FARKOSTER
VESSELS
ENGLISH BELOW

Trafiken är tät på de intergalaktiska motorvägarna. Här finns farkoster av alla storlekar och slag. Lär dig de vanligaste i vår tefatsguide!

ENGLISH
Traffic is always intense on the intergalactic highways. Here you will find a variety of vessels. Learn the most common ones in our UFO-guide!