VIT TID
WHITE TIME
ENGLISH BELOW


Visst har du många gånger undrat: "Om det nu finns utomjordingar, hur fanken tar dom sig till jorden"? Med vanliga motorer skulle det ta för lång tid, även om de gick med ljusets hastighet. Alltså måste det finnas ett annat sätt. Men vilket? Svaret heter - VIT TID. En dimension av tiden där alla tidsaspekter uppträder samtidigt, dvs, dåtid, nutid och framtid blir ett! Detta ger oanade möjligheter för den som kan utnyttja denna kraft. Och det kan utomjordingarna sedan barnsben. Vi jordbor kan det också, om än i mindre omfattning. Läs mer om VIT TID och de möjligheter den erbjuder.

ENGLISH
We are convinced that you have, many times, raised your head to the sky and asked yourself: "If they exist, how the heck do they get here?". Well, we know and we will give you the answer: WHITE TIME. It is a dimension where all aspects of time are blended into one, that is - past, present and future - come together to create one continous time. A person who knows how to make use of WHITE TIME has unlimited possibilities. The extraterrestrials have this ability and are masters in using WHITE TIME. We also have this ability, but to a lesser extent.