble Frp og dets potensielle velgere. Arbeiderpartiet benytter nå enhver tilsynelatende fornuftig mulighet til å fremme denne holdningen til Frp, både i Norge, utlandet og for utenlandsk opinion. Velgeren skal bli satt i en posisjon hvor han ikke tør å stemme på Frp, og media skal bli satt i en branndempende rolle hvor Norge må markedsføres som et land som tar et oppgjør med sin rasisme.


 42. Hvorfor tror du jeg anser en slik strategi fra Arbeiderpartiet som noe sannsynlig, og mer sannsynlig dersom demokratiet ikke er våken for dens komme, dens feilaktigheter og betenkeligheter?

 43. Har dere gjort grundige spørreundersøkelser på om Frp’s potensielle velgermasse er rasistisk og har rasistiske motiver for å stemme på Frp? Vil dere offentliggjøre undersøkelsene for å la velgerne og den demokratiske debatt avgjøre om holdningene er rasistiske?

 44. Dersom Frp vanskelig kan kalles rasistisk, og dets velgermasse vanskelig kan kalles rasistisk: Kan Arbeiderpartiet da kalles demokratisk dersom det er villig til kneble Frp’s potensielle velgermasse med å bruke en anti-rasistisk strategi som ikke har rot i virkeligheten?


 45. Dersom en nylig suspendert versting fra FRP var i stand få medias oppslutning om at en suspensjon ikke ville være demokratisk, men at han likevel atter en gang ville bedrive soloutspill på tampen av valgkampen, av det slag som media ville kaste seg over, sterkt kritisk pga. dets mørke karakter, - ville ikke media da uhensiktsmessig motkjempe de som kjenner mannen, og på et vis motkjempe lysets krefter, til tross for alle de gangene denne sjarmerende mannen tar Gud i sin munn? Har ikke de titusener som kunne tenke seg å stemme på Frp hvis det var foruten verstingene også demokratiske rettigheter, til å stemme på det partiet som ellers synes å ivareta deres synspunkter best?

 46. Kan halvrasistiske verstinger av og til oppnå å få vedtatt flere gode forslag i Stortinget fordi ingen vil være verre enn verstingene?

 47. Ville du støtte en politisk motstander (i Frp) dersom du så at dette var en person som jobbet for de gode kreftene, men som var blitt uskyldig dømt av media?
 48. Feminismens mørke side

  Det er Terje Søviknes-saken og andre påståtte voldtektsaker som for ridde norsk media i februar 2001. Når det gjelder Terje Søviknes-saken, så kom politiet og den unge kvinnen i fellesskap fram til den konklusjon at forholdene ikke kunne karakteriseres som voldtekt. Statsadvokaten henla saken pga. bevisets stilling, etter at begge parter uttalte seg noenlunde likt.

  Søviknes var 31. Kvinnen var 16, på et utested med 18-årsgrense. Det hele kan dreie seg om misforstått kjærlighet og "bonanger", som har kommet de gale mennesker for øre, villige til å utnytte det som et råttent knep i en politisk maktkamp. En annen kvinne, hentydende til en annen mann, uttalte fra talerstolen at hun var blitt voldtatt, i en sak hun selv ikke ville anmelde. Talen var skrevet av en mann, en politisk motstander av ledelsens ønske om å rydde opp i partiets ukultur og tilhørende ikke-demokratiske trekk.

  Dersom pressen har gått på limpinnen, så kan den vanskelig gjøre det godt igjen, uten å skape en tapende part, et tilsynelatende offer. Likevel er det mulig, dersom den fokuserer riktig. Men ønsker pressen å rydde opp i egne feil? Ønsker pressen å løfte en mann som jobbet for det gode tilbake til posisjon?

  Den største maktfaktoren bak synes å være kvinnesakskvinnene. Som i Bill Clinton-saken synes feministene å være like fordømmende angående seksuelle episoder som det patriarkatet de så sterkt ønsket å bekjempe. I sin nødvendige kamp oppstår det en glød og et samhold, til dels kollektivt manglende selvkritisk, og en aggresjon som grenser mot mannshat.

  Hvem tør å få 1 million arge kvinner på nakken, dersom man skulle formulere seg i vendinger som ikke blir forstått? Ja vi har faktisk et par generasjoner mannlige journalister som er livredde for nettopp dette, og som ikke har mot til å sette pekefingeren på feminismens uriktigheter der hvor de faktisk burde.

  Feminismens kollektive følelser, der hvor de grenser mot hat, gir rom for negative krefter. Pga. mannshat kan negative krefter spille på feminismen. Negative krefter har alltid spilt på negative følelser, uten at disse kreftene nødvendigvis behøver å være sentrert rundt spesielt onde personer eller ledere.

  Sakens to involverte var som marionetter for kollektivt psykologiske underliggende forhold, som egentlig ikke handlet så mye om dem, men var brennpunktet for å bringe det hele til overflaten. Energiens balansekrefter jobber for at det begrensede skal identifiseres, via sykdom, via spesielle hendelser og via prosessene. Via denne hendelse og prosess. Demokratiets parter, fra de mange ståsteder, må både gi og ta. Det skjer forløsninger i de enkelte sinn, men også muligheten for låsninger. Det er ikke sikkert denne saken får sin korrekte forløsning dersom man opptrer som fløtepus ovenfor feminismen, for sakens kjerne behøver ikke å være en voldtektsak, men kan vel så gjerne dreie seg om feministisk mannshat, i og med at det er det som i første rekke fordømmer og forhåndsdømmer.

  Forhåndsdømmer og fordømmer gjør også de som mener at man ikke skal utnytte sin posisjon til å få sex. Dette er delvis riktig, men likevel uten at man behøver å fordømme, for hvem vet egentlig situasjonens art. Og har man overhodet en guddommelig rett til å fordømme? Tar fordømmeren mer feil enn den fordømte? Og er det ikke alltid to parter i en seksuell akt? Kan man fordømme kvinnen fordi hun blir tiltrukket av menn med penger og makt? Skal man frata individet sin individuelle og personlige erfaring, frata individet sin individuelle erfaring av hva som er bra og hva som ikke er bra, fordi noen mener noe som ikke behøver å være riktig?

  Skal så feminister, media og andre så fordømme et menneske som rettsystemet ikke dømte? - Det er nettopp det de gjør dersom de ikke ønsker Søviknes velkommen tilbake til politisk posisjon. Ønsker feministene å "se blod", fordi kvinner generelt ikke har rettsikkerhet ved voldtektsaker?

  Kvinner er engler og menn er potensielle ulver. Kvinne-egoet kan til tider være enda mer preget av en vantro over at der virkelig finnes et ego, psykisk maktmisbruk, kvinnesinn med maskulin dominans, osv.

  Feministene bedyret at kvinner ikke har rettsikkerhet i voldtektsaker. Menn har ikke makt via media til å bedyre at de ikke har rettsikkerhet ved psykisk undertrykkelse. Er det rettsikkerhet å dømme et menneske uten tilstrekkelige beviser bare fordi et annet eller andre mennesker føler sterkt at dette skal gjøres? Er denne selvrettferdiggjørelsen rettferdig?

  Men problemene finnes; voldtekter, psykisk undertrykkelse og annet, uten at man får bukt med det. Det må erkjennes at dette er mer en evolusjonerende individuell og samfunnsmessig oppgave enn et rettsspørsmål, fordi rettsapparatet alene kan ikke løse det. Kvinner må få delta likeverdig i de offentlige rom, for å bedre samfunnsbalansen, og for å bidra til å virkeliggjøre de positive potensialer i de enkelte saker og i helhetene. Men det må også erkjennes at større dybde i feminismen ikke kan skapes uten to deltagende kjønn, for det feminine finnes også i mannen, mannsfeminismen.

  Kanskje det neste vi burde satte søkelyset på er mannens kortere levealder, for dette behøver ikke å være biologisk betinget. Og hvis det er biologisk betinget, så kan det biologisk betingede være bundet mot det kulturelle og den kollektive bevissthet. Og hvilke bevissthetsmønstre bør vi da endre på?


 49. Frp har underskrevet et skriv som sier at det vil motkjempe rasisme. Hva ville Arbeiderpartiet foretrekke dersom Frp reiser seg etter Søviknessaken og verstingesaken, og oppnår nye høyder: Et Frp slik det var før utrenskningene av verstingene, eller 10% mindre oppslutning for Arbeiderpartiet med slik Frp er i dag?
 50. Jeg kjenner på forhånd ditt offentlige svar. Men kan valgforsker, valgrådgiver, rikssynser via TV og selverklært Arbeiderpartitilhenger Frank Aarebrots beskyldninger og sterke følelser mot Frp i stor grad grunnes en underbevisst frykt mot at Frp blir sterkere og mer normalisert enn han ønsker? Kan store deler av medias innsats skyldes en slik underbevisst frykt?


 51. Hva synes du om at Frank Aarebrot allierte seg med feministene og kom med sterke beskyldninger mot Frp-formannen, etter at domstolen hadde avvist voldtektsanklagen mot nestlederen og etter at rettsystemet ikke ville blande seg bort i suspensjonene?

 52. Ville vi ikke stått ovenfor en merkelig situasjon dersom rettsystemet hadde nektet Frp å fjerne roten til kameraderi, halvrasisme og illojalisme mot en ikke-dømt partikamerat, dersom Arbeiderpartiet, som politisk motstander, hadde utnyttet dette senere.

 53. Politikerne og journalister kjenner Aarebrots politiske ståsted. Men ikke alle velgere og seere har de samme forutsetninger for å vurdere hans uttalelser ut ifra samme viten om han. Vil det være riktig av media å benytte seg noe mer av Aarebrot, etter hans sterke villedede følelsesmessige engasjement?

 54. Du har selv vært likestillingsråd? Hva positivt og negativt har du å si om kvinnens feminisme? Hva har du å si om mannsfeminismen og utviklingen av vår felles feminisme?

 55. Har de gode aspektene av sosialisme i en viss forstand vært en form for feministisk bevegelse, feminisme i tidlige barneår?

 56. Hva og hvem i Arbeiderpartiet mener du har gått mest imot en positiv utvikling?


  Arbeiderpartiets renhet?
 57. Ronald Bye er i søkelyset igjen. Da lukter min nese at noe og noen skal ofres for at noe og noen skal dekkes. Media må fores og avledes, som igjen avleder demokratiet. Noe annet må dempes og skjules.

  Arbeiderpartiet vil ha mest mulig ro og mest mulig fokus bort ifra eget rot, spesielt nå før valget. Det er velkomment at andre enn egne partifeller blir satt i syndebukkstolen, og naturlig at de da er raskt på trappene for å hentyde til at han ikke blir stilt for riksrett. Arbeiderpartiet frykter selvsagt dominoeffekten, av ting som kommer for dagen og av informasjon som må skaffes tilveie.

  Noe alvorlig galt har foregått, som selv ikke Smith-kommisjonen kom til bunns i. Smith-kommisjonen ble f.eks nektet adgang til Brundtland- og Jagland-regjeringens arkiver om saken, og da er det merkverdig at kommisjonen i det hele tatt har kom til en konklusjon.

  Jagland har nylig åpnet for innsyn i arkivene. Hva oppnår man av det? I USA klarer man å få UFO-dokumenter frigitt, bare for å oppdage at de er sladdet, og da har man kommet like langt. Dersom man ikke sterkt kriminaliserer slike forhold, som sladding, brenning, unnaluring, skjule med sikkerhetsklassifisering osv., med tilbakevirkende kraft, også de som handler på ordre fra overordnede, så vil muligheten for å gjøre store overgrep mot demokratiet fortsatt være tilstede, hvor de mørke kreftene sier: "hit, men ikke lenger!". En demokratisk lov over lover må formuleres.

  Tilsynelatende ser det umulig ut å få foretatt en demokratisk opprydning i slike forhold. Derfor ville det være mest naturlig å sette hele korpset av involverte for riksrett, så får de også renvasket seg de som er uskylig. Er man uskyldige, så har man ikke noe å frykte. Har man løyet og skjult noe, eller lyver for riksrett, så har man absolutt noe å frykte, og deri bør også straffeutmålingen ligge. Løgnen forhindrer opprydning for lysere demokratiske krefter. Demokratiets renselse må være øverste motiv, selv om et parti / partier blir midlertidig skadelidende pga. medieoppmerksomhet og stemning i opinionen.

  Det ville være betenkelig å få startet opp uroen i retning av riksrett før valget, men like betenkelig å ikke gjøre det. Ufortjent mange stemmer kan gå til et parti pga. demokratiets manglende opprydding.

  Mens et av våre politiske partier villig vekk foretar oppryddinger før valget, så finner vi nærmest en total vegrelse hos Arbeiderpartiet, og kanskje også hos de andre partiene. Mens et av våre partier har konsentrert seg om å fjerne verstingene, så kan verstingeprinsippet være satt i system av et annet, hvor ingen sier noe og alle dekker alle, ala den finske dopingskandalen. Forklaringen er enkel: Mens det ene partiet må rense seg for å bli Norges største parti, og for å være en attraktiv regjeringssamarbeidspartner for de andre partiene, så er det nok for det andre partiet, Arbeiderpartiet, å ta på seg en hvit kappe. Men i tillegg til den hvite kappen, så må skittkasting og identifikasjonsformørking av andre foretas.

  Kommer saken for riksrett så er det klart at saken heller ikke bør overfokuseres på. Overfokus på noe betyr underfokus på noe annet. Det finnes mange lag på løken i dekkoperasjonene, som også skyldes vår manglende årvåkenhet.


 58. Når Arbeiderpartiet får syndebukkmentalitet på seg, så setter det ofte massive krefter til verks for å anklage andre, for å skape avfokus.

  Men avfokus kan også foregå uten å anklage andre, og uten at demokratiet har oppdaget det mørke forholdet, som mørkemennene forsøker å overbevise seg selv om er av en smule lys og demokratisk art.

  Hvilke politiske dekkoperasjoner har du selv deltatt i, og kjenner til at andre har deltatt i? (Hvis du er ærlig kan historien komme til å sette deg i et langt mildere og tilgivende lys enn det Ronald Bye kan komme til å stå i. Husk at framtidas historiesyn ikke behøver å være de samme som Arbeiderpartikreftene i dag forsøker å fastspikre.)

 59. Tror du at Ronald Bye er en mann som kan frigi mer luguber informasjon, og likevel gjøre seg hvit for opinionen, og likevel ha en informasjonsløk å kontrollere? Er Ronald Bye samtidig en mann som er glad i oppmerksomhet og vil vise at han har vært sterkt med og har hatt makt i historien?

 60. Mellom linjene i din bok Maktkamp, side 85-86, kan man lese at du spekulerer i at det fantes politisk overvåkning også langt inn på 70-tallet, dersom man har god fantasi. Hva har du å si til det i dag?

 61. Hva har du å si til påstanden om at Arbeiderpartiets sekretariat har lidd av en mørk tradisjon, moral og formdannende moral, hvor både Haakon Lie, Ronald Bye og Torbjørn Jagland inngår?

 62. Tingene ser ut til å bli lysere med en kvinne i denne posisjonen. Hva sier du til det?

 63. Mener du at en annen kvinne, Gro Harlem Brundtland, i ett og alt representerte feminisme?

 64. Mener du at Gro er kapabel til nok en gang å være partilojal, eksempelvis til Jaglands strategier, og eksempelvis komme med en uttalelse ala dette: "Feminisme(Likestilling) opptar meg ikke så mye for øyeblikket. Hva jeg er langt mer bekymret for er rasismen i Norge og at ett enkelt parti så til de grader har stått i bresjen for det"?

 65. Ville dette være feminisme, dersom hun brukte sin maskuline autoritet på det, dersom det ikke er korrekt og dersom velgere blir skremt bort ifra et parti som har stått for gode holdninger og meninger de andre partiene ikke har ivaretatt, og at disse gode holdningene er grunnen til den høye oppslutningen for dette partiet?

 66. Kan menn og kvinner i politikken være deltagere i forhold som kan karakteriseres som politisk voldtekt, og dermed ikke-feminisme?

 67. Kan journalister være deltagere i forhold som kan kalles journalistsikk voldtekt, hvor de er mer opptatt av å få fram egne syn enn å få fram intervjuobjektets? Finnes også en mangel på respekt, som med synsing kan karakteriseres som journalistisk voldtekt? Kan det også være en økonomisk interesse bak journalistikken som framprovoserer journalistisk voldtekt?

 68. Demokratiet krever renselse på mange områder. Dersom Arbeiderpartiet har udemokratiske trekk; Hvordan kan vi gjøre håp om å bidra til å bedre demokratiet på disse områdene der nede i EU når vi ikke er rene her oppe i Norge? Finnes forhold dere nede som her oppe kan tvinge Arbeiderpartiet og Norge til renselse og forbedret demokrati?

 69. Europabevegelsen informerer om at det er blitt vanskeligere for nordmennene å møte åpne dører der nede i EU. Har de oppdaget den arbeiderpartiske arroganse og selvgodhet der nede?…..

  ….. spøk tilside….(?)

 70. Hvorfor framtrer UN som langt mer lys enn EU for nordmenn flest, når man samtidig ser det at UN er et langt større prosjekt? Har det meste med økonomiske realiteter å gjøre?

 71. De internasjonale økonomiske realitetene synes å kreve en internasjonalisert fagbevegelse. Hva ville Arbeiderpartiet foretrekke: En nasjonal fagbevegelse kontrollert av Arbeiderpartiet eller en internasjonalisert fagbevegelse lovbestemt partiuavhengig?

 72. Jeg kan komme til å anmelde den norske stat for å tillate diskriminering av fagorganiserte. Fagorganiseringen tårner seg opp i en partipolitisk tilknytning man ikke føler tilhørighet til. Fagforeningskontingenter, som går til ansettelser av mennesker av Arbeiderpartitilknytning, og som delvis går til Arbeiderpartiets valgkamp, gir delvis skattefradrag, altså et statlig anliggende .som favoriserer et enkelt parti. Med NHO, eiernes og ledernes motsats, kan det være et annet parti.

  Hvordan vil du anbefale meg å formulere en slik anmeldelse, og rettet mot hvilken spesifikk del av staten?

 73. Etter Sentralbanksjefen sin tale så ønsker Arbeiderpartiet v/Jens å privatisere helsevesenet i stor stil. Dersom så er tilfelle; Hvorfor ikke delvis innrømme at Arbeiderpartiet har vært utilstrekkelige ved sine statlige foretagender i stedet for å flytte all argumentasjon sammen med begrepene utvikling og tidsriktig.

 74. Rimi-Hagen, med masse "billige" usunne varer på den ene siden. Rimi-Hagen også på den andre siden, som sterk investor i helsevesenet. Staten, med masse avgifter på helsekost og sunne varer. Er dette drømmesituasjonen for Arbeiderpartiet?

 75. Kan et delvis konsesjonssystem være en god løsning?

 76. Sentralbanksjefen frykter lønnsvekst. Prisveksten skyldes i stor grad de statlige avgifter. Avgiftssjokk skaper velgeropprør og krav om mer igjen av lønnsposen. Er overopphetingsargumentasjonen i ferd med å spise seg selv i halen?

 77. USAs økonomi gikk så det suste. Renteøkning ga brå tilbakegang i handelen. Har overopphetingsøkonomien nå så liten slingringsmonn at det krever en renselse; at vi må få bukt med de mørke aspektene av sikkerhetstenkningen, slik at nytenkningen og den nye økonomien får ta over?

 78. Hvilke andre ting i disse tre artiklene har du lyst til å kommentere?

o

 

Den politiske sirkel

.

Hei kjære politikere og andre demokrater!

Det gleder meg at sentrumskameratene står sammen i opposisjon også, og at dere tar sikte på å komme tilbake til regjeringskontorene om ikke alt for lenge. Grunnen til at jeg i første rekke henvender meg til dere i sentrum er at jeg anser dere for langt mer modne og moralske enn Arbeiderpartiet, for de internasjonale og norske politiske omveltninger vi står ovenfor. Jeg frykter ikke at arrogansen og det mindre ydmyke vil ta tak i dere, selv om jeg sier det på denne måten. Det dreier seg om et planetært politisk paradigmeskifte, og viktige katalyserende prosesser kan, bør og vil starte fra Norge.

Men jeg henvender meg også til alle andre gode demokratiske krefter, både i og utenfor politikken. Utradisjonelle regjeringskoalisjoner kan bli nødvendig, i en tid hvor Stortinget i enda større grad må erkjenne seg selv som den høyeste politiske myndighet.

Vi lever i en tid hvor de politiske partiene i stor grad har fått integrert i seg det som tidligere ble kalt venstrepolitikk og høyrepolitikk, sosialisme og kapitalisme, eller radikalisme og konservatisme. De politiske partiene har i større grad evnen til å anerkjenne hverandres synspunkter.

 

Blokktenkningens død

Takket være Anne Enger Lahnstein ble blokktenkningen erklært gammeldags i norsk politikk. Hun var ikke den som avsluttet den, men som først med tyngde satte ord på det. Vi kan ikke sette noe spesifikt starttidspunkt for utviklingen fram mot dette, fordi denne utviklingen ville uansett ha tilhørt den politiske evolusjonen.

De politiske partiene beveger seg inn på hverandres domener, og mister tidvis kontrollen over sitt herredomene. For velgeroppslutning tvinges politikerne til sannhetserobringer.

Dette skaper omrøring, men omrøringen skyldes i første rekke at velgerne anerkjenner høyre og venstre som likeverdige relative sannheter. Evolusjonen fram mot denne erkjennelsen stammer fra individets sjel, bevissthetens naturlover, som er det samme som energiens grunnlover.

I Norge oppsto et tredje tyngdepunkt, et politisk sentrum, som ble selvsentrert, uten å bli splittet enten til høyre eller til venstre.

 

Politikken desevolusjonert av antidemokratiske krefter

Sentrumsregjeringen, som tiltrådte etter valget i 1997, ble imidlertid felt på grunn av Stortingets teknologiske og åndelige inkompetanse, som igjen skyldes vår egentlige mangel på demokrati, en historisk arv som pr. idag ikke er identifisert.

Denne mangel på demokrati er skjulte antidemokratiske krefter, som har redusert vår politiske evolusjon, og satt den tilbake flere tiår. Samtidig må vi skylde på oss selv, som i mangel på konfrontasjonsevne og vilje til å overstige det umiddelbare komfortable har latt dette desevolusjonerende styre få holde på.

I Særlig grad har dette antidemokrati hatt undertrykkende og desevolusjonerende innvirkning på sikkerhetspolitikk, energipolitikk, teknologipolitikk, miljøpolitikk, utdanningspolitikk og på religiøse motsetninger, og ikke minst på individuell åndelig og moralsk utvikling.

At den norske sentrumsregjerningen ble felt på et energispørsmål; i sitt forsøk på å unngå å bygge et gasskraftverk, eller i det minste avvente til at teknologien for minimalisering av forurensing forelå, - det skyldes vår nasjonalforsamlings inkompetanse. Denne inkompetanse preger en hel planet.

Man kan reagere med avvisning, vantro og avsky mot denne påstand. Jeg vil imidlertid anbefale nysgjerrighet. Hvis man kategorisk hevder at påstanden er feil, så kan man hevde at ingen i dag har tilstrekkelig demokratisk kompetanse til å hevde det motsatte.

 

Den politiske sirkel og dens mulighetssfære

Vår politiske linje er i ferd med å utvikle seg til en sirkel, hvor alle partier har venstre- og høyreelementer i seg. Norge har fått et sak til sak demokrati, hvor alle er i stand til å samarbeide med alle. Denne trenden er felles over hele kloden. Det er i denne mulighetssfæren vi står foran nye samarbeidsstrukturer, og samtidig har muligheten til å konfrontere de antidemokratiske krefter, som har spilt på de tidligere statiske styrkeforhold.

 

Reduksjon av en
paranoid anskuelse

I hvilken grad skal vi opprettholde vår historiske anskuelse? Det er spørsmål om det ikke er så særlig smart i disse tider å opprettholde den historiske anskuelse om den store kommunisttrusselen. Mennesker over hele verden skal forenes, og øke sin kommunikasjonsevne og kommunikasjon. Trusselen som var kan i stedet spesifiseres som: Gale, psykotiske og paranoide menn på begge sider av den kalde krigen rettferdiggjorde sin paranoiditet ved å opprettholde fordommer og en sterkt redusert kommunikasjon og kommunikasjonsmulighet. Via sikkerhetspolitiske argumentasjoner ble denne psykosen påført verden. Det var ingen grunn til å være naiv, men den paranoide maktbruk gav en selvforsterkende grunn til ikke å være naiv.

 

Sosialismen

Parallelt var et mildere ord, nemlig sosialisme, mer gangbart i den vide verden. Her utspilte det seg en kommunikasjon mellom sosialister og ikke-sosialister. Resultatet i Norge i dag er at vi ikke kan sette noen klar skillelinje mellom hva som er sosialisme og hva som ikke er sosialisme. Den dag i dag kan en sjelden gang refereres til Karl Marx, gangbart i politisk agitasjon, selv om man er inneforstått med at han ikke hadde den hele og fulle sannheten. Man er også inneforstått med at kommunismen, slik den ble utøvet, ikke nødvendigvis hadde så mye med Karl Marx å gjøre. Men kollektivismen mange negative aspekter er i alle fall utprøvd.

 

Manglende
selverklæring

Kapitalismens negative sikkerhetspolitiske og manglende medmenneskelige egenskaper er foreløpig ikke tilstrekkelig selverklært. Men sammensmeltningen er likevel i ferd med å skje, til en politisk sirkel, dog foreløpig med en udefinert kjerne.

 

Norges partipolitiske status

Vi lever i en overgangstid, fram mot den endelige erkjennelsen av den politiske sirkel. Inntil da kan vi forvente visse forsøk på gjenerobringer av de gamle kategoriseringer, venstre – høyre, radikal – konservativ osv.

Arbeiderpartiet (Ap) har til nå vært Norges klart største parti, de siste 55 år, men konkurrerer nå med Fremskrittspartiet (Frp) og Høyre (H) om å være det. Frp, den tidligere utpost på høyresiden, er blitt mer og mer spiselig og anerkjent for folk flest, som de ynder å stemme på av ren protest, men også av stor politisk enighet. Frp har i mangt og meget vært flinkere i sosialisme, hvis man skal definere det slik, særlig i helse og eldrepolitiske løsninger. Dette er parallelt med at Ap synes å være mer økonomisk brutal, særlig fra og med Brundtland-perioden (1982), med forsøk på å være flinkere enn Høyre til å bedrive høyrepolitikk. Dette under påskudd for demme opp om høyrebølgen og for å gjenges de nye internasjonale økonomiske realiteter.

Samtidig har AP akseptert mer arbeidsledighet, mer fattigdom og større forskjeller mellom mennesker. Men samtidig har også partiet kvittet seg med en del naiv snillisme, foruten det som står igjen eller har kommet i nye former.

 

Fraksjoneringsforsøk

Pr. i dag ser Arbeiderpartiet behov for å rehabilitere seg som det største venstrepolitiske alternativ. Det ønsker å være det parti som står støtt i dette selvbildet, samtidig som det forbeholder seg retten til å samarbeide med hele den politiske skala i Stortinget, fra lengst til venstre til lengst til høyre, inkludert Frp.

Grunnet partienes politiske likhet har Frp - definert som høyresidens utpost - oppstått som en kjærkommen motstander for Ap, som en selvoppbyggende skremselspropaganda kan utspilles på. Ap er dessuten i en troverdighetskrise på hjemmefronten, som må avfokuseres, utprojiseres som skremselspropaganda mot andre og refokuseres på en annen arena, nemlig internasjonalt; internasjonalt samarbeid og internasjonal solidaritet.

Internasjonal fokus og solidaritet har tradisjonelt vært en langt sterkere kvalitet hos Ap enn hos Frp. Frp må jobbe for vinne troverdighet på den internasjonale arena, på samme vis som Ap må jobbe for å vinne tilbake tapt troverdighet på hjemmefronten.

Av denne Ap-erklærte duellen mellom Ap og Frp kan oppstå en ny fraksjonering til begge disse to sidene, altså at Ap ikke bare gjenoppbygger seg selv, men også befester motstanderens oppbyggelse og styrke. Dette er paradoksalt nok akkurat hva Ap synes å ønske. Dette er en politisk sammenheng partiet kjenner seg igjen i og føler seg trygg på å spille i. Men dette betinger også makt, slik at de gamle rosordene; trygghet, stø kurs, forutsigbarhet etc. kan utnyttes til fulle.

 

Kan blokktenkningen forlenges?

I praksis vil en erklært duell mellom Ap og Frp si at arbeiderpartiet ønsker å forlenge blokktenkningen. Er det på denne måten - i et selvbilde som en sosialistisk venstreblokk - Arbeiderpartiet best kan opprettholde sin styrkeposisjon i norsk politikk i dag?

Det er kommet så langt, at skal dette lykkes i noen grad så må det sies med helt andre ord enn man måtte før. Det må nærmest lures inn bakveien. Men med velgernes og de andre partienes erobringer og årvåkenhet i dag, vil nok ingen på sikt ha noen særlig suksess med forsøket på å venstre-høyreblokkifisere politikken.

 

Statlig versus Privat

Et annet motiv er at Ap ønsker å vise for velgerne forskjellen mellom Ap og Frp. Men politikken kan i dag vanskelig målsettes i røde eller blå termer. Sosialisme kan vanskelig kategoriseres mer innunder kollektivisme enn innunder privatisering. Hva som mer og mer synes å telle for velgerne er hva som fungerer, uavhengig av hva løsningen tidligere kunne kategoriseres under. Hva som i sum teller for velgere og politikere er den beste logistikken; det billigste og beste alternativet, både for staten og for individet. Men gode løsninger kan gjerne koste litt ekstra, eksempelvis dersom man får det i sitt nærmiljø.

Når Arbeiderpartiet så atter forsøker med skremselspropaganda mot Frp’s privatiseringsønsker, så mangler den troverdighet, både fordi Arbeiderpartiet selv har stått for privatiseringer og kollektivistisk kuttisme og nedleggelser, nettopp ved de spesifikke aspekter som i tidligere valg har vært en del av partiets skremselspropaganda, og dessuten bidrog til dets høye oppslutning.

Samtidig er Frp blitt langt mer balansert i sitt forhold mellom privat eierskap og statseid kollektivisme, som partiet delvis har vært tidligere også, uten at media har vært helt lydhør for det. Frp er et parti som de siste 25 år har bygd seg opp helt fra grunnen av, uten å ha det statsstøttede medieapparatet i ryggen som det Ap hele tiden har hatt.

 

A-pressens historiske og historieformende rolle

For å se litt mer på dagens politiske status i Norge, så spiller media også en stor rolle her, som i alle andre land, ikke bare som formidler, men også som saksfrembringer og opinionspåvirker.

Tradisjonelt har A-pressen, som et organ for Arbeiderpartiet, spilt en meget viktig rolle for partiets meningsdannelse og partiets felles front. Fra partiets partikontor og sekretariat utgikk skriv til alle A-pressens redaksjoner, som i sin tid var medvirkende til at mccharthismen fikk sin rot i Norge, i første rekke representert ved partisekretær Haakon Lie.

Kommunisthysteriet forsvant aldri, selv om det amerikanske senatet fordømte McCarthy’s opptreden i 1954, etter å ha avslørt det demagogiske hysteri han hadde basert seg på. McCharthy ble politisk død, men hysteriet fortsatte i engere kretser, trolig også for å skjule enda dypere økonomiske og sikkerhetspolitiske motiver, basert på skjult makt, psykose, hysteri og paranoiditet.

 

Rottereiret

Haakon Lie fortsatte i samme målestokk her hjemme, trolig som en nyttig idiot og frontfigur, som antidemokratiske krefter kunne skjule seg bak. Vi hadde et politisk bilde hvor Arbeiderpartiet, Overvåkingspolitiet, LO, A-pressen og Statskassen var godt sammenrotet. Samtidig, via Haakon Lie og andre, var dette rottereiret linket til CIA, som også gav økonomisk støtte til - og hadde et formings og overvåkningsmotiv av – de nasjonale og internasjonale sosialistiske ungdomsorganisasjoner.

 

Flørtingen med
mørkekreftene

Den gamle Arbeiderparti-grippe Ronald Bye gjensiterte i 2001 den gamle parole: "Det viktigste er ikke å ha rett men å få rett". Og; "I politikken får Sannheten vente til noen får bruk for den". Dette var den holdningen som var, som fremdeles eksisterer, og som Ronald Bye og deler av Arbeiderpartiet fremdeles står for.

Når slikt blir grunnholdningen, leveregelen, så skaper dette en innstilling som ikke er fremmed for å flørte med negative maktfaktorer, for å få rett, på maktens tinde og egorus.

Hva som er sannhet / riktig i de enkelte saker kan selvsagt diskuteres. Det behøver ikke å være verken riktig eller galt, for det dreier seg kun om et valg, mellom goder og ting som ikke er fullt så bra. Hangen til å få rett har hos Arbeiderpartiet strukket seg forbi disse demokratiske prosessene, i mørk forstand. Når sannheten får vente til noen får bruk for den, så vitner dette om en vilje til å overkjøre, hvor ting blir trukket ut av sin sunne sammenheng, hvor halvsannhetene og løgnene florerer, og hvor demokratiet har en meget lav status.

Når Arbeidepartiet likevel har gjort det såpass bra som det har gjort, så er det fordi det selvsagt var bra holdninger og bra mennesker også i Arbeidepartiet. Arbeiderpartiet var også et parti som var flink til å unytte opinionen til sin fordel. Arbeiderpartiets prosessutkomme var realt nok til å la seg forme, ikke bare forme selv. Men uten opinionen og demokratiet er Arbeiderpartiet sannsynligvis det partiet i Norge som ville degenerert raskest bort ifra en positiv utvikling.

Evnen og viljen til å formulere seg i vendinger som skurrer, som går på tvers av folkets sunne oppfatninger, har vært stor. Sannheter skulle skapes og vinnes gjennom massiv retorikk, der hvor maktpartiet ikke var enerådende. Dette var mulig i et mangelfullt demokrati, uten den tilstrekkelige debatt og informasjonsspredning.

 

Den leninistiske arv

A-pressen hadde selvsagt demokratisk frie meningsytringer, men først og fremst var Ap og A-pressen preget av en leninistsk arv og dens strenge lojalitetskrav, fra og med Martin Tranmæl, som kuppet partiet og dens presse i 1918, i kjølevannet av den russiske revolusjonen. Partiet hadde dermed også et dobbelt syn på debatt, hvor skuespillet om å stå samlet for opinionen sto sterkere enn egentlig demokratisk debatt, for og hos folket. Sterk kritisk journalistikk ledet i sin tid (i 1961) til en ekskludering fra partiet, og at et nytt sosialistisk parti, SF ble dannet. (I dag SV. SV oppsto i 1972 som en samling forskjellige venstrepartier, deriblant kommunistpartiet). Dette var noe Einar Gerhardsen angret på, men var mer i Haakon Lies ånd.

 

Hysteri, makt
og posisjonering

På den ene siden har vi de som erkjenner at kommunisthysteriet rett og slett bare var et hysteri, slik samtiden i stor grad også oppfattet det, selv om man slett ikke skulle være naiv til verdens gale menn. På den andre siden har vi de som rettferdiggjør alle datidens handlinger og den maktposisjonering som da ble gjort, og som har bidratt til at Arbeiderpartiet har kunnet oppretthold sin sterke posisjon, altså vel så mye på grunn av apparatets felles front, hierarkikontroll, agitasjon og påvirkning som reell upåvirket demokratisk debatt.

Tiden trengte overvåkning. Men ikke i den grad dette har ført til et overgrep mot demokratiet.

 

Radikalistenes
posisjonering

På den ene siden er et forsvar av historiens holdninger et forsvar av selve Arbeiderpartiet, en posisjon som blant andre Torbjørn Jagland har inntatt, og som er den dominerende historiefortolkning i Norge (2001). På den andre siden er tidligere radikalere og tilhengere av Stalin og Pol Pot i dag sterkt inne i politikken, fagbevegelsen, media, kulturlivet og udanningsinstitusjonene, mange av dem nettopp med tilknyting til Ap.

Selve Arbeiderpartiet og mange av dets medlemmer har nettopp en fortid med radikalisme, revolusjonært hig og sterke antiautoritære holdninger. Den ytterliggående venstresidens radikalisme var preget av en paradoksal motsetning. På den ene siden var det en antiautoritær grunnholdning. På den andre siden var troen på den sterke leder/ledelse. I maktposisjon ble derfor disse til sterke og nyttige lojalister.

Som radikalister hadde de liten tiltro til systemet, først og fremst representert ved kapitalistene. Mens ytterste høyre var preget av en antiholdning til staten, så var ytterste venstre preget av en antiholdning til næringsliv og enkeltmennesker. Radikalistene så at manglende sosialisme var en dissrespekt av mennesket, men de så ikke sin egen dissrespekt av mennesket og sine egne mindreverdighetskomplekser. Som maktutøvere så de på andre som de potensielle ulver de selv hadde vært. I maktposisjon kunne disse derfor forsvare en delvis udemokratisk maktbruk, blant annet med maktens formende halvsannheter.

 

Medias grunnholdninger

Vi har et medieapparat som er i villrede på tidens politiske tegn, og tidvis kan være preget av et jaglandsk tåkefyrsteri, sannhetsgrossister av stor forvirringsmakt.

Også media preges av en dissrespekt, i sitt villrede, blant annet mot politikere, som ikke bare er en dissrespekt mot politikerne, men kan være en vel så stor dissrespekt mot velgerne. Den nedsettende grunnholdning mot spesifikke partier til spesifikke tider kan være komplekst sammensatt av:

Grunnholdningen til utposten på den tidligere høyresiden, som finnes over en bred politisk front, ser ut til å ha ført til en generelt nedsettende holdning, som gjelder partiet og sakene generelt, nesten uavhengig av hva som blir sagt og gjort. Grunnholdningen kan delvis være rester av venstrekreftenes skremselspropaganda, og er egentlig ikke frambrakt av partiets verstinger, selv om verstingene kan fyre opp under grunnholdningen. Grunnholdningen til dette partiet finnes i demokratiet, selv om de fleste har erkjent at partiet bedrev konfrontasjon av det begrensede, ikke det begrensede mer enn andre partier. Konfrontasjoner som har fått stor betydning for hvordan vårt demokrati har utviklet seg.

 

Partienes grunntanker for ledelse

Norge har egentlig en meget fin politisk oppdeling av politiske partier hva angår ledelsen eller utgangspunktet for deres politiske meninger og handlingsmønstre. I korthet kan dette oppsummeres:

Gransker vi dette nøyere, så er det egentlig ikke så stor forskjell fra lengst til venstre til lengst til høyre, dersom vi ser bort ifra kollektivismens og individualismens ubalanserte elementer. Der disse elementene er balansert kan venstre og høyre forenes, slik at den politiske linje danner en sirkel.

 

Tidsånden gjennomskuer mer og mer bak overflaten

Tidene endrer seg og gjennomskuelsesevnen er blitt større. Det vitner litt om å ha truffet blink i tidsånden når en poplåt som stadig gjentar "This is propaganda, you know, you know" er blitt så populær. Folket ser bak overflaten, og for å bli framtidas politiske vinnere så blir man nødt til å rense seg.

Dette er også en forutsetning for den fulle effekt av den politiske sirkel, som har en renhetskjerne, og er en immateriell sjefsfaktor, uavhengig av alle politiske partier. Men er også avhengig av alle politiske partier..

Hvis man ser på den immaterielle sjefsfaktor som noe utenfor seg selv, hinsides den fysiske natur, så betyr dette en religionifisering, altså å tre bort ifra det sentrerte og gjennomskuende. Dette er å tre bort ifra det gjennomskuende, på lik linje med å overvurdere sjefsfaktorene i den ytre fysiske realitet.

Det gjennomskuende anerkjenner sjefsfaktorer i den ytre fysiske realitet, på lik linje med indre immaterielle sjefsfaktorer, fordi dette også er en del av guddommeligheten. Det ligger viktig lærdom både hinsides og utsides. Men den virkelige gjennomskuende guddomeligheten er selvsentrert, har integrert indre og ytre faktorer i egen person. Når mennesket er i denne selvsentreringen er det skaper og mottaker av egen indre gjennomskuende dialog.

Menneskene er guder, men blir mer og mer guder. Mennesket er en gjenoppdager av noe allerede eksisterende. Men i begrepet gjenoppdage kan det ligge et bare, og derfor en undervurdering av seg selv. Derfor vil det være riktigere å kalle mennesket en skaper, en skapergud. Treskjæreren oppdager en form i trestykket, men er også en skaper av en figur.

 

Sincerely

Tor Opdahl

Seljeveien 11A

1911 Flateby

Norway

Oslo 1. July 2001

(F) Free to be copied